2 Corinthians 2

1Ona'ai'aila, tuta nina lowa yanuwena 'aene geya'abo yayayausimi be ya'ena'ena pa'alimi be omayamaya ya'ebwa'ebwa'emi gosemina 'ina bubuna to'umalina manuna. Nate namo 'imi leta ya'etoladinawa. 2'Enega yanuwena 'aene 'eguma 'igu onega yagienuwa mwauyemi, 'emiyega yaita 'igiegwausowaligu? 3Ta 'imi leta nina ya'etoladinawa 'igu 'elouya ma igu nuwamwau be ma igu dedoi be 'enega tuta 'abo yayausimi wada giegwausowaligu, ta geya'abo yanuwanuwa mwau, ta esi maibo'ami yaemisemi ta yanuwayaina 'aene 'abo'agu 'igu gwausowalega 'omi wate wada gwausowala. 'Enega 'imi leta nina ya'etoladinawa, nigeya 'aene yagienuwa mwauyemi, ta esi 'igu oboboma sinabwa wawasae 'emiya wada mwalamwalatoni.

'Ebweu tai 'ina to'umalina sida nuwatau

5Ta gosemi to'umalina nina 'igienuwa mwauyegu tupwana namo, ta 'omi esi nuwamwau sinabwana 'i'ebwa'emi, ta geya nuwagu be ya'enapa'ali, 6manuna to'umalina 'ana e'isa 'ilobena maibo'ami 'emiyega, ni'atu sawesawenaya. 7Geya'abo mwau sinabwa wawasae tasa'usa'u 'enaya, 'enega 'emiya yasida be 'ina to'umalina nina wada nuwatau be wagiegwausowala lima, be wate ma'emi waegosigosiyana limana.

9Gete manuna 'imi leta ya'etoladinawa be 'aene yatoomi, nai loina maibo'ana waematamatanedi, nai nigeya. 10'Eguma yaita 'ina to'umalina wanuwatau 'abo'agu wate yanuwatau, ta to'ase 'abo'agu yanuwatauna nate 'omi 'imi bobo'ana manuna, Keliso matanaya, 11'abona nai Seitani 'iewaiwai 'edaya, manuna 'ina nuwanuwa to'umalina ni'atu tamwalatonina.

Loina auwauna 'ana tosimanao

12Lowa yatauya Tiloasi, Keliso tetelina sabi loguguyaena ga Yaubada 'eda bobo'ana 'igigegena, 'igu loguguya nina manuna, 13ta esi yanuwanuwa sinabwana manuna tasigu Taito nigeya yalobaloba. 'Enega me Tiloasi yapilisinedi ga yatauya Masidonia. 14'Enega Yaubada 'ena yalokagutoki, manuna Keliso 'ina waiwaiyega tuta yauna 'igiegie waiwaiyema be 'ima guinuwao 'ediya Keliso 'ana mwalatoi sena maibo'ana 'ediya 'i'elelewana 'atuwa senina maina bobo'ana wawasae 'i'elelewana be tomota simuimui, 15nate Keliso 'ina guinuwa Yaubada 'ena ga manuna 'aloguguyaena, 'atuwa senina maina bobo'ana 'alelewanena taudi Yaubada 'i'etoseyedi 'ediya be taudi wate toesilae 'ediya. 16Taudi toesilae 'ediya maina nina 'ana lotoona 'atuwa tomwawasa mwauluna, ta sa'i taudi Yaubada 'i'etoseyedi maina nina 'ana lotoona 'atuwa yawasi bobo'ana maina nadigega. 'Eisa tomota sawesawediya guinuwa gete? Nigeya yauna. 17Ta 'abo'ama nigeya nadigega tologuguya kabokabodi, taudi 'idi esaesa tuga manuna siloguguya, ta esi 'abo'ama ma 'ama emisa, nadigega Yaubada 'iloinema, 'enega tauna matanaya Keliso tetelina 'aonaona 'ai'aila.

Copyright information for `DOB