aMaika 5:2
bYeremaia 31:15

Matthew 2

Naŋa yeneŋ bebak teŋ teŋ mar Yesu kinniŋ yeŋ wayamiŋ

1Be, Yesube Herot Yudia naŋare niŋ doyaŋ al kuruŋ hinhinya Yudia naŋa bana goŋ niŋ taun dirŋeŋ kura Betlehem gor kawaŋ hiriŋ. Be, diriŋ go kawaŋ hiriŋ kamereb naŋa waŋ waŋ beleŋ niŋ mar kura Yerusalem taunde wayamiŋ. Mel gobe dinambe yeneŋbe kame da mata kura forok yiyyeŋ goyen bebak teŋ haŋyen mar. 2Be, mel go waŋbe gusuŋaŋ hamiŋ. “Yudia naŋare niŋ doyaŋ al kuruŋ hiyyeŋ al gayamuŋ ga forok yiyuŋ gobe dare hi? Naŋa waŋ waŋ beleŋ mat dinambemiŋ keneŋbe doloŋ irniŋ yeŋ gago wayhet,” yamiŋ.

3Be, Herot go mere goyen nurdeb, “Diriŋ gore kame kuruŋ heŋ asogo nirde gasuŋne tiyyeŋ,” yeŋbe kafura hiriŋ. Yerusalem taunde hinhan mar wor budam wor po mere go nurdeb diriŋ goke teŋ kanduk buluŋ kura forok yiyyeŋ yeŋ kafura hamiŋ. 4Irkeb Herot beleŋ Al Kuruŋ doloŋ ird ird mata doyaŋ marte karkuwaŋyabe Moseyen saba tagal tagal marya hoy yirdeb, “Mesaiabe damde kawaŋ hiyyeŋ?” yineŋ gusuŋaŋ yiryiŋ. 5Irkeb wol heŋbe, “Yudia naŋare niŋ taun Betlehem gor kawaŋ hiyyeŋ. Al Kuruŋyen mere basaŋ al kura beleŋbe gahade kayyiŋ:

6‘Be, deŋ Betlehem niŋ mar,
deŋ hitte al kura forok yeŋ nere alya bereya Israel mar gote doyaŋ al kuruŋ hiyyeŋ.
Irkeb deŋtiŋ dirŋeŋ goyen kuruŋ hiyyeŋ.
Niŋgeb deŋbe Yudia naŋa bana goŋ niŋ al deŋem yaŋ mar gote folek,’ yitiŋ hi. a 
Niŋgeb Mesaiabe Betlehem forok yiyyeŋ,” inamiŋ.

7Irkeb Herot beleŋ diriŋ gobe daha naŋa kawaŋ hiriŋ goyen bebak tiye yeŋbe naŋa waŋ waŋ beleŋ niŋ al karwo dinambe yeneŋ bebak teŋ teŋ mar goyen balmiŋde hoy yirdeb, “Daha naŋa wor po dinambe goyen forok yiyuŋ?” yinkeb gwaha naŋa kintiŋ ineŋ momoŋ iramiŋ. 8Irkeb Herot beleŋ usi yirdeb, “Betlehem kunaŋ. Kuŋbe diriŋ goke keŋkela po naŋkennayiŋ. Keneŋbe araŋ po waŋ momoŋ nirnayiŋ. Irkeb ne wor kuŋbe doloŋ ireŋ,” yinyiŋ.

9Be, mel gobe Herot beleŋ gwaha yinkeb Betlehem kuniŋ yeŋ kwamiŋ. Irkeb dinambe naŋa waŋ waŋ beleŋ kenamiŋ goyen naŋa kota meheŋ heŋ kuŋbe diriŋ hinhin ya turte gor bada hiriŋ. 10Dinambe gore gwaha tike keneŋbe mel go amaŋeŋ nuramiŋ. 11Irdeb ya bana hurkuŋ diriŋya miliŋya goyen yeneŋbe dokolhoŋ yuguluŋ teŋ diriŋ goyen doloŋ iramiŋ. Irdeb det kura diriŋ go unniŋ yeŋ yawayamiŋ goyen hol yirdeb unamiŋ. Gol horaya det kura toropa yara kake hamiŋ teŋ hiyen gwahade goyabe guram hamŋeŋ igiŋ wor po yawayamiŋ goyen unamiŋ. 12Be, Al Kuruŋyen miyoŋ beleŋ mitere, “Mulgaŋ heŋ Herot hitte ma kunayiŋ,” yineŋ hayhay yiryiŋ. Irkeb beleŋ hoyaŋ mat naŋam kwamiŋ.

