1 Corinthians 11

1'Ilobwenemi be 'igu bubuna gete waetotowane, nadigega 'abo'agu Keliso 'ina bubuna yaetotowanena.

Iine 'idi iyala tapwalolo 'enaya

2Kagutoki gosegwao, manuna e'itao nidi ya'ebwa'emi ni'atu wanuwa'i'isidi ta wagiyaidi. 3'Enega nuwanuwagu be wada mwalatoni 'aene Keliso me'olotoda 'ida 'Inapwana, ta esi iine 'idi 'inapwanao nate mwanediyao, ta Keliso 'ina 'Inapwana Yaubada.

4'Abo tai ma 'ana peyaula 'isidasida nai 'iloguloguguya nate 'ebe omayamaya 'ina 'Inapwana Keliso 'enaya.

5Ta 'eguma waine madeba daisina 'isidasida nai 'iloguloguguya, nate wate 'ebe omayamaya 'ina 'inapwana, tauna mwanena, 'enaya. Ona'ai'aina, 'ana 'ita to'umalina nadigega 'abo 'uya'uyana maibo'ana kolikolina. 6Manuna 'abo waine geya'abo debana 'i'au'aukabobo, 'uya'uyana wada 'upwa be 'iomayamaya debana kolikolina manuna, 'enega 'ida 'aukabobo be 'ana 'ita bobo'ana tapwalolo 'enaya.

7Tapwalolo solanaya tai nigeya sawesawenaya be debana 'i'aubwasa, manuna tai 'ana 'ita Yaubada nadigega, ta wate 'ana tupu Yaubada 'ana tupu nadigega, ta waine 'ana tupu tai 'ana tupu nadigega. 8Manuna nigeya gimitai waine 'enega 'iapweapwesa, ta esi waine tai 'enega 'iapwesama. 9Ta wate Yaubada tai nigeya waine manuna 'imwelumwelului, ta esi waine tai manuna 'imweluluina. 10'Enega iine 'ilobwenedi be debadi si'aukabobodi tapwalolo 'ana tuta 'enaya, be iine nidi 'idi ematamatana mwanediyao 'ediya aniloseyao sida 'ita.

11Ta esi 'abo 'Inapwana 'ina 'eda tamulimuliye nigeya sawesawenaya be waine tebweuna 'iloiloina nai tai tebweuna 'iloiloina, 12manuna waine tai 'enega 'iapwesa ta tai waine 'enega 'itubuwa, ta maibo'ada Yaubada 'enega taapwesa.

13'Enega wada nuwa'i'isi, 'abo waine madeba daisina 'isidasida Yaubada 'enaya, mwa'adega 'ana 'ita, bobo'ana nai to'umalina? To'umalina aga?

14Maibo'ada bale'uya tamiyami, 'abo tai ta'ita 'uya'uyana dudulana, 'ana 'ita waine nadigega, nate 'ebe omayamaya, 15ta 'abo iine 'uya'uyadi dudulana nate 'adi 'ebe tupu, be wate debadi 'ana 'ebe 'aubwasa.

16'Ada loina gete nadigega, ta nigeya 'ebweu wate mali loina toekalesiyao maibo'ada 'edaya, 'enega geya'abo 'ebweu yaita loina gete manuna 'ionaonaila.

'Inapwana 'ina 'e'ai tabu manuna.

17'Ebweu wate 'imi bubuna manuna nigeya yagwaugwausowala, nate nigeya bobo'ana, 18manuna 'aina tomota sieonegu 'aene 'imi deliegogona 'ediya waweyaweyalimi mali boda be mali boda 'ediya, 'enega tupwana 'idi ona yaemisena. 19Ta 'imi eweyaweyala 'ana bobo'ana nate 'aene yaisigedi taudi toekalesiya 'ai'ailao ta'inanadi.

20Ta wate 'imi deliegogona 'ediya 'abo 'inapwana 'ina 'e'ai tabu wae'ani 'ana 'ita nigeya bobo'ana, 21manuna 'aimi taumi 'ami masula wa'e'ai, ta 'aidi gosemiyao ma 'adi botana, ta wate 'aimi wa'e'ai be wanumanuma sinabwana 'enega waekaekabaleya. 22'Enega 'ilobwenemi be taumi 'imi anuwa 'ediya wa'e'ai be wanuma, ta geya'abo Yaubada 'ana tapwalolo wagiegie to'umaliye, ta wate taudi gomagomabesodi wagiegie omayamayaedi. Gete manuna geya'abo yatuputupumi.

23'Ida 'Inapwana Yesu 'ina 'e'ai 'ana mwalatoi ni'atu 'ie'itegu ga 'abo'agu yae'itemi, nate boiboi nina Yudasa 'isipupuyena, Yesu nina beledi 'i'ewena, 24ta 'ilokagutoki Yaubada 'enaya ga 'igitomwena, ta 'igwae, “Gete oogu 'omi 'ami 'etoseyana manuna. 'Enega gete nadigega wada guinuwa'esa 'agu 'ebe nuwa'i'ita manuna.” 25'Enega si'e'ai ga 'igumwala, ta keiga wate Yesu 'i'ewena, ta 'igwae, “Keiga gete loina auwauna manuna, ta loina nina auwauna lalaguyega yagie apwesenama. 'Enega ma'etamo 'abo to tuta 'ediya wanumai wada nuwa'i'isigu.”

26'Enega beledi nina 'ana 'e'ai be keiga nina 'ana numa 'ediyega 'Inapwana 'ina mwawasa manuna tae'itae tuta maibo'ana, be 'ana laba 'iila limanama.

27Ta 'abo yaita masula nina 'i'e'ai besobeso nai 'Inapwana 'ina keiga nina 'enega 'inuma besobeso, tai nina nate 'ina to'umalina, manuna 'ida 'Inapwana bwalana be lalana 'ediya 'iguinuwa besobeso. 28'Enega 'abo nuwanuwada be 'Inapwana 'ina 'e'ai ta'a'ani, nugana 'ida bubuna manuna tada nuwanuwa, be wate tada giepaepaluda, be muliyega masula nina ta'a'ani, ta wate keiga nina 'enega tanunuma. 29Manuna 'eguma yaita 'i'e'ai besobeso nai 'inuma besobeso, ta nigeya 'inuwanuwa Keliso bwalana manuna, ma'etamo 'ana loina 'ida loba. 30Gete 'alena 'enega 'ami le'oasao be 'imi nenetao tupwana yaudi siapweapwesa 'emiya, ta wate 'aina 'ami bodao ni'atu sikwaiya.

31'Enega 'ilobweneda be 'ida bubuna tauda tada giebobo'anedi, 'abona nai Yaubada 'ida loineda. 32Ta esi 'abo tuta gete 'enaya Yaubada 'iloineda, nate 'igiepaepaluda, be 'enega ma'etamo bwa'omatana 'enaya geya'abo me bale'u ma'edao 'iloiloineda.

33Gosegwao, 'abo tuta nina 'Inapwana 'ina 'e'ai wa'a'ani, gosemiyao wada yamwadi be si'e'ai nugana, be muliyega 'omi. 34Ta 'abo yaita 'ibotanaya, 'ina anuwaya nada 'ida 'e'ai nugana, be 'enega geya'abo 'i'e'ai sinabwana tapwalolo solanaya, 'abona nai Yaubada 'igamwasowalemi 'imi tapwalolo 'ana 'ita to'umalina manuna.

Nate namo, loina gete manuna. Ta esi 'aina 'ami loina wate simiyami, 'enega 'abo tuta nina yawawai 'emiya, loina nidi yada giepaepaludi 'emiya.

Copyright information for `DOB