Acts 3

Pita beleŋ al kahaŋ simsimam sope iryiŋ

1Be, goyare goyenbe al kura kahaŋ simsimam miliŋ beleŋ gwahade po kawaŋ kiryiŋ goyen al beleŋ hugiŋeŋ tukuŋbe Al Kuruŋyen ya balem milgu irtiŋ koya gote yame kura goyenter kerde hinhan. Yame gote deŋembe “Yame kusamuŋ” ineŋ haŋyen. Gor keperde hikeb alya bereya Al Kuruŋ doloŋ irniŋ yeŋ wakeb hora kaŋaŋ yirde hinhin. Be, 3 kilok wawuŋbana kura Al Kuruŋ mere ird ird nalu hekeb Pitaya Yonyabe Al Kuruŋyen ya balemde kwaryum.

3Be, Pitaya Yonya gobe hako ga yamere hurkureŋ tikeyabe al kahaŋ simsimam goreb hora niŋ kaŋaŋ yiryiŋ. 4Irkeb irem gore tumŋaŋde huwarde kimiŋde keneŋbe Pita beleŋ, “Deyya ga dena,” inyiŋ. 5Gwaha inkeb det kura wet nunyeŋ tahar yeŋbe kotaŋ kaŋ yinyiŋ. 6Gega Pita beleŋbe, “Nebe horanem moŋ wor po. Goyenpoga det kura ne hitte hi goyen guneŋ tihim geb, Nasaret niŋ al Yesu Kristuyen deŋemde ginhem, huwarde kwa!” inyiŋ. 7Gwaha ineŋbe yeŋ beleŋ po al goyen haniŋ yase beleŋ tanarde isaŋ hiriŋ. Irkeb goyare po kahaŋ huwa heŋ saŋiŋ haryum. 8Irkeb huwardebe solok solok yeŋ kuŋ waŋ tiyyiŋ. Irdeb Pitaya Yonya irde tumŋaŋ Al Kuruŋyen ya balem koya beleŋ po milgu irtiŋ bana sawsawa al gabu irde haŋyende gor hurkuŋbe kuŋ waŋ teŋ solok solok yeŋ Al Kuruŋ turuŋ iryiŋ. 9Be, al go kuŋ waŋ teŋ Al Kuruŋ turuŋ irde hikeb al gor hinhan gore al go keneŋ 10bebak teŋbe, “Ey! Al gabe kahaŋ simsimam, yame deŋem Yame kusamuŋde gor keperde hiyen al go goyen gago,” yeŋ hurkuŋkat teŋ diliŋ fot yamiŋ.

Pita beleŋ Al Kuruŋyen ya balemde mere tagalyiŋ

11Be, al goreb Pitaya Yonya yubul titek ma irkeb irem go gama yirde Al Kuruŋyen ya balem koya beleŋ po milgu irtiŋ bana sawsawa al gabu irde haŋyende gor kwamiŋ. Gasuŋ gobe “Solomonyen Paranda”
3:11Solomonyen Paranda: Al Kuruŋyen ya balem kuruŋ gote ya muruŋ sobam siŋa siŋa kutiŋ hinhan. Ya muruŋ gobe tola karkuwaŋ yimiytiŋ hinhan. Ya siŋa kurhanbe “Solomonyen Paranda” ineŋ hinhan gogo.
ineŋ haŋyen. Irkeb al gor hinhan gore keneŋ hurkuŋkat teŋbe yeŋ hitte kup yeŋ kwamiŋ.
12Irkeb Pita beleŋ al yeŋ hitte waŋ hike yeneŋbe gaha yinyiŋ: “Deŋ Israel mar, al igiŋ hihi gayen keneŋ goke hurkuŋkat teŋ diltiŋ fot ma yenayiŋ. Deyya gabe Al Kuruŋ diliŋde al igiŋ niŋgeb, gore al kahaŋ simsimam gayen sope irhar yeŋ deneŋ haŋ? Moŋ! Deyyat tareŋdebe epte moŋ geb. 13Niŋgeb ga nurnaŋ ko. Yesube Al Kuruŋyen Meteŋ Al, Al Wukkeŋ, irde Al Huwak wor po. Gega deŋ beleŋ igiŋ ma nurd uneŋbe mayke kami yeŋ tukuŋ Pailat haniŋde kerdeb pel iraŋ. Irkeb Pailat beleŋ tubul timeke kwi yekeb deŋ beleŋ kamyeŋ po yaŋ. Irdeb al kura al gasa yirke kamtiŋ al goyen teŋ siŋa irke kat kuyeŋ yaŋ. Gwaha teŋbe Al Kuruŋya hugiŋeŋ heŋ heŋ gote beleŋ kerd duntek albe gogo mayaŋ. Gega hakwaniniŋ Abraham, Aisak, Yekopya, asininiŋ yagoyat Al Kuruŋ beleŋbe kamuŋde mat isaŋ heŋbe al beleŋ turuŋ irde hinayiŋ yeŋ al deŋem turŋuŋ yaŋ wor po iruŋ. Niŋgeb Yesu kamuŋde mat huwaruŋ gobe dilniniŋ bilmiŋde wor po kintiŋ geb, gago momoŋ dirde hite. 16Deyyabe Yesu niŋ hekkeŋ nurde har geb, al kahaŋ simsimam keneŋ hinhan gago kahaŋ huwa heŋ tareŋ hihi. Deyyabe Yesuyen saŋiŋ beleŋ gab al ga sope iryeŋ yeŋbe yeŋ ge hekkeŋ nurde har gore al gago keŋkela wor po sope ira kenhaŋ,” yinyiŋ.

