aTikula 2:24

Ephesians 5

Al Kuruŋyen mata hulsi yara go po gama irde hinayiŋ

1Niŋgeb hugiŋeŋ matatiŋbe yeŋ teŋ hiyen goyen po teŋ hinayiŋ. Deŋbe Al Kuruŋyen dirŋeŋ weŋ, yeŋ beleŋ bubulkuŋne wor po yeŋ nurd duneŋ hiyen. 2Yesu Kristube neŋ gayen bubulkuŋne wor po yeŋ nurdeb faraŋ yure yeŋ yiŋgeŋ ge ma nurdeb neŋ ge kamyiŋ. Go tiyyiŋ gobe Al Kuruŋ det hamŋeŋ igiŋ muŋ kura galak irde kumga teŋ unke hamŋeŋ igiŋ muŋ nuryeŋ go gwahade goyen iryiŋ. Niŋgeb deŋ wor Yesu beleŋ tiyyiŋ gwahade goyen po, al kadtiŋ ge amaŋeŋ wor po nurde yuneŋ hinayiŋ.

3Deŋbe leplep mata ma teŋ hinayiŋ, irde mata buluŋ mormok dapŋa kukuwa beleŋ mata titŋeŋ ma teŋ hinayiŋ. Irde det uguŋ po yade yade niŋ ma dufay heŋ hinayiŋ. Mata buluŋ gwahade gobe neŋ Al Kuruŋyen alya bereya beleŋ titek mata moŋ geb, gago dineŋ hime. Niŋgeb mata gwahade goke dufay muŋ kura ma po henayiŋ, irde goke muŋ kura ŋut ma yenayiŋ. 4Deŋbe nanyaŋ mereya mere kukuwamŋeŋya ma teŋ hinayiŋ, irde kari mere buluŋ ma teŋ hinayiŋ. Mata gwahade gobe deŋ beleŋ titek moŋ. Niŋgeb mata buluŋ gwahade teŋ hitiŋ yarabe Al Kuruŋ po ga igiŋ nurde uneŋ hinayiŋ. 5Deŋbe mere gayen keŋkela nurde hinayiŋ: leplep mata teŋ haŋ mar, mata buluŋ mormok dapŋa kukuwa beleŋ titŋeŋ teŋ haŋ maryabe, det ug po yad yad niŋ po dufay heŋ haŋ marya gobe Yesu Kristuya Al Kuruŋya beleŋ alya bereyamiŋ doyaŋ yird yird bana goŋ epte ma hinayiŋ. Det ug po yad yad niŋ po dufay heŋ haŋ marbe det gore Al Kuruŋmiŋ hiyyeŋ. 6Irde al kura go ma kenke waŋ usi mere miŋ miŋmoŋ ma diryeŋ. Usi mere wor wor goke teŋbe Al Kuruŋ beleŋ meremiŋ pel irde haŋ mar goyen bearar yirde buluŋ yiryeŋ geb. 7Niŋgeb mata go teŋ haŋ mar goya awalik ma heŋ hinayiŋ.

8Be, deŋ goyen bikkeŋbe mata buluŋyen kidoma bana po hinhan. Gega gayenterbe Doyaŋ Al Kuruŋyen alya bereya haŋ geb, hulsi bana haŋ. Niŋgeb hulsire niŋ mata po ga teŋ hinayiŋ. 9Hulsi bana haŋ marbe mata igiŋ, mata huwakyabe mata fudindeya goyen kuruŋ forok yirde haŋyen. 10Niŋgeb matabe Al Kuruŋ beleŋ igiŋ nurtek goyen teŋ teŋ niŋ po kurut yeŋ hinayiŋ. 11Irdeb kidomare niŋ mata ma teŋ hinayiŋ. Mata gwahade gobe igineŋ igiŋ kura ma forok yirde haŋyen, hubu wor po. Niŋgeb deŋbe al kura mata gwahade tike yeneŋbe kawan po kuŋ mata gobe buluŋ yineŋ mere saŋiŋ po yirde hinayiŋ. 12Nebe mata buluŋ mar gore mata banare balmiŋ teŋ haŋyen gobe memyak geb, goke tagaltek ma nirde hi. 13Goyenpoga Al Kuruŋyen mere hulsi yara goreb banare mata buluŋ teŋ haŋyen goyen kawan forok yiryeŋ. 14Al Kuruŋyen mere hulsi yara gobe deŋ bana hiyeŋ geb, goreb almet mata buluŋ yade kawan forok yirde hiyeŋ. Goke teŋbe gahade katiŋ hi:

