Psalms 92

Psalam. Pjesma. Za dan subotnji. Dobro je slaviti Jahvu, pjevati imenu tvome, Svevišnji; naviještati jutrom ljubav tvoju i noću vjernost tvoju, uz harfu od deset žica i liru, s pjesmom uz citaru. Obradovao si me djelima svojim, o Jahve, kličem zbog djela ruku tvojih. Kako su silna djela tvoja, o Jahve, i duboki naumi tvoji! Bezuman čovjek ne spoznaje, luđak ne shvaća. Sve ako bi bezbošci nicali k'o trava i cvali svi što zlo čine, određeni su za vječnu propast; a ti, Jahve, dovijeka uzvišen ostaješ. 10 Doista, dušmani tvoji, o Jahve, tvoji će dušmani propasti; raspršit će se svi što čine zlo. 11 Rog si mi digao k'o u bivola, pomazao me uljem prečistim; 12 i oko mi s visoka gleda dušmane i uho mirno sluša o onima što na me ustaju. 13 K'o palma cvate pravednik i raste k'o cedar libanonski. 14 Zasađeni u Domu Jahvinu, cvatu u dvorima Boga našega. 15 Rod donose i u starosti, sočni i puni svježine: [ (Psalms 92:16) da navijeste kako je pravedan Jahve, Hrid moja, onaj na kome nema nepravde. ]
Copyright information for Cro