John 20

Yesube kamyiŋde mat huwaryiŋ

(Mat 28:1-8; Mak 16:1-8; Luk 24:1-12)

1Be, Sabat nalu hubu heŋ fay urke Sande hiriŋ. Sande wampot muŋ, kidoma po hikeya Makdala niŋ Maria go bembare kuŋbe hora kuruŋ horabok bemba yame pet titiŋ goyen teŋ siŋa irtiŋ kinyiŋ. 2Irdeb kup yeŋ Saimon Pitaya kadom kura Yesu beleŋ bubulkuŋne wor po yeŋ nurde uneŋ hinhin al go hitte waŋbe, “Doyaŋ Al Kuruŋ hakwambe bembare mat teŋ kwahaŋ. Irdeb tukuŋ gor kura kerhaŋ yeŋ ma nurhet!” yinyiŋ. 3Irkeb Pitaya kadom hoyaŋ goya wor bembare kwaryum. 4Irem gobe kup yeŋ kwaryum. Goyenbe kadom gore Pita fole irde yeŋ wa bembare forok yiriŋ. 5Forok yeŋ pew kaŋbe horabok bana naŋkeneŋbe amil faykeŋ bili irtiŋ go po kinyiŋ. Goyenbe biŋde ma hurkuriŋ. 6Irkeb Saimon Pita, kame wayyiŋ goreb waŋ biŋde hurkuriŋ. Irdeb amil faykeŋ go po gor hike kinyiŋ. 7Irde Yesu tonaŋ bili iramiŋ amil go wor kinyiŋ. Tonaŋ bili irtiŋ amil gobe uliŋ hakwam bili irtiŋ amil goya ma hinhin. Keŋkela po mupi irde hoyaŋde po kirtiŋ hinhin. 8Irkeb Yesuyen komat kura yeŋ wa bembare forok yiriŋ al go wor biŋde hurkuriŋ. Hurkuŋ gwahade po keneŋbe fudinde wor po Yesube kamuŋde mat huwaruŋ yeŋ nuryiŋ. 9(Goyenpoga irem gobe Al Kuruŋyen asaŋde Yesube kamtiŋde mat huwaryeŋ yitiŋ gokeb bebak ma po tiyaryum.)

Makdala niŋ Mariabe Yesu kinyiŋ

(Mat 28:9-10; Mak 16:9-11)

10Be, Yesuyen komatmiŋ waraŋ go mulgaŋ heŋ yamiŋde kwaryum. 11Goyenbe Maria go bemba siŋare gor po heŋ eseŋ hinhin. Eseŋ heŋyabe pew kaŋ bemba bana goŋ naŋkinyiŋ. 12Irdeb Al Kuruŋyen miyoŋ irawa uliŋ umŋa faykek hor yirtiŋ goyen Yesu hakwam kirtiŋ gasuŋde go keperde hike yinyiŋ. Kurabe tonaŋ beleŋ mat, kurabe kahaŋ beleŋ mat keperaryum.

13Be, irem goreb, “Bere, gebe daniŋ eseŋ ha?” ineŋ gusuŋaŋ iraryum. Irkeb bere gore wol heŋbe, “Doyaŋ Al Kuruŋnebe al kura beleŋ teŋ kwahaŋ. Irde tukuŋ gor kura kerhaŋ yeŋ ma nurde hime,” yinyiŋ. 14Gwaha teŋ fulgaŋ kaŋbe Yesu go gor huwarde hike kinyiŋ. Goyenbe bebakkeŋ Yesu yeŋ ma kinyiŋ. 15Irkeb Yesu beleŋ, “Bere, gebe daniŋ eseŋ ha? Gebe ganuŋ niŋ naŋkeneŋ ha?” ineŋ gusuŋaŋ iryiŋ. Gwaha inkeb bere goreb he dugu bana goŋ bemba hinhin gote doyaŋ al yeŋ nurdeb, “Be, ge beleŋ al hakwam bemba bana hinhin go tukaŋ kenem gor tukuŋ kirmiŋ yeŋ momoŋ nira. Irkeb teweŋ geb,” inyiŋ. 16Irkeb Yesu beleŋ, “Maria,” inyiŋ. Irkeb bere go yeŋ hinhin beleŋ fulgaŋ kaŋ keneŋbe Hiburu mere mat, “Raboni!” inyiŋ. Raboni gote miŋbe Tisa.

