1 John 4

Keliso 'ana talauwala yaluyaluwa to'umalidi

1Gosegwao, geya'abo yaluyaluwa maibo'adi waemiemisedi, ta esi watoodi, bobo'adi nai to'umalidi. 'Eguma taudi bobo'adi, tamwalatonidi 'aene Yaubada 'enega simai, ta taudi to'umalidi mali senega simai, manuna gete tuga palopita kabokaboyao siapweapwesama mayaluyaluwadi nigeya Yaubada 'enega. 2Ta esi Yaubada Yaluyaluwana wada mwalatoni 'aene 'eguma Yesu Keliso ta'awa'ai'aile 'aene 'ietomotai bale'uya, 'ida ona nidi nate Yaubada Yaluyaluwana 'enega. 3Ta esi yaluyaluwa nidi 'abo Yesu sieyaseyaseyena, taudi nigeya Yaubada 'enega, ta esi Keliso 'ana talauwala yaluyaluwana 'enega, ta talauwala nina 'ina mai 'alena lowa wanonona, ta ona'ai'aila, gete tuga bada bale'uya 'imiyami.

4Natugwao, 'omi Yaubada 'enega watubuwama, 'enega mali yaluyaluwa nidi ni'atu waewaiwai sinedi, manuna Yaluyaluwa nina 'edaya 'imiyami Toewaiwai sana, ta yaluyaluwa nina me bale'u 'ediya 'imiyami 'ina waiwai nigeya sinabwana.

5Ta taudi me bale'u bubuna bale'u manuna sionaona, 'enega me bale'u yaudi 'enadi sinonona.

6Ta 'abo'ada esi Yaubada 'enega tatubuwama, 'enega 'abo yaisigedi taudi Yaubada 'ana tomwalatoiyao 'enada sinonona, ta taudi nigeya Yaubada simwalamwalatoni 'enada geya'abo sinonona. 'Enega tamwalatonina 'aene yaluyaluwa kabokabona 'ediya 'imiyami, manuna 'eguma yaluyaluwa 'ai'aila 'ediya 'imiyami 'enada sida nono.

Yaubada oboboma 'alena

7Gosegwao, maibo'ada tada eoboobobomeda, manuna Yaubada oboboma 'alena, 'enega toobobomao taudi ni'atu Yaubada 'ienatunedi, ta taudi Yaubada 'ana tomwalatoiyao. 8Ta esi taudi nigeya tooboboma, taudi nigeya Yaubada 'ana tomwalatoiyao, manuna Yaubada oboboma 'alena, 9ga 'ina oboboma 'igieapwesena 'edaya Natuna 'enega, manuna Natuna tebweuna nina 'ietunenama, ga bale'uya 'imai, be 'aene yawasi 'ai'aila 'i'ebwa'eda.

10Gete oboboma 'ai'aila, nigeya 'aene 'abo'ada Yaubada 'ana toobobomao, ta Yaubada esi 'ada tooboboma, ga Natuna 'itagwalena be 'italiyaena tauna 'ida loegesiyao manudi. 11Gote 'ena Yaubada 'ina oboboma 'edaya 'isinabwa wawasae. 'Enega gosegwao, 'ilobweneda be tauda tada eoboobobomeda.

12Nigeya 'ebweu tuta me bale'u Yaubada sida 'itena, ta 'abo'ada esi 'ida eoboobobomega tauda 'ebweuna 'ebweuna 'enaya nate 'enega Yaubada nina ma'edai, ta wate 'ina oboboma 'ai'aila 'atedaya 'imiyami. 13Ta wate tamwalatonina 'aene 'abo'ada 'enaya ta tauna 'edaya, manuna yaluyaluwana ni'atu 'i'ebwa'eda.

14Ta 'abo'ama matamega Yaubada Natuna 'a'itena, ga manuna 'asimasimana 'aene Tamana bale'uya 'ietunenama 'aene 'ada To'etoseyana.

15'Enega 'eguma yaita 'oyo 'u'awa'ai'aila 'aene Yesu tauna Yaubada Natuna, Yaubada 'emuya 'imiyami ta yawasiyo tauna 'enaya.

16'Enega Yaubada 'ina oboboma 'edaya ni'atu tamwalatonina ga ta'awa 'ai'ailena.

Ona'ai'aila, Yaubada oboboma 'alena, 'enega 'abo yaita oboboma 'ina sena 'ena 'imiyami, tauna Yaubada 'ena 'imiyami, ta Yaubada sa'i tauna wate 'enaya 'imiyami.

17Gete 'enega taeobooboboma 'ai'aila be bwa'omatana 'ana 'asiyata 'enaya geya'abo tamatamatauta, ta esi tada 'atepatu, manuna tuta gete bale'uya tamiyami 'abo'ada Keliso nadigega. 18Ta 'ida oboboma nina 'enega geya'abo tamatamatauta, manuna oboboma 'ai'aila matauta 'i'ewa yaulena. Ona'ai'aila, loina 'ena tamatauta, 'eguma eobooboboma 'ai'aila nigeya 'edaya.

19Ta 'ida oboboma nina 'alena gete manuna Yaubada 'igimi obobomeda.

20'Eguma yaita 'igwae, “Yaubada yaobobomena,” ta 'abo tai nina tasina 'ietalauwale, tauna tokabo, manuna tasidai ta'ita'ita, 'enega 'abo tasidai nigeya taoboobobome, nigeya sawesawedaya be Yaubada taobobome, tauna nigeya tada 'itena.

21Ta 'ada loina Yaubada 'enega be 'aene tauna taobobome, ta wate tasidao taobobomedi.

Copyright information for `DOB