John 16

1Be, Yesu go sopte gaha yinyiŋ: “Mere dirhem kuruŋ gabe dufaytiŋ ne niŋ tareŋ irtiŋ goyen yubul ma tinayiŋ yeŋbe gago dinhem. 2Be, Yuda mar beleŋ yende gabu yare dakira tike epte ma kunayiŋ. Fudinde, al kurabe Al Kuruŋ niŋ keŋkela meteŋ tihit yeŋbe mudunke kamnayiŋ nalu goyen forok yiyyeŋ. 3Go mar gobe neya Nanneya ma nurde duneŋ haŋ geb, mata gogo teŋ hinayiŋ. 4Nebe naŋa hakot po momoŋ dirde hime gago. Gogab nalu goyen forok yekeb bikkeŋ hayhay diryiŋ go gago forok yeŋ haŋ yeŋ bitiŋ bak yenayiŋ. Haŋkapyabe tumŋaŋ hinhet geb, momoŋ ma dirmiriŋ,” yinyiŋ.

Holi Spirityen meteŋ

5Be, Yesu go sopte gaha yinyiŋ: “Haŋkabe nad nerke wamiriŋ al hitte kweŋ tihim. Goyenbe deŋ gayen al kura beleŋ, ‘Dare kweŋ teŋ ha?’ yeŋ gusuŋaŋ ma nirhaŋ. 6Mere dirhem garebe buniŋeŋ dufay beleŋ po dukdawaŋ dira. 7Goyenbe fudinde wor po dineŋ hime, deŋ gayen igiŋ hewoŋ yeŋ nurdeb gago kweŋ tihim. Ne ma kweŋbe Faraŋ Durd Durd Al go deŋ hitte ma wayyeŋ. Gega ne kweŋ gab Faraŋ Durd Durd Al go teŋ kermeke wayyeŋ. 8Yeŋ beleŋ waŋbe megen haŋ marbe mata buluŋ miŋyaŋ goyen yikala yirkeb yeneŋ bebak teŋ hinayiŋ. Irde damiŋbe Al Kuruŋ diliŋde mata huwak, irde kame Al Kuruŋ beleŋ merem yaŋ yiryeŋ goke wor momoŋ yirde hiyeŋ. 9Mata buluŋmiŋbe ne niŋ dufaymiŋ saŋiŋ ma irde haŋ gogo yeŋ yikala yiryeŋ. 10Nebe kameŋ, irde huwareŋ, irdeb Al Kuruŋ hitte hurkumeke al kura ma nennayiŋ. Mata kuruŋ go tiyeŋ gote miŋ goyen Faraŋ Al beleŋ yikala yirkeb Al Kuruŋbe huwak yeŋ bebak tinayiŋ. 11Irde megen niŋ marte doyaŋ al Satanbe bikkeŋ Al Kuruŋ beleŋ merem yaŋ iryiŋ geb, kame megen niŋ alya bereya tumŋaŋ merem yaŋ yiryeŋ goyen yikala yiryeŋ.

12“Be, nebe det budam wor po momoŋ dirtek haŋ gega, deŋbe epte ma merene tumŋaŋ bebak tinayiŋ. Niŋgeb tumŋaŋ ma momoŋ direŋ. 13Goyenbe Holi Spirit, mere fudinde po yeŋ hi al gore waŋ gab mata fudinde teŋ teŋ belŋeŋ kuruŋ go dikala diryeŋ. Yeŋbe yiŋgeŋde dufayde ma mere tiyyeŋ. Al Kuruŋ beleŋ mere momoŋ irke go po momoŋ diryeŋ. Irde mata kame forok yetek goyen manaŋ momoŋ diryeŋ. 14Merenebe yeŋ beleŋ gab basaŋ heŋ momoŋ dirde hiyeŋ. Gwaha matbe deŋne turŋuŋ yaŋ irde hiyeŋ. 15Al Kuruŋyen dawet kuruŋ gobe tumŋaŋ nigen ala. Gwahade geb Holi Spirit beleŋ detne kuruŋ goyen dikala dirde hiyeŋ yihim gogo,” yinyiŋ.

Yesu niŋ biŋ misiŋ nurnayiŋ gega, kamebe amaŋ henayiŋ

16Be, Yesube sopte po yiriŋ. “Muŋ kura heŋbe ma nennayiŋ gega, gor mat hitŋeŋ teŋbe sopte nennayiŋ,” yinyiŋ. 17Irkeb komatmiŋ yago kura beleŋ, “Daha yihim yeŋbe, ‘Muŋ kura heŋbe ma nennayiŋ gega, gor mat hitŋeŋ teŋbe sopte nennayiŋ,’ yeŋ hi? Irde, ‘Nanne hitte kweŋ tihim,’ yeŋ hi?” yeŋ kadom gusuŋaŋ gird tiyamiŋ. 18Mel gobe goke gusuŋaŋ po heŋ heŋbe, “Yeŋ beleŋ, ‘Muŋ kura heŋbe,’ gwaha yeŋ hi gobe daniŋ wor po yeŋ yeŋ hi? Neŋbe gwaha yeŋ hi yeŋ bininiŋ bak ma yeŋ hi,” yeŋ kadom gusuŋaŋ gird tiyamiŋ.

