Psalms 84

1 Zborovođi. Po napjevu "Tijesci". Sinova Korahovih. 2Kako su mili stanovi tvoji, Jahve nad Vojskama! 3Duša mi gine i čezne za dvorima Jahvinim. Srce moje i moje tijelo kliču Bogu živomu. 4I vrabac sebi log nalazi, i lastavica gnjezdašce gdje će položiti mlade svoje: 5a ja žrtvenike tvoje, Jahve nad Vojskama, Kralju moj i Bože moj! Blaženi koji prebivaju u Domu tvome slaveć' te bez prestanka! 6Blažen komu je pomoć u tebi dok se sprema na svete putove! 7Prolaze li suhom dolinom, u izvor je vode promeću i prva je kiša u blagoslov odijeva. 8Snaga im raste od časa do časa: dok ne ugledaju Boga na Sionu. 9Jahve, Bože nad Vojskama, čuj molitvu moju, poslušaj, Bože Jakovljev! 10Pogledaj, štite naš, Bože, pogledaj lice pomazanika svoga! 11Zaista, jedan je dan u dvorima tvojim bolji od tisuću drugih. Volim biti na pragu Doma Boga svoga nego boraviti u šatorima grešnika. 12Jahve, Bog, sunce je i štit: on daje milost i slavu. Ne uskraćuje Jahve dobara onima koji idu u nedužnosti. [ (Psalms 84:13) Jahve nad Vojskama, blago onom tko se u te uzda. ]
Copyright information for Cro