1 Peter 2

'Ola nina mayawasina.

1'Enega 'imi to'umalinao be 'imi kabokaboyao onega be guinuwega, be 'imi e'ipi'ipiyao, be 'imi 'awato'umaliyao wada guitoyasedi, 2ta 'ilobwenemi be yaluyaluwami 'ana susu bobo'ana wada 'ebese. Nadigega taudi gogama meyameyadi susu nuwanuwadi, be susu nina yaluyaluwami 'adi 'etoseyana manuna.

3Ona'ai'aila, 'ida 'Inapwana 'ina 'atenuwa'ole'ole ni'atu walotoona, 4'enega wada mai 'Inapwana nina 'enaya, tauna 'ola mayawasina me bale'u sie'idi'idiyena, ta esi Yaubada nuwanuwana ga 'iesinuwena.

5'Enega 'omi wate 'atuwa mwadale mayawasina, yaluyaluwami wada tagwaledi, be 'emiyega Yaubada 'ina Anuwa 'ida 'abi, be gote 'ena wada etotaliya 'esasemi, ta Yesu Keliso 'ida lememi be yaluyaluwamiyega wada taliya bobo'ana Yaubada 'enaya. 6Nadigega wate Buki Tabu 'ena 'igwae,

“Wa'ita 'ola gete bobo'ana ta esiesinuwana yasa'usa'u nugane anuwa 'ana 'abi, 'asa Sayoni 'enaya, manuna. 'Enega 'abo yaisigedi taudi siemisena, geya'abo siomayamaya.”

7Ta 'omi yaisigedi 'ola gete waemisena, 'emiya 'ola bobo'ana wawasae, ta yaisigedi taudi nigeya 'ena siemiemisa manudi Buki Tabu 'ena 'isimana, 'igwae,

“'Ola nina lowa to'abi anuwa siguitoyasena, ta gete tugai ni'atu sietoolona be 'ie'ola nugana, be 'ola maibo'adi 'iloinedi.”

8Ta wate 'igwae,

“'Ola gete tomota 'idi 'ebe esetupe, ma'etamo 'enaya siesetupedi ta sibebe'u.”

Ta siesetupedi 'enaya manuna ona nigeya siemiemise. Gete nadigega Yaubada 'ina gimiloina manudi.

9Ta 'omi nigeya nadigega taudi, ta 'omi esi Yaubada 'ina boda esiesinuwami, 'enega 'omi kini nina 'ina totaliyao ta 'ina tomotaiyao 'esasemi, manuna sena guguyoi 'enega 'ibwauyemi, ga 'ina maedana tobobo'ana sana 'ena 'isa'umi, be 'aene 'ina guinuwa bobo'ana gete wada simane.

10Ona'ai'aila, tuta lowa 'ediya 'omi nigeya waeboda 'ebweu, ta gete tuga ni'atu Yaubada 'ena waeboda 'ebweuna; ta lowa wate Yaubada 'ina 'atenuwa'ole'ole nigeya 'emiya 'imiyami, ta gete tuga ni'atu walobena.

Yaubada 'ina toguinuwao.

11Ta gosegwao 'emiya yada simana apwesa 'aene 'abo'ada bale'u gete 'enaya toesugalagala, 'enega 'imi yalakwaiyao nidi 'atemiya simiyami waguitoyasedi, manuna yaluyaluwami sietalauwaledi. 12Ta wada bubuna bobo'ana taudi nigeya me Yudia 'ediya. Manuna gete tuga 'etamo si'awa'awa to'umaliyemi, ta tuta muliyega 'imi guinuwa bobo'ana sida 'ita, be 'enega tuta nina Yaubada 'iapwesama Yaubada nina sida tupu.

13Ta ni'atu 'omi 'Inapwana nina 'ina boda, 'enega 'ilobwenemi be loina yauna bale'uya wada 'amayabedi, nadigega kini 'ina loina 'ena wada tagwalemi, manuna tauna toloina sinabwana, 14ta wate gabemaniyao wada 'amayabedi, manuna kini nina tauna 'iesinuwedi be gabemani nidi toto'umalidi sida loinedi, ta tobobo'adi sida 'awabobo'anedi. 15Ta Yaubada 'ina nuwanuwa gete be 'aene toemwagemwageyao, 'abo sida ona besobeso manumi, 'imi guinuwa bobo'ana 'etamo sida 'ita, be geya'abo wate to'ase manumi sioneone.

16Ta 'omi esi ni'atu Yaubada 'ili'amimi be 'aene taumimo wada loinemi, ta esi geya'abo guinuwa to'umalidi 'ediya watautauya, ta wada guinuwa tuga nadigega Yaubada 'ina toguinuwao. 17'Enega tomota maibo'adi wada 'amayabedi, ta gosemiyao taudi Yesu 'ana toemisao wada obobomedi. Yaubada 'ena wada 'amayaba sinabwana, be wate kini wada 'amayabe.

Keliso manuda 'i'elouya

18'Enega 'omi toguinuwao, 'imi 'ena'iyao wada 'amayabedi be 'ediya wada ematamatana, ta nigeya 'aene 'ena'iyao bobo'adi namo 'ediya, taudi 'idi loina pa'alidi 'ediya wate. 19Manuna 'abo nigeya 'ebweu 'imi guinuwa to'umalina, ta sigie'elouya daisimi be Yaubada manuna wanuwanuwa sinabwana ga wae'alama'i'itanemi, nate bubuna bobo'ana Yaubada matanaya. 20Ta wada nuwa'i'isi 'aene 'abo 'ida guinuwa to'umalina 'enega sigie'elouyaeda be tae'alama'i'itana, nate nigeya yage sinabwana. Ta esi 'abo 'ida guinuwa bobo'ana 'enega sigie'elouyaeda be tae'alama'i'itana, Yaubada manuda 'ida gwausowala.

21Ta ni'atu 'eda gete manuna Yaubada 'ibwauyeda, manuna Keliso tauna manuda 'i'elouya, ga 'ebe e'ita 'isa'una 'edaya be 'aene 'ae iyaena tada muliyedi. 22Manuna tauna nigeya 'ina to'umalinamo ta wate nigeya kabo 'awanega 'ida apwesa. 23Ta tuta nina si'awa to'umaliyena nigeya wate 'ediya 'ie'ie'isa, ta wate sigie'elouyaena ta nigeya 'igamwagamwasowaledi, ta esi Yaubada 'iemisa 'ai'ailena, manuna tauna Toloina palupaluna.

24Ona'ai'aila, Keliso tauna oonega 'ida to'umalinao 'i'aalidi kelose 'enaya, be gote 'enega 'aene 'ida bubuna to'umalidi sigugumwala, ta bubuna palupaluna 'enega tatatauya. Tauna 'ana badi 'enega 'imi bobo'ana walobena. 25Ona'ai'aila, 'omi 'atuwa sipi loseloseyemi, ga ni'atu to'ita'i'ita sipi 'i'au'ewa limemi 'enaya, tauna yaluyaluwami 'ana to'ita'i'ita.

Copyright information for `DOB