Acts 22

1“Tasigwao be tamagwao, waenono be matamiya yada eyaseyase e'ewa gete manuna.”

2Ta sinonona 'ena Ibeliuyega 'ionaona, 'enega si'alaenono 'ai'aila, ta 'ieonedi: 3'Abo'agu goma Yudiagu, Tasisi, Silisia 'asana, 'ena yatubuwa, ta bada Yelusalema 'enaya yasikulu, 'igu toe'ita 'ana esana Gamelieli, ta 'ie'itegu tubudao 'idi loina pa'alina 'enega, ga Yaubada 'ina guinuwa 'ena yatagwala 'ai'ailegu, nadigega gete tuga 'omi 'imi tagwala.

4Ta emisa auwauna gete 'ana tomuliyao yaetalauwaledi, ga me'olotodi be mewainedi deliya yasa'u luguyedi, ta 'aidi yaloemwawasidi. 5Totaliya sinabwana ta 'imi 'inapwanao maibo'adi 'igu guinuwa gete simwalamwalatoni, manuna taudi leta si'ebwa'eguya toloinao me Yudia Damasiko 'ena manudi, be 'aene yada tauya be 'ediyega tagwala yada 'ewanugana, ta 'enega toemisao yada giyaidi be yame'edi Yelusalema, be sida gie'elouyaedi.

6Ta 'asuoleoleya 'etamo yatautauya, ga Damasiko 'iabe 'ena yaapwesa, ta maedana sinabwana galewega 'iapwesa manini, ga 'isae sakowasiyegu.

7'Enega bale'uya yabe'u, ta 'enana 'ebweu yanonona, 'ieonegu, 'igwae, “Saulo, Saulo, to'ase manuna 'uetalauwalegu?”

8Ta yaenaida, “'Inapwana, yaita sana 'oyo?” Ta 'ieonegu, “'Abo'agu Yesu goma Nasaleta, 'uetalauwalegu.”

9Ta taudi tuta gote 'ena ma'egwao maedana nina si'itena, ta tauna 'ieoneguya 'enana nigeya sinoono.

10Ta yaona, “'Inapwana, to'ase yada guinuwa?”

Ta 'ieonegu, “'Utoolo, ta Damasiko 'ena 'utatauya, be gote 'ena 'amu loina 'uda nono.”

11Ta maedana 'ina waiwaiyega matagu 'igie to'umaliyena, ga nigeya sawesawenaya be ya'i'ita, 'enega taudi ma'egwao siginimegu, ga 'atauya Damasiko 'enaya.

12Ta Damasiko 'ena 'ebweu tai 'ana esana Ananayasi 'imiyami, tauna Yaubada 'ana toemisa 'ai'aila, ta Mosese 'ina loina 'ana tomuliya, ta me Yudia sena nina 'ana tomiyanao si'awa bobo'anena. 13Ga Ananayasi nina 'imai, ga selabeguya 'itoolo, ta 'ieonegu, “Tasigu Saulo, matayo sida 'esasadi.” Ga gote 'ena matagu sibobo'ana limana, ga tai nina ya'itena.

14Ta 'ieonegu, “Tubudao 'idi Yaubada 'iesinuwemu be 'ina nuwena 'uda mwalatoni, be Topalupalu nina 'uda 'ita, be 'enana 'uda nono, 15be tauna manuna 'uda etosimana, be wate to'ase 'u'itenaya ta 'unonona manuna, tomota yauyaudi 'uda eonadi. 16Ta to'ase sana 'uyamwayamwa? 'Utoolo be 'ana esana 'ubwauye, be 'enega 'ubapitaiso be 'aene 'imu to'umalinao 'uda 'utuyauledi.”

17Ta muliyega yaila Yelusalema, ga Anuwa Tabu 'ena yasidasida, ta 'atuwa yamadawala, 18ga 'Inapwana nina ya'itena, 'ionaona 'eguya, 'igwae, “'Ulomanini be Yelusalema 'uda ebesine, manuna 'iabe 'imu simana manugu geya'abo sinoonoyo?”

19Ga yaeonena, “'Inapwana, taudi sa'i ni'atu simwalamwalatonigu 'aene 'idi anuwa tapwalolo 'ebweuna 'ebweuna 'ediya 'amu toemisao yaunu dadanedi, ta deliya yasa'udi. 20Ta tuta nina 'amu tosimana Sitibeni siloemwawasina, 'abo'agu wate selabenaya yatootoolo, ta 'idi guinuwa nina 'ena yatagwala, ta wate tounuwa nidi 'adi 'oamao ya'ita'i'isidi.”

21'Enega 'Inapwana nina 'ieonegu, “Gete 'enega 'uapwesa be 'iabe yaetuneyo be 'utatauya 'asa 'edasolaya, taudi nigeya me Yudia 'ediya.”

Paulo 'iona boda saiya 'ana toloina 'enaya

22Paulo 'ina ona maibo'ana gete sinono 'ai'ailina, ga 'ana laba taudi nigeya me Yudia manudi 'iona, ta 'enega silolagata ga 'enadi sinabwanega sibwaubwau, “Tai gete 'ilobwenena bale'uyega tada 'ewayaule, be geya'abo 'ida miyami.” 23Ta nadigega sibwaubwau, ta 'idi gamwasowala manuna, ga 'adi 'oamao siulaula tu'eyedi, ta kaukau wate sieueula tu'eyedi.

24Ta 'enega boda saiya 'ana toloina 'ina tolosaiyao 'iloinedi, 'igwae, “Tai nate watauye anuwaya, be sapi yauna wa'ebwa'e, be 'ana laba 'isimana apwesa to'ase tomota 'idi gamwasowala 'enaya 'alena.”

25'Enega sitauyena anuwaya ga siyonina sabi sapina, ta tolosaiyao 'idi toanugana selabenaya 'itoolo, 'enega Paulo toanugana nina 'ieonena, “'Abo'agu ni'atu yaeLoma, ta nigeya 'ebweu loina 'imiyami be wada sapigu, manuna nigeya 'ebweu to'ase 'igu loegesi walobaloba etala 'enega.”

26Ta toanugana nina Paulo 'ina ona 'inonona, 'enega 'ilomanini ga 'itauya 'idi boda saiya 'ana toloina 'ena, ga 'ieonena, “To'ase 'aene 'uda guinuwe? Tai gete tauna goma Lomana!”

27Ga toloina nina 'imai ga Paulo 'ieonena, “'Uona 'ai'aila, 'oyo 'ueLomaya?”

Ta Paulo 'igwae, “O, nadigega.”

28'Enega toloina nina 'iona, “'Abo'agu mani sinabwana 'enega 'igu eLoma manuna yagimwanena.”

Ta Paulo 'iona, “Tamagu 'ieLoma ga 'enega 'abo'agu yatubuwa goma Lomagu.”

29Ga taudi 'aene sisapi silosa'u, ga toloina nina ni'atu 'imwalatonina 'aene Paulo goma Lomana ga 'imatauta, manuna tauna Paulo ni'a 'iyonina.

Paulo 'ina etala me Yudia 'idi toloinao matadiya

30Ta tomwa 'iulisina ga boda saiya 'ana toloina nina 'inuwanuwa be 'aene 'ale 'ai'aila sida 'ebese, to'ase manuna me Yudia Paulo sie'ewena, 'enega Paulo 'igieapwesena, ta 'iloina 'aene totaliya sinabwadi be me Yudia 'idi toloinao maibo'adi sida mai, ta 'enega toloina nina Paulo 'i'au'ewenama ga matadiya 'ietoolona.

Copyright information for `DOB