Acts 1

Yesu 'ionaupaupa Yaluyaluwa Tabuna manuna

1Tiopilo ye, buki nina ya'etoladi nuganena solanaya Yesu 'ina guinuwao be 'ina e'itao, 2tuta nina bale'uya 'imiyami 'ana laba Yaubada 'i'au'ewa tu'eyena galewaya. Yesu nina 'ina mwawasa mulinaya, mayawasina 'iapwesa 'ana tosimanao esiesinuwadi 'ediya, ga Yaluyaluwa Tabuna 'ina waiwaiyega 'adi loina 'i'ebwa'edi. 3'Asiyata poti soladiya 'iapweapwesa 'ediya, ga 'ebe'ita yaudi 'ie'itedi, 'enega 'ina toololimana si'awa 'ai'ailena, ta Yaubada 'ina loina manuna 'ie'itedi.

4'Etamo ma'ediya simiyami ta 'adi loina 'i'ebwa'edi, 'igwae, “Geya'abo Yelusalema wapilipilisine, ta esi Tamadai 'ina onaupaupa nina lowa yaeonemiya manuna wayamwayamwa. 5Wanuwa'i'isi 'aene Yoni bwasiyega 'igiebapitaisoemi, ta 'asiyata nigeya yauna simiyami be 'omi 'imi bapitaiso Yaluyaluwa Tabuna 'enega wada loba.”

Yesu 'itu'e galewaya

6'Ebweu tuta Yesu ma 'ina tononoyao simiya egogona, ta sienaida 'enaya, sigwae, “'Inapwana, sawesawenaya be gete tuga 'abo'ada me Isileli 'uanuganeda be taudamo taloina limaneda?”

7Ta Yesu 'igwae, “Tamagu tauna 'iloiloina, ta nigeya sawesawenaya be 'omi wamwalatoni to tuta 'ina loinao nidi 'ida guinuwedi. 8Ta 'omi esi ma'etamo Yaluyaluwa Tabuna 'imamai be 'igiewaiwaiyemi, be manugu wada etosimana Yelusalema 'enaya, be Yudia ta Samelia 'asanao maibo'adi 'ediya, be wate bale'u maibo'ana 'ediya.”

9Ni'atu 'ina ona getedi 'ilosalonidi, ga matadiyega Yesu si'itena 'itu'e galewaya, ta pwana solanaya 'ikwaiya. 10Ni'atu 'ipilisinedi, ta 'etamo sidunedune galewaya, ga tai 'eluwa ma 'adi 'oama wakewakekedi selabediya sitoolo, 11ga sigwae, “Me Galili ye, to'ase manuna wadunedune galewaya? Yaubada ni'atu Yesu nina 'i'au'ewena galewaya, ta ma'etamo 'imwa'uta limanama, be 'ina mwa'utama 'ana 'ita 'etamo nadigega 'ina tu'e nina ni'a wa'itena.”

Yudasa 'ana lopa'elu

12'Enega 'oya 'ana esana Olibe 'enega siila ga sitauya Yelusalema, nate nigeya 'edasola, nadigega tomota siadadana 'asiyata Sabate 'enaya. 13Ga silugu 'idi anuwaya ga situ'e anuwa etaninaya, taudi Pita be Yoni be Yemesa be Anidulu be Pilipi be Tomasi be Batolomiu be Madiu be mali Yemesa (tauna Alipio natuna) be Saimoni (tauna lowa togewana 'ebeloina manuna) be Yudasa (tauna Yemesa natuna). 14Maibo'adi getedi 'idi 'atetagwalega sisidasida Yaubada 'ena, iine ma'ediyao, be Meli, tauna Yesu sinana, be Yesu tasinao wate ma'ediyao.

15Boda nidi 'adi yau nadigega wani analedi be tuweniti, ga 'ebweu 'asiyata 'enaya Pita gamwagamwanidiya 'itoolo ta 'ieonedi, 'igwae, 16“Tasigwao, lowa Debida 'ina ona Yaluyaluwa Tabuna 'i'ebwa'ena Yudasa manuna, ta Buki Tabu 'ena 'imiyami. Yudasa nina lowa ma'edai taetosimana Yesu manuna, ta sa'i 'ida 'Inapwana 'isipupuyena ga 'i'ebwayaena Yesu 'ana talauwalao nimadiya. Ta 'ebweu wali Buki Tabu solanaya Debida 'ina ona Yudasa manuna, gete nadigega 'igwae,

‘'Ina 'asa 'ida wabolebole, be geya'abo 'ebweu yaita tomota 'enaya 'ida miyami.’

Ta wate 'igwae,

‘'Ana lopa'elu tauna 'ina paisewa 'ida 'ewa.’

'Enega 'ilobwenena be ona gete 'ana mwalatoi 'ai'aila 'ida apwesa.”

Pita 'ina ona gete nadigega manuna Yudasa ni'atu 'imwawasa. Tauna lowa 'ina guinuwa to'umalina 'ana maisa 'enega bwa'a 'iegimwanena, ga bwa'a nina solanaya 'ibe'u sanamwa'uta, ga gamwana 'ilosabuyena, ta diyana maibo'ana 'iapwesa, ga tetelina me Yelusalema maibo'adi sinononaya, ga 'enadiyega bwa'a nina sieesena “Akelidama,” ta 'ana mwalatoi “Bwa'a lala.”

21Ta wate Pita 'igwae, “'Enega Yudasa 'ana lopa'elu tada 'ebese, ta 'ilobwenena be tai nina lowa ma'edai tamiyamiyanaya tuta maibo'ana 22Yesu 'ina bapitaiso Yoni 'enega ga 'ana laba 'ina tu'e galewaya, 'ina sakowasi maibo'ana 'ediya, be tai nina ma'edai tada simana Yesu 'ina toololimana manuna.” 23'Enega tai 'eluwa 'adi esanao sigilagasidi, 'ebweu Yosepa, tauna sieesena Basaba, tauna wate sieesena Yusito, ta 'eluwena tai 'ana esana Mataya. 24'Enega sisidasida Yaubada 'ena, sigwae, “'Inapwana ye, 'oyo tomota maibo'ama 'ima nuwanuwa 'umwalamwalatonidi, 'enega 'imu esinuwa tai 'eluwa getedi 'ediyega 'ue'itae 'emaya 25be Yudasa 'ana lopa'elu, be tauna 'ietoguinuwa be 'ietosimana Yesu manuna, manuna Yudasa paisewa nina 'ipilisinena ga 'itauya tauna 'ina senaya.” 26'Enega siulaesinuwa
*ulaesinuwa: 'Ebweu esasala siesaesasalena be 'abo yaita 'inugana esinuwa 'ida loba.
ga Mataya 'ana esana 'inugana, 'enega tauna 'ilugu Yesu 'ana tosimanao site ilebeni nidi ma'enao, ga ma'ediya siguinuwa.

Copyright information for `DOB