1 Corinthians 4

Keliso 'ana tosimanao 'idi miyamwau manuna

1Ta esi 'abo'ama Keliso 'ina toguinuwao, manuna tetela nina Yaubada 'enega lowa kwaikwaiyina ta gete tuga ni'atu 'asimasimane 'emiya. 2'Ima paisewa nina 'ena 'ilobwenena be 'ada paisewa bobo'ana. 3'Igu paisewa gete manuna, 'abo wa'awa bobo'anegu nai wa'awa to'umaliyegu, 'imi nuwanuwa nidi nai mali tomota 'idi nuwanuwa manugu, nigeya yage sinabwana 'eguya. 4Ta wate 'abo'agu 'igu nuwena 'aene 'igu paisewa nina bobo'ana, ta esi nigeya yamwalamwalatoni 'ai'aili, nai bobo'ana nai to'umalina. Yaubada namo 'imwalamwalatoni.

5'Enega gete tuga geya'abo 'ebweu yaita gosenao 'ediya 'iesiesinuwa 'aene bobo'adi nai to'umalidi, manuna ma'etamo 'ida 'Inapwana 'imama be taunamo 'iloineda. Ta 'ina loina nina palupaluna, manuna 'ida nuwanuwa to'umalidi 'atedega Yaubada 'ida gieapwesedi be 'ida loineda, ta 'ida nuwanuwa bobo'adi wate 'ida gieapwesedi, be manudi 'ida 'awabobo'aneda.

6'Ebe'ita gete 'abo'agu be Apolosa 'emega wada 'ita, be 'enega 'eda'eda bobo'ana geya'abo wapilipilisine, nai geya'abo waonaona gagasa 'imi toanuganao manudi, 'aene 'ebweu 'imi toanugana gosenao 'ibobo'ana sinedi. 7'Enega geya'abo wanuwanuwatu'e be 'aene gosemiyao wabobo'ana sinedi, manuna to'ase bobo'ana 'emiya simiyami, maibo'ana Yaubada 'enega walobena, 'enega geya'abo waonaona gagasa.

8'Ana 'ita nigeya bobo'ana manuna waonaona 'aene ni'atu waewaiwai, ga yage maibo'ana sawesawemiya, 'enega waelisowema. Ona'ai'aila, nuwanuwagu be wada ewaiwai be tapwalolo 'enega wada eesaesa, be 'enega 'omi be 'abo'ama tada eleleleya.

9Ta esi gete tuga 'ana 'ita 'atuwa Yaubada 'ana tosimanao 'abo'ama miyamwau 'i'ebwa'ema, 'atuwa taudi yoniyonidi sabi loemwawasidi, ga 'enega aniloseyao be tomotaiyao be yage maibo'adi siduneduneyema, 10ta 'ama 'ita 'atuwa uwauwama Keliso manuna, ta sa'i 'omi 'ami 'ita 'atuwa taudi Keliso 'ana tosinasinapuyao, manuna 'abo'ama nenetama ta 'omi waiwaimi, be ma 'ami 'amayaba, ta 'abo'ama sa'i ma ima omayamaya. 11Tuta yauyauna ma 'ama botana be ma 'ama tona'a yapasa, be nigeya 'ama 'oamamo, be nigeya 'ima anuwamo wate, 'enega 'ama 'ita 'atuwa 'amiyamiya nanaewa.

12Tauma nimamega 'apaipaisewa, ta 'abo yaisigedi si'awa to'umaliyema ona obobomega 'ae'isadi, ta wate 'eguma sigie'elouyaema 'a'alama'i'ita tuga. 13Ta wate 'abo sigamwasowalema ma ima nuwabobo'ana, 'aegosigosiyanedi. Ona'ai'aila, 'abo'ama 'atuwa sumwana, 'enega tomota siguiguitoyasema.

14Ona gete ya'etoladinawa nigeya sabi gieomayamayaemi, ta esiya sabi giepaepalumi 'atuwa natu'ai'ailigwao 'omi. 15Ona'ai'aila 'ami toe'itao yau wawasae, Keliso 'ina 'eda'eda manuna, ta tebweugumo tuga tamami, manuna tetela bobo'ana 'ana loguguya 'enega yame'emi Yesu Keliso 'enaya. 16'Enega natugwao, yasida 'emiya be waetotowanegu.

17'Enega natugu Timoti yaetunenawa be 'igu emisa Keliso 'ena manuna 'ida simana 'emiya, nadigega toekalesiyao yae'itedi 'asa maibo'adi 'ediya, be 'enega geya'abo wanuwanuwa pupule. Timoti nina yaobobomena ta yaemisena, manuna 'Inapwana 'ina guinuwa 'enaya 'ietapewa wawasae, ga gete tuga 'iweewai 'emiya.

18Ta esi 'aidi 'emiyega sinuwena 'aene 'abo'agu geya'abo yaweewa, 'enega sinuwanuwatu'e be sigagasa. 19Nigeya! Ta esi 'abo 'ida 'Inapwana 'itatagwala, ma'etamo yalomanini be yawawa 'emiya, be taudi togagasa nidi yatoodi, nigeya 'aene 'idi onao namo 'ediyega, ta 'idi guinuwao wate ya'itadi, waiwaidi nai nenetadi. 20Manuna Yaubada 'ina 'ebeloina solanaya 'ina tomotai nigeya siona namo, ta esi 'ina waiwaiyega sipaipaisewa.

21'Enega mwa'adega 'imi nuwanuwa? Ma igu loina pa'alina yawawai, nai ma igu oboboma be ma igu bubuna nuwanega yawawa? Taumi waesinuwa.

Copyright information for `DOB