17Irde sopte gaha yinyiŋ: “Be, kadne yago, deŋ wor doyaŋ martiŋ beleŋ tiyaŋ gwahade goyen po Yesube al gwahade yeŋ miŋ keŋkela ma nurdeya buluŋ iraŋ yeŋ nurde hime. 18Gega gobe bikkeŋ Al Kuruŋ beleŋ kame Mesaiamiŋbe uliŋ misiŋ kuruŋ kateŋ kamyeŋ yeŋ mere basaŋ marmiŋ yinke tagalamiŋ geb, gwahade goyen po forok yiyuŋ. 19Niŋgeb mata buluŋtiŋ yubul teŋ Al Kuruŋ hitte mulgaŋ henayiŋ. Irkeb Doyaŋ Al Kuruŋniniŋ beleŋ mata buluŋtiŋ halde duneŋbe tontiŋ tareŋ yiryeŋ. 20Irde kamebe Yesu, Mesaia bikkeŋ deŋ ge teŋ basiŋa iryiŋ goyen teŋ kerke katyeŋ. 21Gega yeŋbe gayenterbe Al Kuruŋya har. Be, kuŋ kuŋ Al Kuruŋ beleŋ det kuruŋ gayen yirde gergeŋ yire yeke gab katyeŋ. Mata gabe bikkeŋ Al Kuruŋ beleŋ mere basaŋ marmiŋ diliŋde wukkeŋ wor po yeneŋ hinhin goyen momoŋ yirke tagalamiŋ. 22Be, bikkeŋbe Mose beleŋ Yesu niŋ yeŋ Israel mar gaha yinyiŋ: ‘Doyaŋ Altiŋ Al Kuruŋ beleŋbe mere basaŋ almiŋ kura ne yara po deŋ miŋde niŋ forok iryeŋ. Niŋgeb al gore mere dirde hiyeŋ kuruŋ gobe keŋkela nurde gama irde hinayiŋ. 23Al kura yende mere ma nurde hiyeŋ al gobe Al Kuruŋ beleŋ biŋ arŋeŋ nurd yunke go mar gobe yende al ma henayiŋ,’ yiriŋ,” yinyiŋ.

24Irde sopte gaha yinyiŋ: “Irde Al Kuruŋyen mere basaŋ al, Samuelya, mere basaŋ mar kame kame waŋ hinhan kuruŋ gore wor mata kuruŋ gayenter forok yeŋ haŋ gake gwahade po forok yenayiŋ yeŋ bikkeŋ tagalde hinhan. 25Niŋgeb Al Kuruŋyen mere basaŋ marmiŋ beleŋ gwahade tagalde hinhan gobe deŋ ge teŋ tagalde hinhan. Irde deŋ ge teŋbe Al Kuruŋ beleŋ Abraham diliŋde biŋa teŋbe, ‘Kame foŋeŋge kura forok yiyyeŋ gore megen niŋ al buda kuruŋ gayen nere guramya tareŋya teŋ teŋ hiryoŋ hiyyeŋ,’ inyiŋ. Be, biŋa tiyyiŋ gwahade po Al Kuruŋ beleŋ asetiŋ weŋ hitte wor biŋa teŋ hinhin gobe deŋ ge teŋ biŋa teŋ hinhin. 26Niŋgeb deŋ ge teŋbe Al kuruŋ beleŋ guram dirde saŋiŋ dirke mata buluŋtiŋ goyen yubul tinayiŋ yeŋ nurdeb meteŋ almiŋ basiŋa irde teŋ kerke deŋ hitte wa wayyiŋ,” yinyiŋ.

Copyright information for `DAH