Psalms 92

1 Psalam. Pjesma. Za dan subotnji. 2Dobro je slaviti Jahvu, pjevati imenu tvome, Svevišnji; 3naviještati jutrom ljubav tvoju i noću vjernost tvoju, 4uz harfu od deset žica i liru, s pjesmom uz citaru. 5Obradovao si me djelima svojim, o Jahve, kličem zbog djela ruku tvojih. 6Kako su silna djela tvoja, o Jahve, i duboki naumi tvoji! 7Bezuman čovjek ne spoznaje, luđak ne shvaća. 8Sve ako bi bezbošci nicali k'o trava i cvali svi što zlo čine, određeni su za vječnu propast; 9a ti, Jahve, dovijeka uzvišen ostaješ. 10Doista, dušmani tvoji, o Jahve, tvoji će dušmani propasti; raspršit će se svi što čine zlo. 11Rog si mi digao k'o u bivola, pomazao me uljem prečistim; 12i oko mi s visoka gleda dušmane i uho mirno sluša o onima što na me ustaju. 13K'o palma cvate pravednik i raste k'o cedar libanonski. 14Zasađeni u Domu Jahvinu, cvatu u dvorima Boga našega. 15Rod donose i u starosti, sočni i puni svježine: [ (Psalms 92:16) da navijeste kako je pravedan Jahve, Hrid moja, onaj na kome nema nepravde. ]
Copyright information for Cro