Yosep beleŋ Yesuya miliŋ Mariaya yade Isip kuriŋ

13Mel go kukeb Al Kuruŋyen miyoŋ beleŋ mitere Yosep hitte forok yeŋbe, “Herot beleŋ diriŋ gayen maymeke kami yeŋ naŋkeneŋ tiya. Niŋgeb huwarde diriŋya miliŋya gayen yade busaharde Isip naŋare kuŋ goŋ hinayiŋ. Irdeb ne po doyaŋ nirde hinayiŋ. Mulgaŋ henaŋ dinmeke gab mulgaŋ henayiŋ,” inyiŋ. 14Be, Yosep go biŋ bak yeke huwardeb wawuŋ goyen po ire miliŋya go yadeb busaharde Isip naŋare kwamiŋ. 15Irkeb Herot gobe doyaŋ hemaŋbe naŋa waŋ waŋ beleŋ niŋ mar gobe usi niraŋ yeŋ nurdeb biŋ ar wor po yiriŋ. Irkeb Betlehemya tiyuŋ mukŋeŋ biŋyaŋ bana goŋ niŋ al diriŋ dirŋeŋ damam irawa mat bam beleŋ gobe tumŋaŋ gasa yirke kamnaŋ yeŋ fuleŋa marmiŋ hulyaŋ yiryiŋ. Gobe naŋa waŋ waŋ beleŋ niŋ mar beleŋ haŋkapya wor po naŋamde dinambe kenamiŋde gor mat gagasiya damaya kapyaŋ heŋbe gogo, “Diriŋbe damam irawa mat bam beleŋbe gasa yirnayiŋ,” yinyiŋ. Go tiyyiŋ gobe bikkeŋ Al Kuruŋyen mere basaŋ al Yeremaia beleŋ yiriŋ goyen forok yiriŋ. Meremiŋbe gahade:

“Al beleŋ al kura Rama taunde biŋ misiŋ kateŋ eseŋ obam teŋ epte ma teŋ hike nuramiŋ.
Eseŋ gobe Resel beleŋ dirŋeŋ weŋ kamde pasi hamiŋ goke eseŋ hinhin.
Niŋgeb al kura beleŋ yolŋa irke bada hetek moŋ,” yitiŋ hi. b 
Be, Yosepya diriŋmiŋmiŋya go kuŋ Isip hike hikeb Herot go kamyiŋ. Irke gab mulgaŋ hamiŋ. Go tiyamiŋ gobe Doyaŋ Al Kuruŋ beleŋ, “Urnebe Isip naŋa tubul teŋ waŋ waŋ niŋ hoy irmiŋ,” yiriŋ goyen mere basaŋ almiŋ Hosea mere irke basaŋ heŋ tagalyiŋ goyen gogo forok yiriŋ.

Yosepya diriŋmiŋmiŋyabe Israel naŋare mulgaŋ hamiŋ

19Be, kame Herot go kamkeb Doyaŋ Al Kuruŋyen miyoŋ beleŋ Yosep Isip hinhinya goyen mitere forok yeŋbe, 20“Yosep, diriŋ ga mayniŋ yeŋ hinhan marbe kamaŋ. Niŋgeb huwarde ire miliŋya yade Israel naŋare mulgaŋ henayiŋ,” inyiŋ. 21Irkeb huwarde ire miliŋya goyen yade mulgaŋ heŋ Israel kwamiŋ. 22Goyenbe al kura beleŋ, “Akelaus beleŋ naniŋde gasuŋ teŋ Yuda naŋare niŋ doyaŋ al kuruŋ Herot
2:22Herot gobe Israel doyaŋ irde hinhan doyaŋ mar karkuwaŋ gote deŋe.
hiyuŋ,” yeke nurdeb kafura heŋ gor kutek ma iryiŋ. Irkeb sopte po mitere Al Kuruŋyen miyoŋ beleŋ, “Galili naŋare kunayiŋ,” inkeb Galili kwamiŋ.
23Kuŋbe taun kura Nasaret ineŋ haŋyende gor keperamiŋ. Gobe bikkeŋ Al Kuruŋ beleŋ, “Nasaret niŋ al ineŋ hinayiŋ,” yiriŋ goyen mere basaŋ marmiŋ mere yirkeb basaŋ heŋ tagalamiŋ gwahade goyen po forok yiriŋ.

Copyright information for `DAH