Acts 14

Paulo be Banaba 'idi loguguya Ikoniami 'ena

Paulo be Banaba siapwesa Ikoniami 'ena, ga 'idi guinuwa Anitioki 'ena wate nadigega Ikoniami 'ena siguinuwa'esa, nate me Yudia 'idi anuwa tapwalolo 'ena siluguya ga sie'ita, ta ma idi e'ita waiwai, 'enega boda yaudi siemisedi, boda nidi 'aidi me Yudia ta 'aidi mali senao 'ediyega. Ta sa'i 'aidi me Yudia e'ita nina nigeya siemisena, ta sisinalina ga si'awa to'umaliyena, ga sitauya taudi nigeya me Yudia 'ediya ga silomugi Paulo be Banaba manudi, 'enega taudi wate Paulo be Banaba sietalauwaledi. Ta tuwa tuga, tuta dudulana Paulo be Banaba simiyana sena nina 'ena, ta ma idi 'atepatu siloguloguguya 'Inapwana manuna. Ga 'Inapwana nina 'ina waiwaiyega guinuwa 'ebe nuwaowana be edeedede siguinuwedi, ga 'ediyega 'Inapwana nina 'ina oboboma tetelina 'ana 'ai'aila tauna 'ie'itaena tomota 'ediya.

Ta sa'i me Ikoniami nidi siweyala, ga 'aidi me Yudia si'awa 'ai'ailedi, ta 'aidi Yesu 'ana tosimanao si'awa 'ai'ailedi. 'Enega taudi nigeya me Yudia, be me Yudia wate, be 'idi 'inapwanao ma'ediyao siloina leleleya be Paulo ta Banaba sida gie'elouyaedi, nai gulewega sida loemwawasidi. Ta esiya alena sinonona ga sidena, ga sitauya Lakeonia 'asanao 'ediya, nate Lisitila be Dabi 'ediya, ga nada tetela bobo'ana sisimana apwesena, ta 'asanao selabediya 'ediya wate.

Paulo be Banaba 'idi guinuwa Lisitila 'ena

Lisitila 'ena 'ebweu tai silobena 'ina tuta tubuwa 'enega ga 'ietai, ta 'imiyamiya namo tuga, ta nigeya 'ida toolo nai 'ida adadana, manuna ma'ae lopelopegoina 'itubuwa. Ga tolopegoi nina 'imiyatowa, ta Paulo 'ina loguguya 'ienoenonoena. 'Enega Paulo tolopegoi nina 'iduneyena, ga 'imwalatonina 'aene ma ina emisa Yesu 'ena, be sawesawenaya 'ida giebobo'ane, 10 'enega Paulo 'enana sinabwana 'enega 'ibwaunao 'ena, 'igwae, “'Utoolo.” Ta tolopegoi nina 'itoolo manini ga 'iadadana.

11 Ta tomota maibo'adi Paulo 'ina guinuwa gete si'itena, ga 'ena Lakeoniyega sibwaubwau, “Yaubadao ni'atu simwa'utama, 'adi 'ita 'atuwa tomota.” 12 Ga pwaluyao Banaba sibwauyena Yupita, ta Paulo sibwauyena Mekiuli, manuna tauna 'idi toona. Esanao getedi 'idi yaubadao 'adi esanao, nate Yupita ta Mekiuli.

13 Ta 'idi yaubada Yupita 'ina totaliya 'asa nina 'ena 'imiyami, ta 'ina Anuwa Taliya 'asa 'etaulunaya. 'Enega totaliya nina 'aina bulumakau be kaiwe senina sulasulana 'ime'edi 'asa 'ana 'awa 'ena, ta nuwanuwana 'aene pwalu ma'enao sida taliya Paulo be Banaba 'ediya.

