Acts 11

Pita Yerusalem mulgaŋ hiriŋ

1Be, al miŋ hoyaŋ Yuda mar moŋ wor Al Kuruŋyen mere nurde gama iraŋ mere momoŋ goyen aposel budaya Yesu niŋ dufaymiŋ tareŋ irtiŋ mar Yudia naŋa bana go niŋ beleŋ nuramiŋ. 2Niŋgeb Pita mulgaŋ heŋ Yerusalem hurkukeb Yuda mar Yesu niŋ dufaymiŋ saŋiŋ irtiŋ mar gore igiŋ ma nurde huwardeb Pita goyen, 3“Ge gayenbe daha tihim yeŋ al miŋ hoyaŋ nende guba mata ma gama irde haŋyen marte yare kuŋ dula tiyaŋ?” yeŋ biŋ ar hende mere iramiŋ.

4Irkeb Pita beleŋ mata forok yiriŋ goyen keŋkela po momoŋ yire yeŋ miŋ urdeb gaha yinyiŋ: 5“Nebe Yopa taunde heŋ Al Kuruŋ mere irde hinhem. Irkeb Al Kuruŋ beleŋ mata kura nikala nireŋ tikeb ulne kanduk wor po hiyuŋ. Irkeb yuwarwarte det kura amil yara goyen muruŋ sipte kurhan kurhan goyen al beleŋ utiriŋ teŋ tanartiŋeŋ irde naŋkiŋde mat paŋgir irke ne hitte katke kinmiŋ. 6Keŋkela keneŋbe bana goŋbe dapŋa kahaŋ yaŋ megen kuŋ hitiŋya, buda, kunereyabe nu kurayen kurayen kuruŋ goyen bana goŋ hike yinmiŋ. 7Irkeb al melak kura nurmiŋ goreb, ‘Pita, huwarde dapŋa go gasa yirde nawa,’ ninuŋ. 8Irkeb ne beleŋ wol heŋbe, ‘Moŋ, Doyaŋ Al Kuruŋ, badne wor po. Dapŋa gabe delger wukkeŋ moŋ, buluŋ yeŋ haŋyen gobe muŋ kura ma nitiŋ. Hubu wor po,’ inmiŋ. 9Be, al melak gore sopte po naŋkiŋde mat, ‘Det Al Kuruŋ beleŋ yirde diliŋde wukkeŋ yitiŋ gobe ge beleŋ wukkeŋ moŋ yeŋ bada ma hawayiŋ,’ ninuŋ. 10Mere gobe wawuŋ karwo gayen ne hitte forok yeke nurmiŋ. Be, mere go hubu hekeb goyare po det amil yara dapŋa kurayen kurayen bana goŋ miŋyaŋ goyen tumulgaŋ tike naŋkiŋde hurkuŋ. 11Irkeb goya goyenbe al karwo Sisaria mat ne niŋ keya kwaŋ mar goyen ya hinhem siŋare gor huwaraŋ. 12Irkeb Holi Spirit beleŋbe, ‘Mel goya kuŋ kuŋ niŋ kama heŋ bada ma hawayiŋ,’ ninuŋ. Irkeb mel karwo goya Sisaria taunde kutiŋ. Irde kadne 6 Yopa taunde niŋ gayen wor gama nirke tumŋaŋ Koniliusyen yare kutiŋ. 13Kuŋ forok yetekeb Konilius beleŋ neneŋbe Al Kuruŋyen miyoŋ beleŋ yamiŋde forok yeŋ mere iruŋ goyen momoŋ niruŋ. Meremiŋbe gahade: ‘Al kura Saimon, Pita ineŋ haŋyen al gobe Yopa taunde hi niŋgeb, al kura yinke yeŋ ge keya kunaŋ. 14Yeŋ beleŋ gab Al Kuruŋyen mere tawaŋ momoŋ girkeb geya diriŋmiŋgeyabe tumŋaŋ mere go nurdeb gama irke Al Kuruŋ beleŋ dumulgaŋ tiyyeŋ,’ inuŋ. 15Be, haŋkap ga mere miŋ urde hinhem goya goyabe Holi Spirit haŋkapya neŋ hitte katuŋ go gwahade goyen yeŋ hitte wor katuŋ. 16Irke go keneŋbe Doyaŋ Al Kuruŋ Yesu beleŋ Al Kuruŋ hitte mulgaŋ hewe yeŋya, ‘Yonbe fe baptais yirde hinhin gega, deŋbe Al Kuruŋ beleŋ Holi Spiritde baptais diryeŋ,’ dinuŋ goyen goya gab bene bak yiyuŋ. 17Niŋgeb Al Kuruŋ beleŋ Holi Spirit neŋ dunuŋ gwahade goyen po al miŋ hoyaŋ Yuda mar moŋ goyen Yesu Kristu niŋ dufaymiŋ tareŋ irkeb yeŋ wor yunuŋ. Niŋgeb daha tihim yeŋ ne al nebaŋeŋ muŋ gare Al Kuruŋyen meteŋ waleŋ? Neb badne wor po!” yinyiŋ. 18Be, Yuda mar Yesu niŋ dufaymiŋ tareŋ irde hinhan go Pita mere tiyyiŋ go fudinde yeŋ nurdeb Al Kuruŋ turuŋ irde, “Fudinde go. Al miŋ hoyaŋ neŋ Yuda mar moŋ wor Al Kuruŋ beleŋ biŋ bak yirke Al Kuruŋya awalikde hitek yeŋbe mata buluŋmiŋ yubul teŋ yeŋ ge biŋ mulgaŋ heŋ haŋ,” yamiŋ.

