Acts 23

1'Enega Paulo me Yudia 'idi toloinao nidi 'iduneduneyedi, ta 'ieonedi, “'Inapwanao be tasigwao, lowaenei ga batuwa to'ase yanuwena 'aene Yaubada 'ina loina yamuliya 'ai'ailena.”

2Ta Ananayasi, tauna totaliya sinabwana, ga taudi Paulo selabenaya sitootoolo 'ieonedi be Paulo 'awana sida sapi.

3Ga Paulo 'ieona limena, 'igwae, “Yaubada 'ida sapiyo wate, manuna 'oyo tuga 'amu 'ita bobo'ana, ta solamuya sa'i to'umali yaita! 'Aene nate 'ena 'umiyatowa be 'uloinegu Mosese 'ina loinega, ta 'oyo esiya loina nina 'ule'oena, manuna 'uona 'aene sida sapigu?”

4Ta taudi sitootoolo Paulo selabenaya sigwae, “Mwa'adega ga Yaubada 'ina totaliya sinabwana 'ena 'uonaona oopa'ala, aga?”

5Ta Paulo 'igwae, “Kagutoki tasigwao! Nigeya yamwalamwalatoni 'aene tauna totaliya sinabwana. Ona'ai'aila, Buki Tabu 'ina simana nadigega 'igwae, ‘Geya'abo 'imi toloina 'ena 'uonaona oopa'ala.’ ”

6Gete tuga Paulo 'i'itena 'aene todeli egogonao nidi boda 'eluwa 'ediyega, 'ebweu Sadusiyao, ta 'ebweu Palisiyao, ga 'ediya 'ibwau apwesa, 'igwae, “Tasigwao, 'abo'agu 'ebweu Palisi 'idi boda, manuna tamagu tauna wate Palisi 'idi boda, ta 'igu etala gete 'alena manuna yaemisa 'aene tokwaiya mwawasega sida toololimana.” 7Ta Paulo 'ina ona gete manuna Palisiyao be Sadusiyao siegewagewana, ga deliegogona siweyalina. 8Manuna Sadusiyao sigwae tomwawasa nigeya sawesawenaya be sitoolo limana, ta wate siona 'aene aniloseyao nai yaluyaluwao nigeya 'ebweu wate 'imiyami, ta sa'i Palisiyao siemisa 'aene tokwaiya sida toololimana ta wate aniloseyao be yaluyaluwao simiyami.

9Ta egalagalala sinabwana 'iapwesa, ga 'aidi Palisi 'idi loina 'ana toe'itao sitoolo, ga siona waiwai, sigwae, “Tai gete nigeya 'ebweu 'ina to'umalina 'a'ita'ita loba. Ta nai 'ina nuwanuwa gete yaluyaluwa nai anilose 'enega 'ilobena.”

10Ta ni'atu sie'ue'upwa sinabwana, ga boda saiya 'ana toloina pwaluyao 'imatautedi, 'abona nai Paulo sigiyai be sigieto'umaliye, ga tolosaiyao 'iloinedi ga sidolo ga Paulo gamwagamwanidiyega sime'ena anuwaya.

11Ta boiboiya 'Inapwana Paulo selabenaya 'itoolo, ta 'ieonena, “Paulo, 'uda 'atepatu. Ni'atu 'usimanegu Yelusalema 'ena, be nadigega wate 'iabe Loma 'ena 'uda simana'esa.”

Loina kwaiya Paulo 'ana loemwawasa manuna

12Ta ni'atu tomwa 'iulisina, ga me Yudia site poti siloina leleleya, ta sionaupaupa 'aene geya'abo si'e'ai nai sinumanuma be 'ana laba Paulo siloemwawasi bemi.

14Ta site poti nidi sitauya totaliya sinabwadi be 'inapwanao 'ediya, ta siona, “'Abo'ama ni'atu 'aonaupaupa be 'aene geya'abo 'ebweu 'e'ai 'alotolotoo 'ana laba Paulo 'aloemwawasi bemi. 15'Enega 'omi be 'inapwanao ma'emiyao watauya boda saiya 'ana toloina 'ena, be wakaboei be Paulo 'ida 'au'ewa mwa'uta limenama be 'aene 'ina loegesi sabi 'ebesa 'ai'ailina. Be 'enega 'abo'ama 'agibubuna, be 'abo tuta nina 'edaya simeemai, 'enega 'aloemwawasi.”

