Psalms 99

Jahve kraljuje - nek' zadršću narodi; sjedi nad kerubima - zemlja nek' se potrese! Velik je Jahve na Sionu, uzvišen nada sve narode. Nek' slave ime tvoje veliko i strašno: ono je sveto! Ti kralj si moćan koji ljubiš što je pravo, pravednost ti si utvrdio, pravo i pravednost vršiš u Jakovu. Uzvisujte Jahvu, Boga našega, padnite pred podnožje njegovo: ono je sveto. Mojsije i Aron među svećenicima njegovim i Samuel među onima koji zazivaju ime njegovo: zazivahu Jahvu, i on ih usliša. Iz stupa od oblaka govoraše njima: slušahu zapovijedi njegove i odredbe što ih dade. Jahve, Bože naš, ti si ih uslišivao; Bože, milostiv si bio njima premda si kažnjavao grijehe njihove. Uzvisujte Jahvu, Boga našega, padnite pred svetu goru njegovu: jer svet je Jahve, Bog naš.
Copyright information for Cro