1 Corinthians 3

Yaubada 'ina topaisewao

1Ta tasigwao, nigeya kapekapeyana be mwalatoi 'ai'aila yasimana 'emiya, manuna yaluyaluwami nigeya simatumatuwa, ta 'imi nuwanuwa ma'etamo tuga me bale'u 'idi nuwanuwa nadigega. Manuna 'omi wae'ale tuga Keliso 'ana emisa 'enaya, 'atuwa gogama gidalidi nadigega. 2'Enega nigeya sawesawemiya be masula ya'ebwa'emi, ta susu namo 'enega yae'enimi, manuna lowaenei ga batuwa nigeya sawesawemiya masula wa'a'ani. 3Ona'ai'aila, 'imi bubuna ma'etamo tuga me bale'u nadigega, manuna 'etamo waegewagewana be wae'ipi'ipi tuga, 4ta 'aimi wagwae, “'Abo'ama Paulo 'ina boda.” Ta 'aimi wate wagwae, “'Abo'ama Apolosa 'ina boda.” 'Imi ona getedi 'atuwa me bale'u 'idi ona.

5Mwa'adega ga 'abo'agu be Apolosa manuma waegewagewana? 'Abo'ama topaisewa tuga 'Inapwana manuna. 'Inapwana nina 'ima paisewa 'i'ebwa'emaya dumadumadi be dumadumadi 'aguinuwedi, ga 'enega 'omi Keliso waemisena. 6'Abo'agu 'igu paisewa toasowa tuga, ta Apolosa to'ita'i'ita, ta Yaubada sa'i tauna 'ina waiwaiyega masula 'isusaila. 7'Enega Yaubada taunamo tada tupu, ta 'abo'ama geya'abo. Manuna 'abo'ama toasowa be to'ita'i'ita. 8'Enega ma'etamo 'ebweuna 'ebweuna 'ama maisa 'ada loba, nadigega 'ima etapewa 'ana sinabwa. 9Gete tuga Yaubada ma'ema 'ina bagulaya 'apaipaisewa, ta 'ina bagula nina nate 'omi tomotai, ta wate 'omi Yaubada 'ina anuwa.

10Manuna Yaubada nina 'i'atenuwa 'ole'oleyegu, ga 'iesinuwegu 'aene 'ina to'abi anuwa, 'enega 'ola yasa'u 'ai'ailidi be 'enega 'aidi wate topaisewao 'ola nidi 'ediya sida 'abi, ta 'ilobwenedi be sida 'abi 'ai'aila.

11'Ida 'ola nina 'imiyami, tauna Yesu Keliso, 'enega nigeya sawesawenaya be mali 'ola tada etoolo, 12ta esi 'ola nina etaninaya 'ida mwadale tasa'udi. 'Aina tomota 'idi mwadale bobo'adi sime'eme'edi, nadigega gewana nai sagumo nai kasikasi, ta 'aidi 'idi mwadale nenetadi sime'eme'edi, nadigega keipoki nai malakwa nai mulumulu. 13'Enega ma'etamo bwa'omatana 'ana 'asiyata 'enaya, 'ida 'Inapwana 'idi anuwao nidi 'idadadi be 'ida toodi, nai bobo'adi nai to'umalidi.

14Be 'enega taudi si'abi bobo'ana 'adi pali sida 'ewa, 15ta taudi 'idi 'abi to'umalina 'idi anuwa nidi 'igabu yauledi, ta tomota daisidimo 'i'etoseyedi, ta geya'abo sa'i 'ebweu wate 'idi gwegwe 'itupwatupwa.

16'Enega wada nuwa'i'isi 'aene 'abo'ada Yaubada 'ina Anuwa Tabu, manuna Yaubada Yaluyaluwana 'edaya 'imiyami. 17'Enega 'abo yaisigedi Yaubada 'ina anuwa nina sigieto'umaliye, Yaubada wate 'ida gieto'umaliyedi, manuna 'ina anuwa 'esa'esasena ta taudi sigieto'umaliyena, ta 'ina anuwa nina 'abo'ada.

18Geya'abo yaita 'oyo tauyo 'ukaboeyo 'aene 'oyo 'ebweu tosinasinapu, manuna 'abo bale'u gete 'ana sinasinapu namo 'umwalamwalatoni, 'ilobweneyo be mwalatoi nina 'uguitoyase, be 'enega mwalatoi 'ai'aila Yaubada 'enega 'uloba. 19Manuna sinasinapu gete bale'u 'enega 'atuwa euwauwa Yaubada matanaya. Manuna Buki Tabu 'ena 'ina simana gete nadigega 'igwae,

“Yaubada tosinasinapuyao 'i'onedi, be siesilae taudi 'idi gomanega.”

20Ta wate 'igwae,

“'Inapwana nina tosinasinapuyao 'imwalamwalatonidi 'aene sinuwanuwa besobeso.”

21'Enega geya'abo waonaona gagasa 'imi toanuganao nidi bale'uya manudi, manuna Keliso yage maibo'adi ni'atu 'i'ebwa'emi, 22nadigega 'abo'agu be Apolosa ta Pita watei, 'isa'uma 'ami tolemao, ta bale'u wate maibo'ana 'i'ebwa'emi, ta wate yawasimi be 'imi mwawasa, ta wate yage maibo'ana tuta gete 'enaya ta tuta simeema 'ediya 'i'ebwa'emi, 23manuna 'omi Keliso 'ina tomotaiyao, be Keliso nina Yaubada 'enega.

Copyright information for `DOB