dTikiŋ 69:9

John 2

Yesu beleŋ fe tigiri tike wain hiriŋ

1Be, naŋa fay irawa hubu hekeb Galili naŋa bana goŋ niŋ taun kura Kana gorbe al kura bere tiriŋ gote dula mata kuruŋ forok yiriŋ. 2Yesu miliŋbe dula mata kuruŋde gor hinhin. Yesu wor Galili naŋare hinhin. Niŋgeb yeŋya komatmiŋya wor hoy yirkeb gor kwamiŋ.

3Be, dula mata kuruŋde gor niŋ wainbe hubu hiriŋ. Irkeb Yesu miliŋ beleŋ waŋbe Yesu goyen, “Mel gabe wain miŋmoŋ hahaŋ,” inyiŋ. 4Irkeb Yesu gore wol heŋbe, “Bere,
2:4Yesube Mesaia meteŋ goyen miŋ uryiŋ geb, miliŋ goyen bere inyiŋ gogo.
daniŋ geb gwaha gwaha tiya nineŋ ha? Mata tiŋeŋ turŋuŋ yaŋ titek nalube hako geb,” inyiŋ.
5Gwaha inkeb miliŋ beleŋ gor niŋ meteŋ mar goyen, “Yeŋ beleŋ daha kura tinaŋ dinkeb go po gama irnayiŋ,” yinyiŋ.

6Be, Yesu hinhin ya bana goŋbe Yuda marte matare haniŋya kahaŋya halde ig uliŋ titek fe farde haŋyen kuwe hora beleŋ po yirtiŋ karkuwaŋ 6 gayen hinhan. Kuwe uŋkureŋbe fe 100 lita gwahade goŋ hitek. 7Irkeb Yesu beleŋ meteŋ mar goyen, “Kuwe ga fe yunke makiŋ henaŋ,” yinyiŋ. Irkeb fe yunke waŋ tumŋaŋ makiŋ hitiŋ ala tiyamiŋ. 8Irkeb, “Be, fe kura farde yukuŋ dula mata ga tonaŋ heŋ hi al go unnaŋ,” yinke yeŋ yiriŋ gwahade po tiyamiŋ. 9Gwaha tikeb dula mata gote tonaŋ al goreb Yesu beleŋ fe tigiri tike wain hiriŋ goyen tuŋaŋ uryiŋ. Goyenbe wain gobe meteŋ mar beleŋ gor niŋ kura teŋ wayhaŋ yeŋ ma nuryiŋ. Gega meteŋ mar gobe gwaha mat forok yihi yeŋ nurde hinhan. Be, tonaŋ al gore bere tiriŋ al goyen hoy irke wakeb, 10“Albe wain igiŋ wor po go wa yawaŋ yunke nene haŋyen. Irde ep nene hikeya gab wain mali maliŋeŋ goyen yawaŋ yuneŋ haŋyen. Goyenbe gebe gwaha ma taha. Wain igiŋbe kame ga yuneŋ yeŋ nurdeb wain mali maliŋeŋ goyen hubu heke gab gago igiŋ dunha,” inyiŋ.

11Be, Galili naŋa bana niŋ taun Kana gorbe Yesu beleŋ haŋkapya wor po mata tiŋeŋ goyen forok iryiŋ. Irkeb komatmiŋ yago mata tiŋeŋ turŋuŋ yaŋ tiyyiŋ goyen keneŋbe yeŋ ge dufaymiŋ saŋiŋ iramiŋ.

Yesu beleŋ Al Kuruŋyen ya balem bana hora meteŋ teŋ hinhan mar yakira tiyyiŋ

(Mat 21:12-13; Mak 11:15-17; Luk 19:45-46)

12Be, go kamereb Yesube miliŋya kuliŋ yagoyabe komatmiŋya irde tumŋaŋ Kapeneam taunde kateŋ gor hinhan gega, wawuŋ budam ma hinhan.

