Psalms 89

1 Poučna pjesma. Ezrahijca Etana. 2O ljubavi Jahvinoj pjevat ću dovijeka, kroza sva koljena vjernost ću tvoju naviještati. 3Ti reče: "Zavijeke je sazdana ljubav moja!" U nebu utemelji vjernost svoju: 4"Savez sklopih s izabranikom svojim, zakleh se Davidu, sluzi svome: 5tvoje potomstvo održat ću dovijeka, za sva koljena sazdat ću prijestolje tvoje." 6Nebesa veličaju čudesa tvoja, Jahve, i tvoju vjernost u zboru svetih. 7TÓa tko je u oblacima ravan Jahvi, tko li je Jahvi sličan među sinovima Božjim? 8Bog je strahovit u zboru svetih, velik i strašan svima oko sebe. 9Jahve, Bože nad Vojskama, tko je kao ti? Silan si, Jahve, i vjernost te okružuje. 10Ti zapovijedaš bučnome moru, obuzdavaš silu valova njegovih; 11ti sasječe Rahaba i zgazi, snažnom mišicom rasu dušmane svoje. 12Tvoja su nebesa i tvoja je zemlja, zemljin krug ti si sazdao i sve što je na njemu; 13sjever i jug ti si stvorio, Tabor i Hermon kliču imenu tvojemu. 14Tvoja je mišica snažna, ruka čvrsta, desnica dignuta. 15Pravda i Pravednost temelj su prijestolja tvoga, Ljubav i Istina koračaju pred tobom. 16Blago narodu vičnu svetom klicanju, on hodi u sjaju lica tvojega, Jahve, 17u tvom se imenu raduje svagda i tvojom se pravdom ponosi. 18Jer ti si ures moći njegove, po tvojoj milosti raste snaga naša. 19Jer Jahve je štit naš, Svetac Izraelov kralj je naš. 20Nekoć si u viđenju govorio pobožnima svojim: "Junaku stavih krunu na glavu, izabranika iz naroda izdigoh; 21nađoh Davida, slugu svoga, svetim ga svojim uljem pomazah, 22da ruka moja svagda ostane s njime i moja mišica da ga krijepi. 23Neće ga nadmudriti dušmanin, niti oboriti sin bezakonja. 24Razbit ću pred njim protivnike njegove, pogubit ću mrzitelje njegove. 25Vjernost moja i dobrota bit će s njime i u mome imenu rast će mu snaga. 26Pružit ću njegovu ruku nad more, do Rijeke desnicu njegovu. 27On će me zvati: 'Oče moj! Bože moj i hridi spasa mojega.' 28A ja ću ga prvorođencem učiniti, najvišim među kraljevima svijeta. 29Njemu ću sačuvati dovijeka naklonost svoju i Savez svoj vjeran. 30Njegovo ću potomstvo učiniti vječnim i prijestolje mu kao dan nebeski. 31Ako li mu sinovi Zakon moj ostave i ne budu hodili po naredbama mojim, 32ako li prestupe odredbe moje i ne budu čuvali zapovijedi mojih; 33šibom ću kazniti nedjelo njihovo, udarcima ljutim krivicu njihovu, 34ali mu naklonosti svoje oduzeti neću niti ću prekršiti vjernosti svoje. 35Neću povrijediti Saveza svojega i neću poreći obećanja svoga. 36Jednom se zakleh svetošću svojom: Davida prevariti neću: 37potomstvo će njegovo ostati dovijeka, prijestolje njegovo preda mnom kao sunce, 38ostat će dovijeka kao mjesec, vjerni svjedok na nebu." 39A sada ti ga odbi i odbaci, silno se razgnjevi na pomazanika svoga. 40Prezre Savez sa slugom svojim i krunu njegovu do zemlje ponizi. 41Razvali sve zidine njegove, njegove utvrde u ruševine baci. 42Pljačkaju ga svi što naiđu, na ruglo je susjedima svojim. 43Podiže desnicu dušmana njegovih i obradova protivnike njegove. 44Otupi oštricu mača njegova, u boju mu ne pomože. 45Njegovu sjaju kraj učini, njegovo prijestolje na zemlju obori. 46Skratio si dane mladosti njegove, sramotom ga pokrio. 47TÓa dokle ćeš, Jahve? Zar ćeš se uvijek skrivati? Hoće li gnjev tvoj k'o oganj gorjeti? 48Sjeti se kako je kratak život moj, kako si ljude prolazne stvorio! 49Tko živ smrti vidjeti neće? Tko će od ruke Podzemlja dušu sačuvati? 50Gdje li je, Jahve, tvoja dobrota iskonska kojom se Davidu zakle na vjernost svoju? 51Sjeti se, Jahve, sramote slugu svojih: u srcu nosim svu mržnju pogana 52s kojom nasrću dušmani tvoji, Jahve, s kojom nasrću na korake pomazanika tvoga. [ (Psalms 89:53) Blagoslovljen Jahve dovijeka! Tako neka bude. Amen! ]
Copyright information for Cro