“Deŋ Al Kuruŋ diliŋde firtiŋde haŋ marbe huwarnayiŋ.
Irde deŋ Al Kuruŋ diliŋde kamtiŋ haŋ mar wor huwarnayiŋ.
Irkeb Mesaia beleŋ meremiŋ hulsi yara goyen dunke deŋ bana heŋ hulsi melak hitiŋ yara teŋ hiyeŋ,” yitiŋ hi.
15Niŋgeb deŋbe keŋkela wor po heŋ ga hinayiŋ. Al kukuwa yara ma heŋbe al dufaymiŋ wukkek yara heŋ hinayiŋ. 16Nalu ga hite gayenterbe mata buluŋ po kuruŋ hi. Niŋgeb mata igiŋ teŋ hitek kura hike yeneŋbe kame ga ma yenayiŋ. Mata gobe tinayiŋ. Moŋgo titmiŋeŋ hike nalu ga hubu hiyyeŋ geb. 17Irdeb dufay keŋkela ma heŋya mali mali kukuwa beleŋ mata titiŋ yara ma teŋ hinayiŋ. Gwaha titŋeŋbe Al Kuruŋyen dufay keneŋ bebak teŋbe go po gama irde hinayiŋ. 18Kukuwa fe deŋ buluŋ dirtek goya nene kukuwa ma henayiŋ. Gwaha titŋeŋbe Holi Spirit teke gore po doyaŋ dirde hiyeŋ. 19Irdeb tikiŋ asaŋde niŋ tikiŋya Al Kuruŋ turuŋ ird ird tikiŋyabe Holi Spirit beleŋ bitiŋde tikiŋ yupul titiŋ goyen kadtiŋ yagoya tikiŋ heŋ hinayiŋ. Bitiŋde mat amaŋeŋ wor po nurde Al Kuruŋ isoka irde tikiŋ heŋ hinayiŋ. 20Irde mata kuruŋ deŋ hitte forok yitiŋ goke Doyaŋ Al Kuruŋniniŋ Yesu Kristu deŋemde Nanniniŋ Al Kuruŋ igiŋ nurde uneŋ hinayiŋ.

Ire uŋyat heŋ heŋ mata igiŋ

21Be, deŋ beleŋ Yesu Kristu palap irde haŋyen goyen matare po kadtiŋde mere nurde teŋ hinayiŋ. 22Niŋgeb deŋ bere almetiŋ yaŋbe Yesube Kuruŋniniŋ yeŋ yende yufuk bana haŋyen gwahade goyen almetiŋ yagot yufukde hinayiŋ. 23Yesuyen alya bereya sios gote doyaŋ al wor pobe Yesu gwahade goyen po, albe berem yagot doyaŋ mar geb. Yesu Kristube yende alya bereya sios gote Yumulgaŋ teŋ teŋ Al. Irde sios gobe Yesuyen uliŋ pigiŋ yara. 24Niŋgeb sios beleŋ Yesu Kristu yufukde hi gwahade goyen po, deŋ bere wor almetiŋ yagot yufuk bana po heŋ meremiŋ kuruŋ goyen gama po irde hinayiŋ.

25Be, deŋ al berem yaŋbe Yesu Kristu beleŋ yende alya bereya sios goyen bubulkuŋne wor po yeŋ nurde yeŋ ge teŋ kamyiŋ gwahade goyen po, deŋ wor bertiŋ yago niŋ amaŋeŋ nurde yuneŋ hinayiŋ. 26Yesube alya bereyamiŋ sios beleŋ Al Kuruŋyen mere nurde go po gama irde fe baptais teŋ Al Kuruŋ diliŋde wukkeŋ hinayiŋ yeŋ gogo sios niŋ teŋ kamyiŋ. 27Yeŋbe alya bereyamiŋ goyen halde wuk yirde, uliŋde firfurŋeŋ wor po det hoyaŋ buluŋeŋ kura miŋmoŋ yirmekeb Al Kuruŋ diliŋde wukkek kusamuŋ wor po yire yeŋbe gogo kamyiŋ. 28Niŋgeb Yesu beleŋ go tiyyiŋ gwahade goyen po, deŋ al wor bertiŋ yagobe nindikeŋde ulniniŋ yeŋbe bertiŋ yago niŋ amaŋeŋ nurde yuneŋ hinayiŋ. Al kura berem niŋ amaŋeŋ nurde hiyeŋ gobe yiŋgeŋ ge amaŋeŋ nurde hiyeŋ go gwahade geb. 29Neŋ kuruŋ gabe ulniniŋ gayen epte ma asogo yirde buluŋ yirde hityen. Gwaha yirtiŋeŋbe paka yirde keŋkela sope yirde hityen. Gwahade goyen po, Yesu Kristu wor yiŋgeŋde uliŋ pigiŋ sios goyen keŋkela doyaŋ irde hiyen. 30Neŋbe Yesuyen haniŋ, kahaŋyabe diliŋya gwahade po geb, gogo keŋkela doyaŋ dirde hiyen. 31Be, alya beremya gabu heŋ heŋ mata wor gwahade geb, goke Al Kuruŋyen asaŋde gahade katiŋ hi:

“Goke teŋbe albe miliŋya naniŋya yubul teŋ bere teŋbe ire uŋya hiriryeŋ.
Irdeb alya bereya gobe irawa moŋ uŋkureŋ po hiriryeŋ,” yitiŋ. a 
32Mere gabe al mali mali bebak titek moŋ, mere gate miŋbe kuruŋ wor po. Mere gabe Yesu Kristuya yende alya bereya siosya niŋ yitiŋ yeŋ nurde hime. 33Niŋgeb deŋ al wor mere gayen gama irdeb bertiŋ yago niŋ dindikeŋ ge amaŋeŋ nurde haŋ gwahade goyen nurde yuneŋ hinayiŋ. Irde deŋ berebe almetiŋ yago palap yirde hinayiŋ.

Copyright information for `DAH