16Ta Paulo 'ina 'ali'ei, tauna waana, toloemwawasa nidi 'idi sipupu 'alena 'inonona, ga anuwaya 'ilugu, ga Paulo 'ena 'isimana. 17Ga Paulo tolosaiyao 'idi toanugana 'ebweu 'ibwauyenama, ta 'ieonena, “Tubuwau gete 'uda tauyena boda saiya 'ana toloina 'ena, be to'ase 'ina nuwanuwa 'ida simana 'enaya.” 18Ta 'i'au'ewena toloina nina 'enaya, ta 'ieonena, “Paulo deliya 'imiyami 'ibwauyeguya ga 'ieonegu 'aene tubuwau nina gete ya'au'ewenama, be to'ase 'ina nuwanuwa 'ida simana 'emuya.”

19'Enega toloina nina tubuwau 'iginimena ga sianao tupwana, ga taudimo, ta 'enega 'ienaidena, 'igwae, “To'ase 'aene 'eguya 'uda simane?” 20Ga tubuwau nina 'iona, “Me Yudia siloina be sida sideyo 'aene gibwa'i Paulo 'uda 'ewamwa'ute 'idi 'ebe deliegogona 'ena, be 'aene 'ina loegesi sida 'ebesa 'ai'aili. 21Ta 'idi sida geya'abo 'unoono, manuna nadigega site poti si'enokwaiyaya 'edaya Paulo manuna, ta ni'atu sionaupaupa 'aene geya'abo sida 'e'ai nai sida numanuma 'ana laba Paulo siloemwawasi bemi, be siyamwayamwana namo tagwala 'emuyega sida loba Paulo manuna.”

22'Enega toloina nina 'igwae, “Kagutoki 'oyo, 'uda tauya, ta geya'abo 'ebweu yaita 'ena 'usimasimana 'aene ni'atu 'idi nuwanuwakwaiya 'usimanena 'eguya.”

Paulo sietunena Sisalia 'ena gabana Pilikesa 'enaya

23'Enega boda saiya 'ana toloina nina tolosaiya 'adi toanuganao 'eluwa 'ibwauyedi, ga 'iloinedi, “Batuwa guguyoiya, tolosaiya tu analedi, be togelu osi site sebeniti be to'aalagita tu analedi wate wada egogonedi, be sida tauyemi Sisalia 'ena. 24Ta osi 'aina wate wa'ewadi be 'enega Paulo 'igegelu, be ma ina bobo'ana wada tauye gabana Pilikesa 'enaya.”

25Ta wate leta 'i'etoladina gete nadigega, 'igwae, 26“Kagutoki 'oyo gabana toloetana sayo Pilikesa 'emuya, 'abo'agu Kalodiu Lisiasi 'eguyega. 27Tai gete me Yudia sigiyaina be 'iabe siloemwawasi, ta alena yanonona 'aene tauna goma Lomana, ga tolosaiyao ma'egwao 'atauya 'ediya, ga nimadiyega 'a'etoseyena. 28Ta nuwanuwagu 'idi e'ewa nina 'alena yada mwalatoni, 'enega 'idi deliegogona 'enaya yame'ena, 29ta yalobena 'idi e'ewa 'alena nate sionaona taudi tuga 'idi tapwalolo 'ana loina manuna, ta 'idi e'ewa nina nigeya loemwawasa nai sa'u deli 'ilobwelobwene. 30Ga ni'atu emataluwa yanonona 'idi loina kwaiya Paulo 'ana loemwawasa manuna, 'enega yalomanini ga yaetunenawa 'emuya, ta 'ana toe'ewa wate yaeonedi be siwawa 'emuya, be nada sida simana to'ase 'idi e'ewa 'alena tai gete manuna.”

31Tolosaiyao 'adi loina nadigega simuliyena, ga Paulo boiboi nina 'ena si'au'ewena Anitipatili 'ena. 32Ta tomwa 'iulisina, ga 'aidi tolosaiyao nidi siila 'idi senaya, ta togelu osi dimo Paulo sitauyena 33Sisalia, ga gabana 'ina leta si'ebwa'ena, ta wate si'au'ewenama gabana matanaya.

34Ta gabana 'ina leta 'isawa egumwalina, ga Paulo 'ena 'ienaida, “Mwa'o 'imu 'asa?”

Ta Paulo 'igwae, “'Igu 'asa Silisia solanaya.”

35'Enega gabana 'igwae, “'Amu toe'ewao simamai bemi be 'enega 'imi etala yada guinuwe.” Ga tolosaiyao 'iloinedi be Paulo nina sida lomata'i'isi anuwa esaesa nina, lowa Elodi 'ina anuwa, 'enaya. 23:12-13

Copyright information for `DOB