2 Corinthians 7

1Gosegwao, Yaubada 'ina onaoboboma getedi tada nonodi be ooda be yaluyaluwada tagie'esasedi yage baibailidi 'ediyega, be ta'esasa 'ai'aila ma ida 'amayaba Yaubada 'ena.

Paulo 'igwausowala me Kolinita manudi

2Gosegwao wada yalema, manuna 'ima bubuna 'emiya maibo'ana bobo'ana. Nigeya 'ebweu wate nuwami 'ada gieto'umaliyena, nai 'ada giekwaniyena, nai 'ada kaboemi. 3'Igu ona gete nigeya sabi 'enapa'alimi, manuna ni'atu nuwama wa'ewena, nadigega lowa yaeonemi be 'aene 'omi ma'egwao tada miya mwawamwawasa. 4Ni'atu manumi yagwaugwausowala ta yatupumi, ga 'igu nuwanuwa ni'atu 'ibobo'ana manumi. Gete tuga 'amiya mwau, ta tuwa tuga manumi yagwausowala sinabwana. 5Lowa 'amai Masidonia, nigeya 'ebweu wate 'ebe eyawai'ata 'alobalobai, ta sa'i wate miyamwau maibo'ana, nate losaiya sena yaudi 'ediya be matauta 'atemaya. 6Ta Yaubada, tauna tonuwamwau 'adi togiegwausowala, 'abo'ama 'igiegwausowalema yage 'eluwa 'ediyega, nate Taito 'ina mai 'enega, 7ta wate tetelimi 'enega, manuna Taito 'ieonegu, 'igwae, “Me Kolinita nidi nuwanuwadi be 'utatauya sabi ayausidi. Ta ni'atu 'imu ona manuna sitagwaledi ga 'idi to'umalina 'enega sinuwa'ebuni ma idi dedoi. Gete ya'itena ga yagwausowala sinabwana.”

8Lowa 'imi leta ya'etoladina, ga 'igienuwa mwauyemi, ga 'abo'agu wate manuna yanuwamwau, ta gete tuga geya'abo yanuwanuwa mwau leta nina manuna, manuna 'omi 'imi nuwamwau tuta gidalina namo 'enaya. 9'Enega 'abo'agu yagwausowala, nigeya 'imi nuwamwau manuna, ta esi manuna 'imi nuwamwau 'enega wanuwa'ebuni 'imi to'umalinao 'ediyega. 'Imi nuwamwau nina walotoonaya 'aene Yaubada 'enega 'imai, ta nigeya 'ebweu wate 'emiya to'umalina yaguiguinuwe. 10Ona'ai'aila, nuwamwau Yaubada 'enega yage bobo'ana, ta 'igienuwa 'ebunida, be 'enega 'etoseyana taloba. 'Enega geya'abo nuwamwau nina taguiguitoyasei. Ta esi mali nuwamwau bale'u 'enega ma'etamo 'iloemwawasida.

11Ona'ai'aila, 'imi nuwamwau gete 'enega Yaubada 'ilememi, ga waetaetapewa, ta waewaiwai be 'imi bubuna 'ida bobo'ana maibo'ana, 'enega to'umalina nina manuna wagamwasowala ta wamatauta, ta nuwanuwami be yawawai 'emiya, ta wate waewaiwai ga to'umalina nina wae'isena. Yage maibo'adi 'ediyega 'imi guinuwa bobo'ana wae'itaena.

12'Imi leta lowa ya'etoladina nigeya gosemi toguinuwa to'umalina namo manuna, ta nigeya tauna 'ana togieto'umali manuna, ta esi 'omi maibo'ami manumi, be 'aene Yaubada matanaya 'imi etapewa wae'itae 'igu ona 'ana ematamatana manuna. 13'Enega ni'atu 'agwausowala sinabwana.

Wate Taito 'ina gwausowala 'abo'ama 'ima gwausowala 'iloeposeyanena, manuna Taito nina 'imi bubuna bobo'ana 'enega 'iuyawana.
14Lowa Taito 'imiyami ta yatuputupumi, ga Taito matanega ni'atu 'i'itena, 'enega nigeya wate 'ebe omayamaya 'eguya. Ta esi 'igu ona maibo'ana 'omi manumi 'ana 'ai'aila ni'atu 'iapwesa.

15Taito ni'atu 'imi ematamatana maibo'ana 'inuwa'i'isina, tuta nina tauna 'ena watagwalemi ma imi 'atesa'ala, 'enega nuwana wa'ewa 'ai'ailina.

16Ta 'abo'agu wate yagwaugwausowala 'imi bubuna bobo'ana maibo'ana manuna.

Copyright information for `DOB