2 Corinthians 13

Idikeleya Nẽ Weder Irouya Od

1Eneim sain towo ã gein asif. “Od ganan isennẽya urom be, towom sigoredim kurõ difesiyouf anĩ megeir gouf.”
13:1Diuteronomi 19:15
2Uruwa aya asi fen, baban asi ã geid tabodon sain bun, aya wedereĩ irouya od arokeneĩ bure afelen. Gama aya ã geid to tabod ken, anĩ ket, idi uruwa mosor dinodin anidi geid tunĩ ganan arokeneik: Aya kelau asiyouf sain bun, idi to loloum afediyouf, anĩ ere, kafĩ fiya afenẽdiyouf, 3ere nigin, ã Kristus ĩ aya bunem wogõ yef anĩ ileya oroyeik. Ĩ ã bun kabĩ yaleya nigin to felu ref, anĩ ere, ĩ ã atun megeir ado. 4Ere nigin, momoi bagai, ĩ felu reya bun aa tetek bun dun, anĩ ere, ĩ Negur nẽ megeir bunem mata ibodok. Age fiya gen, amãg ĩ bun felu reya, anĩ ere, Negur nẽ megeir bunem, amã ĩ geid mata mabodõf. Age mafe fen, amã Negur nẽ megeir ã atun yaor mafouf.

5Ã momoiya bun ubodõgef be sã be anĩ, ulogouf nigin ã aug es gouf. Ã aug kisig uleg. Kristus Jesus ĩ, ã bun ibodok anĩ ã to keleĩ de? Sãf are, momoi bagai, ã es fiya bun kubũ gef. 6Anĩ ere, amã es fiya bun to kubũ maun anĩ ã ulogouf nigin, aya momoi auf. 7Ã ereb sane taka to ago gouf nigin, amã Negur bun kosẽ mauf. Are amã es fiya bun to kubũ maun anĩ tamo kayau dilouf nigin sã, anĩ ere, amã es fiya bun kubũ maun gen dilemãfeg, ã ereb madur ago gouf nigin. 8Ere nigin, amã ereb taka momoi anĩ to kiwai mafenek, anĩ ere, momoi nẽ nigin dogol age mafef. 9Amã felu mauf bun, ã megeir adof nigin, amã waumã al fef. Ã kisi feleya bagai wõ gouf nigineg, amã kosẽ mauf. 10Gariya eig fiya nigin, aya ã geid to tabod ken, enei atotof, are sain aya asiyouf, aya neu yanau bunem totol od ã to arokeneĩf nigin age afef, yanau are ã daũ yeĩya ban yalesneĩya nigin Odug ifanan.

Idikeleya Nẽ Aanya

11Idikeleya bagai, turau tar, dabuo. Kisi feleya bagai wõ gouf nigin ago gouf, aya neu wogõ anĩ karĩg, kisi tekelei waleg, wauĩ inosiya bun ubodõg. Ago ge di, wau laa fiya ado wau inosiya nẽ Negur ã geid ibodõf.

12Fateul umãya bunem, abob aan wiyẽg. 13Negur nẽ tamo kayau ganan, nedi aanya ã bun sur difef.

14Odug Jesus Kristus nẽ wau ifenẽya, Negur nẽ wau laa fiya ado, Awa Uur Fateul nẽ nigal yũya ã ganan bun ibodõf.

Copyright information for `DAD