Antiok niŋ Yesuyen alya bereya

19Be, Yudia naŋare niŋ doyaŋ mar beleŋ Stiwen mayke kamyiŋ go kamereb Stiwen diŋuŋ Yesu niŋ dufaymiŋ saŋiŋ irtiŋ mar wor gasa yirde buluŋ buluŋ yirde hikeb go mar gobe burgagaw keramiŋ. Irdeb kurabe Fonisia naŋare kwamiŋ. Kurabe Saiprus motmotde kwamiŋ. Munaŋ kurabe Antiok taunde kwamiŋ. Mel go burgagaw kerde kwamiŋ mar goyenbe kuŋ mere igiŋ Yesu niŋ yitiŋ goyen Yuda mar po momoŋ yirde kuŋ hinhan. 20Gega Saiprus motmotde niŋ marya Sairini taunde niŋ mar Yerusalem mat bur yeŋ kwamiŋ gore Antiok taunde kuŋbe Grik mar gor hinhan goyen wor mere igiŋ Doyaŋ Al Kuruŋ Yesu niŋ yitiŋ goyen momoŋ yirde hinhan. 21Doyaŋ Al Kuruŋyen tareŋbe mel goya hinhin geb, mere go nurdeb alya bereya budam mata buluŋmiŋ yubul teŋ Yesu niŋ dufaymiŋ tareŋ iramiŋ.

22Be, Yerusalem niŋ sios gore mere momoŋ go nurdeb Banabas teŋ kerke Antiok kuriŋ. 23Kuŋ Antiok gor forok yeŋbe Al Kuruŋ beleŋ buniŋeŋ yirde igiŋ igiŋ yirde Holi Spirit yunyiŋ go yeneŋbe amaŋ niŋ pultik yiriŋ. Irdeb saŋiŋ heŋ heŋ ge faraŋ yure yeŋbe, “Bitiŋde mat Doyaŋ Al Kuruŋ Yesu gama irde hinayiŋ. Irde yeŋ niŋ po nurde hinayiŋ,” yineŋ saba yirde hinhin. 24Banabasbe al igiŋ wor po, irde Yesu niŋ dufaymiŋ tareŋ irde hekkeŋ nurde uneŋ hinhin. Holi Spirit beleŋ hard uneŋ ketal urtiŋ hinhin. Niŋgeb Banabas beleŋ saba yirkeb al budam Yesu niŋ dufaymiŋ tareŋ iramiŋ.

25Be, gor matbe Banabas go Sol niŋ naŋkene yeŋ Tarsus taunde kuriŋ. 26Kuŋ naŋkeneŋ keneŋbe tupi teŋ Antiok wayaryum. Be, go dama goyen Banabasya Solyabe Yesu Kristuyen alya bereya Antiok hinhan goya heŋbe alya bereya budam saba yirde hinaryum. Be, Antiok gorbe Yesu niŋ dufaymiŋ saŋiŋ iramiŋ mar goyen al siŋare niŋ mar beleŋ “Kristen” yinamiŋ. Deŋe gob bikkeŋbe hubu.

27Be, irem go Antiok hinaryum goya goyenbe Al Kuruŋyen mere basaŋ mar kura Yerusalem mat Antiok katamiŋ. 28Al kura deŋembe Agabus. Yeŋ beleŋbe Holi Spirityen tareŋde huwardeb, “Kamebe biŋge kamde kamde nalu kuruŋ kura Roma gabman beleŋ naŋa doyaŋ ira bana gayen forok yiyyeŋ,” yiriŋ. Be, Klodius beleŋ Roma gabmanyen doyaŋ al hikeya mere tiyyiŋ gwahade po forok yiriŋ. 29Irkeb Yerusalem niŋ mar faraŋ yurniŋ yeŋbe Yesu niŋ dufaymiŋ tareŋ iramiŋ mar Antiok hinhan gore hora yirtiŋ ala tiyamiŋ. Al tumŋaŋ gor hinhan gobe gwahade hite yeŋbe goyen po gama irde hora yeramiŋ. Horam yaŋ marbe tolok yeramiŋ, munaŋ al hubu nurdeb bande yeramiŋ. 30Hora gabu iramiŋ gobe teŋ Banabasya Solya haniŋde keramiŋ. Irkeb Yerusalem kuŋbe tukuŋ sios gote doyaŋ mar yunaryum.

Copyright information for `DAH