13Be, Yuda marte gabu nalu kuruŋ kura Pasoba
2:13Bikkeŋ Israel mar Isip naŋa tubul teŋ Kenan kuniŋ tiyamiŋyabe Al Kuruŋ beleŋ sipsip al diriŋ dirŋeŋ gasa yirde darim yade yame kantayaŋ sam yirnayiŋ yinyiŋ. Munaŋ al kura gwaha ma tiyamiŋ marbe Al Kuruŋyen miyoŋ beleŋ waŋbe mel gote urmiŋ mataliŋya dapŋamiŋ mataliŋya goyen tumŋaŋ gasa yirke kamamiŋ. Gega meremiŋ gama iramiŋ marbe miyoŋmiŋ beleŋ yubul tiyamiŋ goke dufay heŋ heŋ ge dula mata teŋ hinhan.
goyen forok yeweŋ tikeb Yesube taun go tubul teŋ Yerusalem hurkuriŋ.
14Kuŋ Al kuruŋyen ya balem koya milgu irtiŋ bana al gabu irde haŋyen sawsawa kuruŋde gorbe al beleŋ bulmakaw, sipsipyabe kalyiŋgi yago gor yerke al beleŋ waŋ damu teŋ hinhan goyen yinyiŋ. Irde hora kapyaŋ heŋ heŋ mar
2:14Hora kapyaŋ heŋ heŋ mar gobe al beleŋ horamiŋ hoyaŋ goyen yunkeb wolmiŋeŋbe Al Kuruŋyen ya balem bana Al Kuruŋ galak ird irdde niŋ hora goyen yuneŋ haŋyen.
manaŋ gasuŋmiŋde keperde hike yinyiŋ.
15Gwahade yeneŋbe kaŋ kura teŋ det goyen yusulak teŋ teŋde niŋ det irde gore po dapŋa goyen tumŋaŋ yusulak tike Al Kuruŋyen ya balem bana mat siŋare katamiŋ. Irde hora kapyaŋ heŋ heŋ marte hora goyen yad yemeyke mali ga megen katamiŋ, irde hora yerd yerd gasuŋ wor yaboloŋ tiyyiŋ. 16Irdeb kalyiŋgi damure niŋ yerde hinhan mar goyen yinyiŋ. “Det ga yade kat kunaŋ. Daniŋ geb Adoner yabe dawet damu teŋ teŋ gasuŋ irde haŋ?” yinyiŋ. 17Be, komatmiŋ yago goyen yeŋ beleŋ mata tiyyiŋ goyen keneŋbe Al Kuruŋyen asaŋde mere kura katiŋ hinhin goke biŋ bak yamiŋ. Merebe gahade:

“Yage goke dufay heŋ heŋ gore po mununeŋ teŋ hi,” yitiŋ hi. d 
18Be, Yuda marte doyaŋ mar gor hinhan goreb, “Mata tiŋeŋ dahade kura Al Kuruŋ beleŋ po ga irtek goyen kura forok irke keneŋbe fudinde gebe mata gahade ird ird tareŋge yaŋ yeŋ gentek?” inamiŋ. 19Irkeb Yesu beleŋ wol heŋbe, “Al Kuruŋyen ya balem ga upew urnaŋ. Irkeb ne beleŋ naŋa fay karwore po ya kuruŋ goyen sopte irde pasi ireŋ,” yinyiŋ. 20Irkeb mel goreb, “Ya balem gayenbe dama 46 hubu heke gab pasi iramiŋ. Goyenbe ge beleŋbe naŋa fay karwore po ya ga irde pasi ireŋ yeŋ ha?” inamiŋ. 21Goyenbe Yesu beleŋ Al Kuruŋyen ya balem niŋ yiriŋ gobe yiŋgeŋ ge nurde yiriŋ. 22Kame Yesu go kamyiŋde mat huwarke gab komatmiŋ yago goyen Yesu beleŋ mere tiyyiŋ goyen goke biŋ bak yamiŋ. Irkeb Al Kuruŋyen mere asaŋde hi goya Yesu beleŋ mere tiyyiŋ goyen fudinde yeŋ nuramiŋ.

23Be, Yesu go Pasoba gabu kuruŋ nalure Yerusalem hinhinya goyen mata tiŋeŋ kurayen kurayen Al Kuruŋ po ga yirtek goyen yirde hike yeneŋbe al budam yeŋ ge dufaymiŋ tareŋ iramiŋ. 24Goyenpoga Yesube al biŋde dahade haŋ goyen keŋkela nurde yuneŋ hinhin geb, mel goke hekkeŋ ma nuryiŋ. 25Yeŋbe al dufaymiŋdebe gwahade haŋ yeŋ nurde hinhin geb, al kura beleŋ waŋ al kadom ge tagalde al gobe gwahade gwahade yeŋ momoŋ irtek ma hinhin.

Copyright information for `DAH