19Be, Yesu go mere tiyyiŋ goke komatmiŋ yago beleŋ gusuŋaŋ irtek heke yeneŋbe, “Deŋ gayen ne beleŋ, ‘Muŋ kura heŋbe ma nennayiŋ gega, gor mat muŋ kura hitŋeŋ teŋbe nennayiŋ,’ yihim goke gusuŋaŋ nirniŋ teŋ haŋ? 20Fudinde wor po dineŋ hime, megen niŋ marbe ne kameŋ goke amaŋ hekeb deŋbe ne niŋ buniŋeŋ nurde esinayiŋ. Fudinde, deŋ beleŋ ne kammeke goke kandukŋeŋ nurnayiŋ. Goyenbe kamebe amaŋ henayiŋ. 21Bere kura diriŋ kawaŋ kertek nalumiŋ forok yekeb diriŋ kawaŋ kere yeŋbe uliŋ misiŋ kuruŋ katyeŋ. Goyenbe diriŋmiŋ go kawaŋ hekeb goke amaŋeŋ nurdeb uliŋ misiŋ katyeŋ goke biŋ sir yiyyeŋ. 22Niŋgeb gwahade po deŋ wor haŋka gabe kandukŋeŋ nurde haŋ. Gega sopte waŋ denmekeb goyenter mat amaŋ wor po heŋ hinayiŋ. Irkeb al kura beleŋ amaŋtiŋ goyen epte ma goraŋ diryeŋ. 23Goyenterbe det kura niŋ ne ma gusuŋaŋ nirnayiŋ. Fudinde wor po dineŋ hime, deŋner det kura niŋ Nanne gusuŋaŋ irnayiŋ kuruŋ gobe dunyeŋ. 24Meheŋde ne gama niramiŋde mat waŋ waŋ haŋkabe ne deŋner det kura niŋ ma gusuŋaŋ irde haŋyen. Goyenbe haŋka matbe ne deŋner gusuŋaŋ irde hinayiŋ. Irkeb det niŋ gusuŋaŋ irde hinayiŋ kuruŋ goyen duneŋ hiyeŋ. Irkeb goke amaŋeŋ wor po nurde hinayiŋ.

25“Nebe maya mere mat mere dirde himyen. Goyenbe nalu kura forok yekeb sopte ma maya mere mat mere dirde heŋ. Nanneŋbe kawan po mere dirde heŋ. 26Al Kuruŋbe deŋ gayen bubulkuŋne wor po yeŋ nurde duneŋ hi. Niŋgeb go nalurebe ne deŋner dindikeŋ gusuŋaŋ irde hinayiŋ. Ne beleŋ po deŋ ge teŋ Nanne gusuŋaŋ ireŋ ma dineŋ hime. Deŋbe ne niŋ amaŋeŋ nurde haŋyen, irdeb nebe Al Kuruŋ hitte mat wamiriŋ goyen fudinde yeŋ nurde haŋyen geb, Adone beleŋ deŋ gayen bubulkuŋne wor po yeŋ nurd duneŋ hi geb, gago dineŋ hime. 28Nebe Adone hitte mat megen gar wamiriŋ. Irdeb haŋka gab megeŋ ga tubul teŋ Nanne hitte mulgaŋ heweŋ tihim,” yinyiŋ.

29Irkeb komatmiŋ beleŋbe, “Be, mere dirha gabe ufurkuŋ mat ma dirde mere keŋkelak po dirha. 30Gebe det kuruŋ ga nurde ha geb, al kura beleŋ dufay guntek moŋ yeŋ genhet. Niŋgeb gebe Al Kuruŋ hitte mat wayariŋ goyen fudinde yeŋ nurde hite,” inamiŋ. 31Irkeb Yesu beleŋ wol heŋbe, “Be, haŋka gab dufaytiŋ tareŋ irhet yahaŋ. Gega keŋkela heŋ ga hinayiŋ! 32Deŋ gayen burgagaw kertek nalu forok yeweŋ tiya geb. Go nalu gobe gago bikkeŋ forok yihi. Irkeb nubul teŋ burgagaw kerde tiyuŋtiŋyaŋ tiyuŋtiŋyaŋ kunayiŋ. Goyenbe nebe nuŋkureŋ ma hime, Nanneya tumŋaŋ har. 33Mere gabe neya heŋ bitiŋ kamke igiŋ hinayiŋ yeŋbe gago momoŋ dirhem. Megen garbe kanduk yeneŋ hinayiŋ. Goyenbe ne beleŋ megen niŋ tareŋ go fole irmiŋ geb, kanduk goke yul ma yenayiŋ, saŋiŋ po heŋ hinayiŋ,” yinyiŋ.

Copyright information for `DAH