aAisaia 29:13

Matthew 15

Yesu beleŋ asem yagot mata walde yunyiŋ

(Mak 7:1-13)

1Be, naŋa goyen bana meteŋ teŋ kuŋ hikeyabe Yerusalem taun kuruŋde mat Farisi mar kuraya Moseyen saba mar kuraya goyen Yesu hitte waŋbe, 2“Daniŋ geb komatge yagobe asininiŋ yagot mata ma gama irde haŋ? Yeŋbe dula tiniŋbe mali po biŋge nene haŋ. Haniŋ ma haldeya gwaha teŋ haŋ,” inamiŋ. 3Irkeb wol heŋbe, “Munaŋ deŋbe daniŋ geb asetiŋ yagot mata niŋ po teŋbe Al Kuruŋyen merebe pel irde buluŋ irde haŋyen? 4Al Kuruŋ beleŋbe, ‘Nantiŋya mamtiŋyabe palap yirde hinayiŋ,’ yitiŋ hi niŋgeb, ‘Al kura naniŋya miliŋya mere buluŋ yiryeŋ gobe mayke kamyeŋ,’ yitiŋ hi. 5Goyenbe deŋbe saba goyen tigiri teŋbe, ‘Al kura naniŋya miliŋya det kura faraŋ yurtek goyen ma yuneŋbe, “Igiŋ faraŋ durmewoŋ gega, Al Kuruŋ uneŋ yeŋ basiŋa irmiŋ geb, go ma faraŋ dureŋ,” yinyeŋ gobe mata buluŋ moŋ,’ yeŋ al saba yirde haŋyen. 6Niŋgeb al gwaha mat saba yirke Al Kuruŋyen mere ma gama irde naniŋya miliŋya palap ma yirde duliŋ haŋyen. Deŋbe gwahade goyen po asetiŋ yagot mata niŋ teŋbe Al Kuruŋyen mere buluŋ irde haŋyen. 7Usi mar wor wor, Al Kuruŋyen mere basaŋ al Aisaia beleŋ asaŋde kayyiŋ gobe fudinde wor po deŋ gake kayyiŋ. 8Merebe gahade:

‘Mel gabe mohoŋde po turuŋ nirde haŋ.
Gega biŋdebe ne niŋ ma nurde haŋ.
Hoyaŋde wor po haŋ.
9Mel gabe megen niŋ marte saba po gama irde al saba yirde haŋ.
Mel gabe biŋ hende hende po doloŋ nirde haŋ,’ yitiŋ hi geb,” yinyiŋ. a 
10Be, Yesu gob mel Farisi marya Moseyen saba marya goyen gwaha yineŋbe al buda kuruŋ gor hinhan go yinke yeŋ binde wayamiŋ. Irkeb, “Mere ga nurde bebak tinaŋ ko. 11Det kura al mohoŋde mat biŋde kurkuyeŋ gore Al Kuruŋ diliŋde al go buluŋ ma iryeŋ. Goyenbe det kura mohoŋde mat kat kuyeŋ gore po gab Al Kuruŋ diliŋde al go buluŋ iryeŋ,” yinyiŋ. 12Gwaha yinkeb komatmiŋ yago beleŋ waŋbe, “Farisi marbe mere taha goke igiŋ ma nurde haŋ goyen yeneŋ bebak taha?” inamiŋ. 13Irkeb wol heŋbe, “He kura Nanne Al Kuruŋ tareŋmiŋ kuruŋ gore ma haryiŋ gobe filginiŋ manaŋ tumŋaŋ wasiyeŋ. 14Niŋgeb diliŋ titmiŋ buda gobe yeneŋ wasak tinaŋ. Mel gobe saba fudinde goyen ma bebak teŋbe al mata buluŋde yukuŋ haŋ. Al kura diliŋ titmiŋ beleŋ kadom yiŋgeŋ yara goyen beleŋ ikala irde tukuŋ hime yiyyeŋ gobe tumŋaŋde kuŋ mete titmiŋde katiryeŋ,” yinyiŋ. 15Irkeb Pita beleŋ, “Maya mere gote miŋ momoŋ dira,” inyiŋ. 16Irkeb, “Deŋ manaŋ dufaytiŋ muŋ kura ma wuk yeŋ haŋ? 17Det kura al mohoŋde mat biŋde kurkuyeŋ gobe kamebe kat kuyeŋ gobe ma nurde haŋ? 18Goyenbe det mere kura al mohoŋde mat forok yeŋ haŋyen gobe biŋde mat waŋ haŋyen geb, gore gab Al Kuruŋ diliŋde al go buluŋ yirde haŋyen. 19Dufay buluŋ, al gasa yirke kamde kamde mata, al kura berem yaŋ gore bere hoyaŋya duwan teŋ teŋ mata, alya bereya foŋeŋde leplep mata, kawe mata, merere huwarde usi mat mere teŋ teŋ matayabe mere buluŋ mat teŋ teŋ mata kuruŋ gobe al biŋde mat pul yeŋ haŋyen. 20Det gwahade gore gab Al Kuruŋ diliŋde al buluŋ yirde haŋyen. Haniŋ hal hal mata keŋkela ma gama irde dula tinayiŋ gore al buluŋ ma yiryeŋ,” yineŋ saba yiryiŋ.

