1 Peter 3

Aiai nidi 'adi loina.

1Nadigega 'omi wate toai mewainemi mwanemiyao wada 'amayabedi, 'enega 'abo taudi nigeya Yaubada 'ina ona siemiemise, 'omi 'imi guinuwa bobo'ana 'amayabega wada e'itadi, be 'enega sida emisa. 3Ta geya'abo waeiyalimi yage apweapwesadi 'ediyega, nadigega 'uya'uyami waguinuwa 'ai'ailidi, nai yage goula 'ediyega waeiyalimi, nai 'ami 'oamao bobo'adi wa'otedi, 4ta esi 'atemi wada eiyalidi iyalao miyamiya atayadi 'ediyega, taudi nadigega bubuna nuwana be nuwamwa'uta 'ediyega. Wada nuwa'i'isi 'aene yage gete yage sinabwana Yaubada matanaya.

5Nadigega lowa taudi iine totapwalolo Yaubada siemisena ga 'atedi sieiyalina bubuna nuwana be nuwamwa'uta 'ediyega, ga mwanediyao si'amayabedi. 6Nadigega wate Sela mwanena Ebelaamo 'enana 'iematamatanena ga 'i'awa 'inapwanena. Ta 'abo 'omi wabubuna bobo'ana, be geya'abo 'ebweu yage wamatamataute, 'omi Sela natunao.

7Ta 'omi wate toai me'olotomi, mamwanemiyao wamiyami, wada nuwayai 'aene taudi nenetadi, 'enega wada 'amayabedi be wa'ita'i'isidi, manuna 'omi be mwanemiyao ma'emiyao yawasimi Yaubada 'i'ebwa'emi. Gete nadigega wabubuna'esa be 'enega geya'abo to'umalina 'imi sidasidao 'i'eto'etobodedi.

Guinuwa bobo'ana 'elouya 'ena 'imiyami.

8Gete 'igu ona 'ana 'ebe losalowa 'emiya 'aene 'imi nuwenuwega be 'ami lotoonega wada e'ebweu be wada eoboobobomemi, be ma imi nuwamwa'uta wada 'atenuwa 'ole'oleyemi.

9Ta 'abo 'aidi 'emiya siguinuwa to'umalina, geya'abo 'ediya wae'ie'isa, ta 'abo wate sieliyemi geya'abo waelieliyadi. Ta esi wada e'isadi ona bobo'ana 'enega, ta Yaubada 'ionaupaupa saba be 'aene 'ida obobomemi, 'abo 'omi ona obobomega 'ediya wae'isa. 10Nadigega Buki Tabu 'ena 'isimana, 'igwae,

“'Abo yaita tauna nuwanuwana be 'ida gwausowala 'asiyata maibo'ana 'ediya, 'ilobwenena be ona besobeso be kabo 'ida losa'u,

11ta wate guinuwa to'umalidi 'ida guitoyasedi, be 'ida guinuwa bobo'ana mali tomota 'ediya, be wate 'ida etapewa waiwai nuwasiwalowa manuna.

12Manuna 'ida 'Inapwana tuta yauyauna tobobo'adi 'ilomata'i'isidi, be wate 'idi sidasidao 'inono 'ai'ailidi, ta taudi toto'umalidi 'iguitoyasedi.”

13Ona'ai'aila, nigeya sawesawenaya be 'ebweu yaita 'igiegie 'elouyaemi 'abo yage bobo'ana nuwami 'i'ewena, be tuta yauyauna 'ena waguiguinuwa.

14Ta geya'abo tomota wamatamatautedi nai wanuwanuwa mwau 'ediya, ta esi wada gwausowala, 'abo yage bobo'ana waguiguinuwe be sigie'elouyaemi, 15ta esi 'atemiyega 'ida 'Inapwana Keliso wada 'amayabe. Be 'enega 'abo yaita 'ienaidemi be 'ida gwae, “To'ase manuna 'uemiemisa?” ta 'omi ni'atu ma imi e'isa bobo'ana wada simana 'ediya, ta geya'abo ma imi oopa'ala, ta esi ma imi bubuna nuwana 'enega waeonadi.

16Ta to'ase wanuwena bobo'ana, tuta yauyauna nadigega wada guiguinuwa'esa, 'enega 'abo yaisigedi si'awa to'umaliyemi manuna 'aene 'omi Keliso 'ana tomuliyao, ma'etamo sida omayamaya, 'abo 'imi bubuna bobo'ana wae'itaedi.

17'Eguma Yaubada 'inuwena 'aene 'elouya tada loba, 'ilobweneda tada 'elouya 'ida guinuwa bobo'ana manuna, ta sa'i nigeya 'ana 'ita bobo'ana guinuwa to'umalina manuna.

18Ona'ai'aila, Keliso ma'ebweuna 'imwawasa 'ida to'umalinao manudi, ta tauna tai bobo'ana, ta 'abo'ada toto'umalida ga manuda 'imwawasa, be gote 'enega 'ida 'au'ewada Yaubada 'ena. Ta Keliso oona namo siloemwawasina, ta yaluyaluwana nigeya.

19'Enega yaluyaluwana 'iapwesa ga 'itauya yaluyaluwa yoniyonidi 'ediya 'iloguguya. 20Yaluyaluwa nidi tomota yaluyaluwadi, taudi lowaenei Noa 'ina tutaya Yaubada manudi 'ie'alama'i'itana be 'aene 'ena sida emisa, ta nigeya. 'Enega maibo'adi muluwa 'enega sidalala, ta pu'epu'edimo bwasiyega 'i'etoseyedi, nadigega nima ta 'etoi, waga nina Noa 'i'abinaya 'enega.

21Bwasi nina gete 'ie'ita 'ai'aila 'edaya 'aene gete tuga bwasi nina 'ebe bapitaiso 'i'etoseyeda. Ta bapitaiso nina 'enega nigeya 'aene bwalada 'ana 'utu namo manuna, ta esi 'ida sidesidega Yaubada 'ateda 'igie'esasadi, Yesu Keliso 'ina toololimana 'enega, 22tauna ni'atu 'itu'e galewaya ga gete tuga Yaubada 'atainaya 'imiyami, ga aniloseyao be galewa 'adi toloinao maibo'adi 'iloiloinedi.

Copyright information for `DOB