14 Ta siteluwa nidi ni'atu totaliya 'ina nuwanuwa simwalatonina, ga geyanuwa 'ai'ailidi, 'enega 'adi 'oamao sigisabudi ta sipili apwesa boda 'ediya, sigwaegwae, 15 “Gosemao, geya'abo 'abo'ama 'emaya watalitaliya. 'Abo'ama tomota tuga nadigega 'omi, ga tetela bobo'ana gete 'ame'ena 'emiya, be 'aene 'imi 'ebe emisa besobeso wada guitoyasedi be wada sanaila Yaubada mayawasina 'ena, tauna galewa be bale'u be bwagabwaga be wate yage maibo'adi soladiya 'adi tomweluluwa. 16 Yaubada nina lowa sena yauyaudi tomotenidiyao 'itagwaledi, be taudimo 'idi nuwanuwao, be 'idi bubunao sida muliyedi, 17 ta sa'i 'ebe'itao 'ediya simiyami be 'aene 'ediyega Yaubada nina sida mwalamwalatoni, ta 'ebe'ita nidi 'ina obobomao 'ediya be 'omi 'emiya, nate 'usana galewega be wate 'oelaa bobo'ana, be 'ediyega sesoi bobo'adi walobaloba be 'enega wa'e'ai be manuna wagwaugwausowala.”

18 Ta Paulo be Banaba tomota nidi si'etoboda yogenedi, ta 'ebe losalowa 'ena siewaiwai, ga nigeya 'ediya sitalitaliya.

19 Ta sa'i me Yudia Anitioki be Ikoniami 'ediyega simai, ga silugu boda nidi Paulo ta Banaba 'adi toenonoyao soladiya, ga silo'ae etuetunedi ga Paulo gulewega siloibweibwena, ta 'asa solanega silisi apwesena, ta 'idi nuwanuwa ni'atu 'imwawasa.

20 Ga muliyega Yesu 'ana tomuliyao simai ga Paulo sitoolo sakowasiyena, ta Paulo nina 'itoolo, ga 'ilugu limana 'asaya. Ta 'enega tomwa 'iulisina ga Banaba ma'iyana sitauya Dabi.

Siila Anitioki, nate Silia solanaya

21 Dabi 'ena tetela bobo'ana siloguguyaena, ga tomota yaudi siemisena, ga simuliyena, 'enega Paulo be Banaba siila limana Lisitila be Ikoniami be Anitioki 'ediya.

22 Ta 'idi sakowasi nina 'ena Yesu 'ana toemisao sigiepa'alidi 'asa 'ebweuna 'ebweuna 'ediya, ta siloguguyedi be geya'abo 'idi emisa 'ida neeneta, ta sigwae, “Ona'ai'aila, ma'etamo 'ida 'elouyao yaudi 'ediyega talulugu Yaubada 'ina 'ebeloina 'ena.” 23 Ta wate 'asa 'ebweuna 'ebweuna 'ediya Paulo be Banaba toekalesiyao 'idi toanuganao siaseyedi, ta 'adi gilagata gete nadigega, 'ebotanega 'Inapwana nina siemisenaya 'ena sisidasida, be 'ida giewaiwaiyedi 'idi guinuwa nina manuna.

24 Ta Pisidia solanega simai ga Pamipili 'ena siapwesa, 25 ga 'asa Peliga 'ena siloguguya, 'enega sidolo Atalaya, 26 ga wagega sigelu, ga siila Anitioki, sena nina lowa 'enega 'idi guinuwa nina sie'alena, ta 'ena wate lowa Yaubada 'ina oboboma silobena, paisewa nina ni'atu silosalonina manuna.

27 'Enega tuta nina Anitioki 'ena siluguya, toekalesiyao sibwau egogonedima, ga yage yauyauna Yaubada 'iguinuwenaya manudi, 'idi sakowasi nina solanaya siemwasalidi, nate emisa 'ana 'awa 'igigegena taudi nigeya me Yudia manudi, be taudi wate sida lugu.

28 'Enega Paulo be Banaba Yesu 'ana toemisao sena nina Anitioki 'ena ma'ediyao simiyamiya tuta dudulana.

Copyright information for `DOB