Kenan marte bere gote dufay saŋiŋ

(Mak 7:24-30)

21Be, Yesu go naŋa hinhin goyen tubul teŋ Saidon taunya Tair taunyat naŋa bana goŋ komatmiŋ yagoya kwamiŋ. 22Irkeb taun iraw goyen bindere tiyuŋ kura hinhinde gor mat Kenan mar bere kura gore Yesu hitte waŋbe, “Doyaŋ Al Kuruŋ, Dewit Urmiŋ, buniŋeŋ nirde faraŋ nura. Wernebe uŋgura beleŋ waŋ herŋeŋ irtiŋ hi geb, buluŋ buluŋ wor po irde haŋ,” ineŋ eseŋ uryiŋ. 23Goyenbe Yesube meremiŋ goyen muŋ kura haywaŋ ma hiriŋ. Irkeb komatmiŋ yago beleŋ, “Eseŋ durde gama dirtiŋde po hi geb, takira tike kwi,” inamiŋ. 24Irkeb wol heŋbe, “Nebe Israel mar Al Kuruŋyen sipsip meremiŋ ma nurde duwi hitiŋ goke po wamiriŋ geb,” yiriŋ. 25Irkeb bere gore waŋ palap irde dokolhoŋ yuguluŋ teŋbe, “Doyaŋ Al Kuruŋ, faraŋ nura,” inyiŋ. 26Irkeb wol heŋbe, “Diriŋde biŋgebe epte ma goraŋ yirde yad kulumiŋ yago yunke nenayiŋ,” inyiŋ. 27Gwaha inkeb bere gore wol heŋbe, “Doyaŋ Al Kuruŋ, mere gobe fudinde ninha gega, diriŋde biŋge dikŋeŋ katnayiŋ gob kulu wor nene haŋyen. Niŋgeb faraŋ nurayiŋ,” inyiŋ. 28Irkeb Yesu beleŋ, “Bere, ne niŋ hekkeŋ wor po nurha geb, gusuŋaŋ nirha gote igineŋ forok yiyyeŋ geb,” inyiŋ. Be, wiriŋ gobe goyare go po igiŋ hiriŋ.

Al garbam kurayen kurayen sope yiryiŋ

29Be, Yesu go naŋa goyen tubul teŋ mulgaŋ heŋ Galili fe ala kuruŋ fereŋ kuŋ kuŋbe dugu dabayiŋde kura gor hurkuriŋ. 30Irkeb al budam wor po yeŋ hitte wayamiŋ. Waŋ heŋyabe al kahaŋ nonbo hitiŋ, diliŋ titmiŋ, uliŋ albo yirtiŋ, mohoŋ kattiŋyabe garbam hoyaŋ miŋyaŋ marya goyen sope yirke igiŋ henaŋ yeŋ nurde yawaŋ kahaŋ miŋde yeramiŋ. Irkeb sope yiryiŋ. 31Al gabu iramiŋ mar beleŋ mohoŋ kattiŋ mere tike yenamiŋ. Uliŋ albok hitiŋ goyen igiŋ heŋ, kahaŋ buluŋ hitiŋ goyen huwarde kuŋ waŋ teŋ, diliŋ titmiŋ naŋkeneŋ tike yeneŋbe hurkuŋkat teŋbe Israel marte Al Kuruŋ go turuŋ irde kasor iramiŋ.

Al 4,000 biŋge yunke namiŋ

(Mak 8:1-10)

32Be, Yesu beleŋ komatmiŋ go yinke wakeb, “Al buda kuruŋ gabe tumŋaŋde hiteke kuŋ kuŋ yereŋkek hihi. Goyenbe det go kura netek miŋmoŋ hahaŋ. Biŋge ma nene tiyuŋmiŋ kunayiŋbe beleŋyaŋ kamnayiŋ geb, buniŋeŋ yeneŋ hime,” yinyiŋ. 33Irkeb komatmiŋ beleŋ wol heŋbe, “Tiyuŋ binde miŋmoŋ naŋa gahade gab biŋge damde niŋ yade al buda kuruŋ gahade gayen yunteke nenayiŋ?” inamiŋ. 34Irkeb, “Beretbe dahade haŋ?” yinkeb, “Beretbe 7ya makaŋ dapŋa mukŋeŋ yadi kura goya po haŋ,” inamiŋ.

35Be, al buda gabu iramiŋ go megen keprnaŋ yinke keperde tukamiŋ. 36Irkeb beretya dapŋaya go yadeb Al Kuruŋ igiŋ nurde uneŋbe beretya dapŋaya go yubala teŋbe komatmiŋ yago al yukuŋ yunnaŋ yeŋ yunyiŋ. Irkeb gwaha po tiyamiŋ. 37Al buda kuruŋ gobe biŋge go nene ep wor po namiŋ. Irkeb Yesuyen komat beleŋ biŋge dikŋeŋ al beleŋ ep nene yubul tiyamiŋ goyen yade tiri 7 gwahade makiŋ yirtek iramiŋ. 38Bereya diriŋya ma kapyaŋ heŋ al parguwak po kapyaŋ hamiŋbe 4,000 hiriŋ. 39Biŋge yunke neke gabe, “Tiyuŋtiŋyaŋ tiyuŋtiŋyaŋ kunayiŋ,” yinyiŋ. Irdeb komatmiŋya hakwa hende hurkuŋbe naŋa kura Magadan taun binde beleŋ goŋ kwamiŋ.

Copyright information for `DAH