1 Corinthians 16

'Ebwayadaita manuna

1Ta 'ebweu wate yage, 'ebwayadaita Yaubada 'ina tomotaiyao Yelusalema 'enaya 'adi lema manuna. Lowa me Galetia 'idi 'ebwayadaita manuna yaeonedi, 'enega 'omi wate nadigega wada guinuwa'esa, 2nate Sabate 'ebweuna 'ebweuna 'ediya 'imi 'ebwayadaita maibo'ana wasa'usa'u. 'Eguma 'imi mani sinabwana 'ebwayadaita sinabwana, ta 'eguma 'imi mani gidalina 'imi 'ebwayadaita gidalina wate, be tuta nina yawawai, ni'atu 'imi 'ebwayadaita nina 'imiyami.

3'Enega tuta nina yawawai 'emiya 'aidi gosemiyao wada esinuwedi be 'imi 'ebwayadaita nina sitauye Yelusalema 'enaya, be wate me Yelusalema nidi 'idi leta yada 'etoladi be 'ebwayadaita nina ma'iyana sida tauyedi. 4'Eguma nuwanuwami, 'abo'agu wate taudi ma'egwao 'atatauya Yelusalema.

5Gete tuga nuwanuwagu be yatatauya Masidonia be muliyega yawawa 'emiya, 6be nada yaeyawai'ata be tupwana yamiya'amana nai 'ana laba gogai 'ana tuta 'igugumwala, be 'enega waegelugu be to sena 'ena nuwanuwagu yatatauya. 7Manuna geya nuwagu tuta kukupana namo ma'emi tada miyami, ta 'abo Yaubada 'itatagwala, 'enega tuta tupwana dudulana ma'emi nada tada miyami.

8Gete tuga Epeso 'enaya yamiyami 'ana laba Ataona Sagalina 'igugumwala be muliyega yawawai. 9Manuna 'asa gete 'enaya sawesawenaya be Yesu 'ina paisewa sinabwana yada guinuwe, 'anabwa'ayoi 'agu talauwalao yaudi simiyami.

10Ta Timoti wate 'abo 'iwawa 'emiya wada bwauye 'imi anuwaya be waoboboma 'ai'aili, manuna tauna 'ida 'Inapwana manuna 'ipaipaisewa, 'abo'agu tuga nadigega. 11Ta geya'abo yaita Timoti nina 'ie'idi'idiye, ta tuta nina 'iilama 'eguya wada leme be ma ina gwausowala 'ida ila limanama, manuna tauna ta 'aidi wate gosedao yayamwayamwadi.

12Apolosa wate tauna tasidai 'ebweuna, ta lowa Apolosa nina yasidena be 'aene gosedao ma'enao siwawa 'emiya, ga 'iguitoyasa, ta 'aene 'eguma to tuta 'ena bobo'ana 'iwawai.

Ona 'ana 'ebe losalowa

13Gosegwao wa'ita'i'isimi, be ma imi emisa 'ai'aila wada toolopa'ala be wada ewaiwai, 14be wate 'imi guinuwao maibo'ana 'ediya wada eobooboboma.

15Sitipana 'ina bodao wamwalatonidi 'aene taudi Keliso 'ana togimi emisao sena Akaya 'enaya, ta ni'atu sitagwaledi Yaubada 'ina tomotaiyao 'adi lema manuna, 16'enega yaemataluwemi be 'idi onao wada muliyedi, be yaisigedi wate ma'ediyao Keliso manuna sipaipaisewa taudi wate wada muliyedi.

17Tuta gete yagwausowala sinabwana manuna Sitipana be Potuneto be Akeiko ni'atu simaiya, ga taudi 'atuwa 'omi 'ami lopa'eluyao ni'atu sigiegie gwausowaligu, 18nadigega 'omi lowa wate sigie gwausowalimi, 'enega gete tuga 'ada lotoona bobo'ana wawasae. Gete manuna tomotai nidi ma 'adi 'amayaba sinabwana, ta 'aidi wate taudi nadigega.

19Toekalesiyao maibo'adi sena Esia 'enega 'idi lokagutoki 'iweewai 'emiya. Ta wate Akuila be Pilisila, be wate toekalesiyao taudi 'idi anuwaya silotalotapwalolo 'ida 'Inapwana 'ana esanega, 'idi oboboma 'emiya. 20Toekalesiyao maibo'adi wate 'idi oboboma 'emiya. Gosemiyao obobomega wa'atubwailidi.

21Gete 'igu lokagutoki 'emiya taugu nimaguyega ya'etoladina. 22'Abo yaita nigeya 'Inapwana 'ioboobobomei 'ida miya mwau. 'Inapwana ye, nuwanuwagu be 'uda mai. 23'Ida 'Inapwana Yesu nina 'ina oboboma 'emiya 'ida miyami. Ta wate 'igu oboboma Yesu Keliso 'ana esanega 'iweewai maibo'ami 'emiya.

'Abo'agu Paulo.

24

Copyright information for `DOB