2 Corinthians 4

Maedana manuna

1'Ima paisewa gete Yaubada 'ina 'atenuwa 'ole'oleyega 'i'ebwa'ema, 'enega geya'abo 'aneeneta. 2Ni'atu bubuna to'umalidi nai kabokabodi 'aguitoyasedi, ta wate geya'abo Yaubada 'ina ona 'agibugibuni be 'aene e'ita kabokabona 'enega 'ae'ie'ita, ta esi e'ita 'ai'aila 'aonaona apwese, be tomota maibo'ami 'ima bubuna bobo'ana Yaubada matanaya wa'ita. 3Ta 'eguma 'aina tomota 'ima e'itao nigeya simwalamwalatoni, taudimo esilae 'ina 'eda 'enega sitautauya. 4Taudi nigeya siemiemisa, manuna bale'u gete 'ina 'inapwana ni'atu 'igiekebodi, be 'enega maedana geya'abo si'ita'ita, nate Keliso 'ina esaesa tetelina, tauna 'ana 'ita Yaubada nadigega.

5'Ima loguguya nigeya 'abo'ama manuma, ta esi Yesu Keliso tauna 'Inapwana manuna, ta 'abo'ama 'imi toguinuwao tuga Yesu manuna. 6Manuna Yaubada nina 'igwae, “Guguyoi 'ena maedana 'ida sae,” be Yaubada 'atemaya 'isaesae, 'enega tauna 'ina maedana Keliso manininaya 'a'ita'ita.

Yaubada 'ina esaesa bwalada nenetadi soladiya

7'Ima esaesa galewega bwalama nenetadi 'ediya 'imiyami, 'atuwa gwegwe esaesa 'ule kadekadelina solanaya, 'enega tomota simwalatonima 'aene 'ima waiwai sinabwana nigeya tauma 'emega, ta esi Yaubada 'enega. 8Tomota 'ama mwau yaudi si'ebwa'ema ta sa'i nigeya sawesawediya be sigie to'umaliyema, 'enega 'ima nuwanuwa yauna ta esi nigeya 'abe'ube'u. 9'Ama mwau tomota si'ebwa'ema, ta Keliso sa'i 'etamo ma'emai 'amiyami. Wate siunuunuma ta esi nigeya siloeloemwawasima. 10Tuta maibo'ana 'ediya 'ana 'ita 'atuwa bwalama simwawamwawasa, nadigega Yesu 'imwawasa, be 'enega tomota Yesu yawasina 'emaya 'ipaipaisewa sida 'ita.

11Ona'ai'aila mayawasima tuta gete bale'uya, ta Yesu manuna tuta maibo'ana 'ediya talauwalao siloeloemwawasima, ta sa'i Yesu yawasina bwalama nenetadi solanaya 'ietaetapewa. 12'Atuwa nadigega mwawasa solamaya 'iguiguinuwa be 'enega 'omi solamiya yawasi bobo'ana 'ida guinuwa.

13Lowa 'ebweuna tai 'i'etoladina, 'igwae, “'Abo'agu yaemisena, 'enega yaona apwesena.” 'Abo'ama wate 'ima emisa tauna nadigega, ga 'enega 'ima emisega 'asimasimana, 14ta Yaubada 'amwalatonina 'aene 'ida 'Inapwana Yesu mwawasega 'igietoolo limena, be 'abo'ama wate Yesu ma'emai 'ida gietoolo limema, be 'omi wate ma'emao 'ida 'au'ewada tauna matanaya.

15Gete maibo'ana 'omi manumi, be 'enega Yaubada 'ina oboboma 'i'elelewana tomota yauyaudi 'ediya, taudi ma'edao tada lokagutoki sinabwana, be wate Yaubada 'ana tupu be 'ina esaesa sida sinabwa 'ai'aila.

16'Enega geya'abo 'aneeneta. 'Anabwa'ayoi bwalada sineneneta, ta tuwa tuga soladaya taeauwau 'asiyata 'ebweuna 'ebweuna 'ediya. 17'Elouya nidi gete tuga kapekapeyadi be tuta kukupana namo 'ediya talobalobadi, ta esi sigiewaiwaiyeda be 'aene 'ida esaesa bobo'ana wawasae ta miyamiya atayana ma'etamo ta'ewa. 18Manuna 'ida 'ebe masi yage nidi nigeya ta'ita'itadi 'ediya. Ona'ai'aila, yage nidi ta'ita'itadi sawasawalidi tuga, ta esi yage nidi nigeya ta'ita'ita taudi yage miyamiya atayadi.

Copyright information for `DOB