Ephesians 2

Kristus Bun Mata Tabodok

1Ã kulu ãgenei kũ fenẽya ado mosor bun gare gen. 2Sain anĩ bun, ã teneub enei nẽ naab ado, owõbẽ tano nẽ mudur, are uur idi dõ fiya sã anidi bun gama kabĩ yalef anĩ nẽ naab dõ gen. 3Idi atun ada gananeg, uruwa bun bouwada nẽ oroya anĩ dõ tafe fen, yogon oroya ado kisi dõ tafen. Ada, tamo tunĩ ganan idi gogũ difedin gen, adag age de gogũ difadan bunem, Negur nẽ didi farumen tabodon. 4Anĩ ere, ada nigin yogon wau laa fiya odug bunem, Negur wau yũya barikã, 5ĩ, ada kũ fenẽya bun gare taun sain buneg, ada Kristus geid turĩ fadan. Are wau ifenẽya bunem, ã kel yaleyein. 6Agef fen, Negur ĩ, ada Kristus geid kel turĩ fada fen, Kristus Jesus bun ada ĩ geid saa ilun tabodõf nigin inenadan, 7are, fau isiyouf sain bun, ĩ yogon biya fiya Kristus Jesus bun ifanadan anĩ bunem, yogon wau ifenẽya barikã ifelnẽdiyouf nigin age fen. 8Wau ifenẽya bunem, ã momoiya bunem kel yaleyein, are aug bunem sã, Negur nẽ ege luwa ifenein, 9are kabĩ bunem sã, anĩ nigin, taka nem to yana yalesauf. 10Ada Negur nẽ imaba, kabĩ biya talouf nigin Kristus Jesus bun ada kare fadan, kabĩ biya are Negur ada age tafouf nigin uruwa bun mogo dodok fanadan.

Kristus Bun Ada Tekelei

11Anĩ nigin, uruwa bun, ã gõ diyein bunem haiden ubodõge di, idi mulũ dilen anidim (are tamo bouwa bun tamo imedim age difen) ã mulũ ileya sã diyein anĩ karĩ weleg. 12Sain anĩ bun, ã Kristus nigin gerõ ufaregen, ã Israel buneg yeneĩ sã, promis nẽ bar itenẽya buneg ã yaũ, tenebur ein wau iseya sã, Negur nigin keleĩ sã ubodõgen anĩ karĩ weleg. 13Anĩ ere, gama ã uruwa gerõ ufaregen anĩ, Kristus Jesus bun, Kristus nẽ naud bunem, Negur non guri yeĩ irousiyein.

14Ere nigin, Kristus yogo ĩ neda maror, uru anĩ yale, tekelei inon, agef fen, kiwai fara fiya nẽ garaĩ anĩ narĩ fen. 15Ĩ yogo bouwa bunem lo, ĩtãfiya ado, nun anĩ yaleledin. Ĩ yogo bun tamo uru anĩ bunem, tamo mata tekelei ino fen, maror inouf nigin age fen. 16Ĩ bouwa tekelei enei bun, idi uruwom aa tetek bunem Negur bun komo fediyouf nigin agef fen, ĩ aa tetek bunem dogo neid kiwai yukesin. 17Ĩ isi fen, ã haiden gerõ ufaregen bun maror nigin wogõ yei ken, idi Juda temeleid non difaren anidi buneg, maror nigin wogõ fiyẽdin. 18Ĩ bunem, ada uruwom Awa Uur tekelei bunem, Tamada wagen ileya kisi feleya.

19Anĩ nigin, ã yaũ tamo ado tamo urug sã, anĩ ere, Negur nẽ tamo kayau geid tekelei fen, Negur nẽ ibor tar. 20Ã, aposel ado profet fõ gariya dinon anĩ teten fõ gen inoyein, are Kristus Jesus yogo ĩ monog tor gen. 21Kristus bun, fõ ganan katõ fel fen, Odug bun tempel fateul wõ youf nigin fã yef. 22Kristus bun, ãg, mata ibodõya nẽ modoũ Negur yogon Awa Uur bunem ibodõf nẽ anĩ wõ gouf nigin, weim inoyeik.

Copyright information for `DAD