17Be, Yesu beleŋ, “Nanne hitte mulgaŋ heŋ miŋmoŋ. Niŋgeb sisaŋ ma nurayiŋ. Gwaha titŋeŋbe kolne yago hitte kuŋbe momoŋ yira. ‘Nebe mulgaŋ heŋ Adone, deŋya neyat Al Kuruŋ hitte kweŋ tihim,’ nina yinayiŋ,” inyiŋ. 18Irkeb Makdala niŋ Maria go mere go nurdeb Yesuyen komatmiŋ hitte kuriŋ. Kuŋbe, “Doyaŋ Al Kuruŋbe kenhem,” yinyiŋ. Irdeb mere gahade nina yeŋ momoŋ yiryiŋ.

Komatmiŋ beleŋ Yesu kenamiŋ

(Mat 28:16-20; Mak 16:14-18; Luk 24:36-49)

19Be, Sande go wawuŋbana heŋ kidoma heweŋ tikeb Yesuyen komatmiŋ gobe Yuda mar niŋ kafura heŋbe tumŋaŋ ya biŋde gabu irdeb yame biŋ mat tareŋ po irdeb hinhan. Irkeb Yesu go waŋ mel go hinhan kahalte po huwardeb, “Bitiŋ kamke igiŋ po hinayiŋ,” yinyiŋ. 20Gwaha yineŋbe haniŋya gegelhekyare fakamamiŋ delŋeŋ goyen yikala yiryiŋ. Irkeb komatmiŋ go Doyaŋ Al Kuruŋ goyen keneŋbe amaŋ niŋ pultik wor po yamiŋ.

21Be, Yesu beleŋ sopte po, “Bitiŋ kamke igiŋ po hinayiŋ. Nanne beleŋ nad nerke wamiriŋ gwahade goyen ne beleŋ wor dad dermeke kunayiŋ geb,” yinyiŋ. 22Gwaha yineŋbe mel go hitte meŋemiŋ fu yirdeb, “Holi Spirit tenaŋ. 23Irdeb deŋ beleŋ al kurat mata buluŋmiŋ halde yunnayiŋbe Al Kuruŋ wor mata buluŋmiŋ go halde yunyeŋ. Munaŋ mata buluŋmiŋ ma halde yunayiŋbe Al Kuruŋ wor mata buluŋmiŋ ma halde yunyeŋ,” yinyiŋ.

Tomas beleŋ Yesu kinyiŋ

24Be, komatmiŋ 12 goyen al kura Tomas, deŋem kurabe Didimus ineŋ haŋyen al gobe Yesu wayyiŋyabe gor ma hinhin. 25Irkeb komatmiŋ weŋ hoyaŋ beleŋ, “Neŋbe Doyaŋ Al Kuruŋ kintiŋ,” yeŋ momoŋ iramiŋ. Goyenbe wol heŋbe, “Haniŋde nil delŋeŋ wor wor yeneŋ. Irdeb nil yame bana goŋ hanne kereŋ. Irdeb hak beleŋ fakamtiŋ yameŋde gor hanne kerde gab fudinde yeŋ nureŋ,” yinyiŋ.

26Be, gor mat naŋa fay 7 hubu hekeb Yesuyen komatmiŋ go sopte ya bana gabu iramiŋ. Tomas wor gor hinhin. Yamebe biŋ mat tatiŋ goyenbe, Yesu go waŋ mel gote diliŋ mar huwardeb, “Bitiŋ kamke hinayiŋ,” yinyiŋ. 27Irdeb Tomas inyiŋ. “Hange faw gar hor irayiŋ. Irde hanne ga yena. Irdeb hange giŋ irdeb gegelhekner gar kera. Irdeb dufay budam ma heŋbe ne huwarmiŋ gayen fudinde yeŋ nurayiŋ,” inyiŋ. 28Irkeb Tomas gore, “Gebe Al Kuruŋ, Doyaŋ Al Kuruŋne!” inyiŋ. 29Irkeb Yesu beleŋ, “Gebe ne neneŋ gab gogo fudinde yeŋ nurha? Al kura go ma neneŋya ne niŋ dufaymiŋ tareŋ irnayiŋ mar gobe Al Kuruŋ beleŋ guram yirde saŋiŋ yiryeŋ,” inyiŋ.

30Be, Yesube komatmiŋ diliŋde mata tiŋeŋ turŋuŋ yaŋ kurayen kurayen budam forok yirde hinhin. Goyenbe asaŋ gayenter goke tumŋaŋ ma katiŋ haŋ. 31Goyenbe Yesube Mesaia, Al Kuruŋ Urmiŋ yeŋbe yeŋ ge dufaytiŋ saŋiŋ irnayiŋ yeŋ mere kuruŋ gayen kayhem. Irde yeŋ ge dufaytiŋ tareŋ irke Yesuyen tareŋde Al Kuruŋya hugiŋeŋ heŋ heŋ mata gobe dende hiyyeŋ yeŋbe mere gago kaŋ hime.

Copyright information for `DAH