2 Timothy 2

'Ida losaiya Yesu Keliso manuna

Natugu Timoti, Yesu Keliso 'ina waiwaiyega 'uewaiwai be tetelina 'u'ita'i'isi. Tetela nina 'eguyega 'unononaya tomota yaudi matadiya, 'enega taudi ma 'adi emisa 'ediya 'u'ebwayae, be taudi wate mali tomota sie'itadi.

Maibo'ada Yesu Keliso manuna 'ida miyamwau talobaloba. 'Enega 'imu miyamwau nina 'enaya 'utagwaleyo be 'oyo Yesu Keliso 'ina tolosaiya bobo'ana. 'Unuwa'i'isi 'aene tolosaiya nuwanuwana be 'ana toloina namo 'ina nuwanuwao 'iguiguinuwedi, 'enega geya'abo 'ina 'asa 'ana paisewa manuna 'inuwanuwa.

Toepili nadigega, 'eguma epili 'ana loina nigeya 'imulimuliyei, geya'abo pali 'ilobaloba.

Nadigega tobagula 'ina paisewa waiwai manuna 'ilobwenena be bagula uwana 'ida gimilotoo.

'Igu onao getedi 'unuwa'i'isidi, ta 'adi nuwasabwalena maibo'ana 'ida 'Inapwana tauna 'ida 'ebwa'eyo.

Ta Yesu Keliso 'unuwa'i'isi, tauna Debida 'ina susu, ta mwawasega 'itoolo limana, nadigega ni'atu yasimanena 'igu loguguya 'ena. 'Igu loguguya nina manuna 'abo'agu ni'atu miyamwau yalobena, ga deliya siyonigu, 'atuwa toto'umalina 'ebweu. Ta Yaubada 'ina ona geya'abo 'ebweu yaita 'igiegie losa'u.

10 Gete manuna 'igu miyamwau nidi getedi 'ediyega yae'alama'i'ita, be taudi Yaubada 'iesinuwediya yada lemedi, be 'aene Yesu Keliso 'i'etoseyedi, be gwausowala ataya sida loba.

11 Ona getedi ona'ai'aila 'aene:

“'Eguma Keliso ma'edai tamwamwawasa, ma'etamo ma'edai yawasida bobo'ana taloba.
12 'Eguma Keliso ma'edai 'ida miyamwau 'ediya tae'alama'i'ita, ma'etamo ma'edai tada loina. 'Eguma Keliso nina taeyaseyaseye ma'etamo 'ieyaseyaseyeda. 13 'Eguma nigeya 'ida emisamo

Keliso 'enaya, tauna 'ina onaupaupa nigeya

sawesawenaya 'iesa'u gelasedi, manuna tauna adelina ma 'ana emisa.”

Yaubada 'ina toguinuwao bobo'adi

14 'Enega Yaubada matanaya 'imu tomotaiyao 'uguguyadi ta 'uemataluwedi be ona getedi geya'abo sinuwanuwa pupuledi, ta wate geya'abo ona 'aidi 'adi gibui manudi siegewagewana. Manuna egewagewana besobeso nigeya sawesawenaya be toenono 'ilemedi, ta esi 'igie to'umaliyedi.

15 'Enega wate 'uetapewa waiwai be tetela bobo'ana 'ana e'ita 'ai'aila manuna 'ugwaunuwa be 'aene 'oyo Yaubada 'ina toguinuwa be ma'etamo matanaya 'uapwesa be 'ida 'awabobo'aneyo. 16 Ta toona besobeso bodadi geya'abo 'ediya 'ulugulugu, manuna ona nidi egewagewana 'idi 'ebe apwesa, 17 ta ona besobeso nidi to'umalina sinabwana 'ina 'ebe apwesa. Toona besobeso nidi 'eluwa 'adi esanao Aimenio be Pileto, 18 ga siteluwa nidi ni'atu e'ita 'ai'aila sipilisinena ta sigwae, “Tomwawasa 'idi toololimana 'ana tuta ni'atu,” ga 'aidi gosediyao 'idi kabo nina sinonona, ga 'enega 'idi emisa ni'atu 'ineneta. 19 Ta esi Yaubada 'ina ona 'ana 'autui pa'alina 'enaya lowa si'etoladina 'igwae:

“'Inapwana 'ina tomotaiyao 'imwalatonidi,”

ta wate 'igwae,

“Taudi 'Inapwana 'ena ni'atu sitagwalediya, 'ilobwenedi be 'idi bubuna to'umalidi siguitoyasedi.”

20 Ona'ai'aila, anuwa esaesa soladiya 'aina gaeba goula be siliba, ta 'aina gaeba kaiwe be bwa'a 'enega siguinuwedi. Ta gaeba nidi bobo'adi 'owagao manudi sisa'udi, ta gaeba to'umalidi sisa'u dumedumedi sumwana manudi. 21 Ta 'enega nadigega 'abo yaita 'ina bubuna to'umalina 'ediyega tauna 'igie'esasa lima, tauna 'ida egaeba bobo'ana, be 'ina 'inapwana 'ida aseye 'ina guinuwa bobo'adi manudi.

22 'Enega tubuwau 'idi yalakwaiyao 'uguitoyasedi be bubuna palupaluna be emisa be oboboma be miyasiwalowa 'umuliyedi, be wate taudi Yesu si'awa 'inapwanena ma'ate'esasedi 'uetotowanedi. 23 Ta wate egewagewana besobeso 'upilisinedi, manuna egewagewana etalauwala 'ina 'ebe apwesa. 24 Ta egewagewana 'Inapwana 'ina toguinuwao nigeya 'ilobwelobweneda, ta 'atenuwa'ole'ole be e'ita bobo'ana be 'alama'i'ita esi. 25 Ta wate 'ada talauwalao 'ediya 'ida bubuna ma'anuwaena 'enega tagiepaludi, be 'enega Yaubada, 'abo kapekapeyana, 'ilemedi be sinuwa'ebuni, be e'ita 'ai'aila simuliyedi, 26 be wate Seitani 'ina sikwa 'enega sidedena, manuna taudi Seitani lowa 'isikwedi, ga 'enaya sietoguinuwa 'ina nuwanuwao manudi.

Copyright information for `DOB