1 Peter 1

Lokagutoki.

1'Abo'agu Yesu Keliso 'ana tosimana, gete 'igu leta 'emiya, 'omi Yaubada 'ina tomotaiyao waesugalagala mali sena 'ediya, nadigega Ponito be Galetia be Kapadosia be Esia, be wate Bitinia 'asadiyao 'ediya. 2'Omi lowa Yaubada 'inuwena be 'aene 'ida esinuwemi 'ina tomotaiyao, 'enega 'ina Yaluyaluwa Tabunega ni'atu 'igie'esasemi, nate Natuna lalanega, be 'aene Yesu Keliso nina 'enana wada ematamatane.

Oboboma be nuwasiwalowa sida sinabwa 'emiya.

Emisa Yesu Keliso 'enaya

3Yaubada tada tupu, tauna 'ida 'Inapwana Yesu Keliso tamana, manuna 'i'atenuwa 'ole'oleyeda sinabwana, ga tubuwa auwauna 'i'ebwa'eda Yesu Keliso 'ina toololimana mwawasega 'enega. Gete manuna tuta yauna tanuwayaina 'aene 'ina obobomao galewaya ma'etamo talobadi. 4Gote 'ena oboboma nidi 'isa'u 'ai'ailidi manumi, be geya'abo sidaudaula, nai sito'uto'umali, nai sisawasawala.

5Be 'omi oboboma nidi wada lobadi, 'eguma Yaubada waemise 'aene 'ina waiwaiyega 'ida 'ita'i'isimi, be tuta 'ana 'ebe losalowa 'enaya 'etoseyana nina 'igibubunaya manumi 'ida 'ebwa'emi.

6'Enega wada gwausowala sinabwana, 'anabwa'ayoi tuta kukupana namo gete 'ena 'aina 'ebe tooyao mwaudi walobalobadi. 7Gete 'ediyega 'imi emisa Yesu manuna Yaubada 'itoodi. Nadigega tuga goula kaiwe sabeluluyega sitootoodi. Ta esi 'imi emisa goula 'isinabwa sinena, manuna goula yage gumwagumwalina. Ta 'abo 'imi emisa waiwaina, ma'etamo Yesu Keliso 'ina apwesama 'enaya, tupu be esaesa be 'amayaba wada lobadi.

8Keliso nina tauna nigeya wa'ita'ita ta tuga waobobomena, ta gete tuga wate nigeya wada 'itena, ta tuwa tuga 'ena waemisa, ta 'imi gwausowala 'enaya geya'abo tagwaegwae. 9Manuna 'imi emisa 'ana masi ni'atu 'ena waapweapwesa, nate yaluyaluwami 'adi 'etoseyana. 10Gete 'etoseyana nina lowa palopitao sienaidena ta si'ebesena, ga 'etoseyana nina 'edaya siona upaupaena be 'aene Yaubada 'ida 'ebwa'eda. 11Ta Keliso yaluyaluwana 'atediya 'igimi e'itedi 'ina 'elouyao be 'ina esaesa muliyega manudi, ga palopitao nidi mwalatoi si'ebesa to tuta 'ena be mwa'adega 'etoseyana nina 'ida apwesa'esa.

12Ta Yaubada palopitao nidi 'ie'itedi 'aene onaupaupa nidi sigimi simanedi nigeya taudi manudi, ta 'omi esi manumi, ta yage nina lowa manuna siona ni'atu gete wanononodi, tetela bobo'ana 'ana tosimanao 'ediyega, nate Yaluyaluwa Tabuna galewega 'ina waiwaiyega. Ta yage nidi bobo'adi manudi sieonemi, aniloseyao galewaya nuwanuwadi be taudi wate sida mwalatoni.

Bubuna 'esasena.

13'Enega yage gete manuna 'imi nuwanuwa maibo'ana wagiepa'alidi, be 'imi emisa wada sa'u 'ai'ailidi, 'aene tuta nina Yesu Keliso 'ida apwesama 'ebe gwausowala wada loba Yaubada 'enega.

14Ta Yaubada 'ena wada ematamatana ta geya'abo 'imi yalakwaiyao siloiloinemi, nadigega lowa 'imi tuta emwagemwage 'enaya. 15Ta esi 'imi guinuwa maibo'adi 'ediya wada bubuna palupaluna, nadigega tauna 'ibwauyemi 'ina bubuna 'esasena. 16Manuna Buki Tabu 'ena 'igwae,

“Wada gie'esasemi, nadigega 'abo'agu 'esasegu.”

17'Etamo Yaubada 'ina loina 'ebweuna ta palupaluna 'enega tomota maibo'ada 'ida loineda, nadigega 'ida guinuwa, bobo'ana, nai to'umalina. Tauna Yaubada nina waeesena Tamami 'imi sidasidao 'ediya, 'enega 'ilobwenemi be wada 'amayabe tuta maibo'ana bale'u gete 'ena wamiyami.

18Lowa 'imi bubuna tubumiyao 'ediyega nigeya bobo'ana, 'enega Yaubada emaisa 'iguinuwena sabi 'etoseyemi. Ta 'ami e'isa nina ni'atu wamwalamwalatoni 'aene nigeya yage gumwagumwalidi, nadigega siliba nai goula, 19ta esi e'isa nina Yaubada 'ina lami lalana bobo'ana wawasae 'enega 'i'etoseyemi, tauna Keliso nina, bobo'ai'ailina ta 'esasena.

20Yaubada Keliso nina 'igimi esinuwena 'ina guinuwa gete manuna, ta muliyega bale'u 'imweluluina, ta ni'atu tuta 'ana 'ebe losalowa 'enaya Keliso nina 'iapwesama, 'abo'ada manuda. 21Ga tauna Keliso nina 'enega Yaubada waemisena 'aene tauna mwawasega 'igietoolo limena ga 'ebemi esaesa 'ena 'isa'una, 'enega 'imi emisa be 'imi nuwayaina wasa'u 'ai'ailidi Yaubada 'enaya. 22'Enega ni'atu 'eda palupaluna wamuliya 'ai'ailina, gote 'enega 'imi 'esasa walobena, ta wate taudi gosemiyao waobobomedi 'atemi maibo'ana 'enega, 'enega 'ilobwenemi be wada eobooboboma 'ebweuna 'ebweuna, oboboma 'ai'aila 'enega.

23'Enega 'omi ni'atu watubuwa limana, nigeya tamamiyao mwawamwawasidi 'ediyega, ta esi Tamami mayawasina ta miyamiya atayana 'ina ona 'enega. 24Nadigega tuga Buki Tabu 'ina simana 'igwae,

“Tomota maibo'adi 'atuwa pwatula, ta 'idi esaesao 'atuwa pwatula nidi senidiyao.

Manuna pwatula nidi 'iabe simwamwawasa, 'enega senidiyao wate si'oapelu.

25Ta esi 'Inapwana 'ina ona miyamiya atayana.”

Ona nina gete tuga 'edaya 'imiyami, nate tetela bobo'ana tauna ni'atu wanonona.

Copyright information for `DOB