Acts 24

Paulo 'ina etala Pilikesa matanaya

1Ta 'asiyata nima sigumwala ga Ananayasi, tauna totaliya sinabwana, be 'aidi me Yudia 'idi 'inapwanao, ta wate 'ebweu tai, tauna ona 'alena, 'ana esana Telitulo, ga tauna ma'enao simwa'utama, ga gabana Pilikesa 'ena 'idi e'ewa Paulo manuna sime'ena. 2'Enega Paulo si'au'ewa apwesenama, ga Telitulo 'itoolo, ga e'ewa Paulo manuna 'isimanedi, 'igwaegwae, “Kamatoki 'oyo toloetana Pilikesa, 'emuya. 'Agwausowala manuna 'oyo 'imu loina bobo'ana 'enega bubuna to'umalina ni'atu sipalupalu 'ebeloina gete solanaya, ga gete tuga 'amiyamiya siwalowa, 3ta manuna 'agwausowala sinabwana tuta yauyauna, be sena maibo'adi 'ediya. 4Ta geya nuwagu wate 'igu ona 'emuya yagiegie duduli, ta esi yasideyo ma imu oboboma 'uda enonoegu be 'ima ona kukupana tuga yada simanedi, tai gete manuna.

5“Ona'ai'aila, tai gete 'a'italobena tobubuna geyogeyoi, be me Yudia 'adi togieloegesi sena yauyaudi 'ediya, ta boda Nasaleta 'idi to'aala doe. 6Tauna wate 'itoona 'aene 'ima Anuwa Tabu 'ida gieto'umaliye, ta 'agiyaina be 'aene 'ada loine tauma 'ima loinega. 7Ta Lisiasi, tauna boda saiya 'ana toloina 'imai, ga nimamega 'i'oayema, 8ta 'iloina 'aene 'ana toe'ewao 'amama 'emuya be 'aetala. 'Enega 'abo tauyo 'uenaidena, 'ina to'umalina 'uda 'italoba, nadigega ni'a yasimanena.”

9Ta me Yudia wate e'ewa nina si'awa 'ai'ailena.

10Ta 'enega gabana nimanega Paulo 'ieonena be 'ida ona. 'Enega Paulo 'ilolagata, 'igwae, “Yamwalatonina 'oyo 'ebeloina gete 'ena yakwala yauna 'uloiloina, 'enega ma igu gwausowala be matamuya yada onaila 'agu e'ewa gete manuna.

11“'Eguma tomota 'uenaidedi, sisimana 'emuya 'aene 'asiyata tuwelo namo sigumwala 'ediya, tuta nina yatu'e Yelusalema 'ena sabi lotapwalolo, 12ta nigeya wate si'ita'itagu tomota ma'egwao 'aegewagewana, nai boda yaloiloinedi be sida muliyegu, Anuwa Tabu 'enaya, nai anuwa tapwalolo 'ediya, nai Yelusalema 'asana solanaya. 13Ta yage nidi ni'a 'ediyega sie'ewegu nigeya sawesawediya be 'emuya si'awa 'ai'ailedi.

14“Ta 'idi ona 'ebweuna namo ya'awa 'ai'ailena, nate 'Eda nina sieesena Weyala 'enega yalotapwalolo, tubumao 'idi Yaubada 'ena, ta wate Mosese 'ina loinao be palopitao 'idi 'etoladiyao maibo'adi yaemisedi, 15ta wate yaemisa 'aene Yaubada tokwaiyao 'igietoolo limedi, tobobo'adi be toto'umalidi, nadigega taudi wate 'idi emisa.

16“'Enega tuta maibo'ana 'ediya yatootoo waiwai 'aene yada bubuna palupalu, Yaubada matanaya, be wate tomota 'ediya.

17“Ta yakwala yauna ni'atu sigumwala 'enega yaila Yelusalema ga 'ebwayadaita yame'ena 'igu boda 'ediya, ta wate taliya Yaubada manuna. 18'Enega ni'atu yagie'esasegu, ga taliya nina yaguinuwena Anuwa Tabu solanaya, ta nigeya boda ma'egwao, ga nigeya galala, 19ta sa'i 'aina tomota si'itegu, taudi Esia 'ana tomiyanao, be 'ilobwenena taudi matamuya gete sida mai, 'abo nuwanuwadi be sie'ewagu, ta nigeya simeemai.

20“'Enega taudi ni'atu simai gete matamuya, 'ilobwenedi be to'ase 'igu loegesi si'italobena, tuta nina 'idi toloinao sietalaeguya, sida simana 'emuya.

21“Ta 'ebweuna namo ona yabwau apwesena, tuta nina gamwagamwanidiya yatootoolo, ga manuna sie'ewegu, nate ona'ai'aila. Ta 'igu ona nina 'aene ‘Batuwa matamiya yaetala manuna yaemisa 'aene tokwaiyao sida toololimana.’ ”

22Ta 'eda nina manuna Paulo 'ionaona, Pilikesa wate 'imwalatoi 'ai'ailina, ga 'iupaila, 'igwae, “Tuta 'abo boda saiya 'ana toloina Lisiasi 'imwa'utama, 'enega 'imi etala manuna yada esinuwa, nai Paulo palupaluna nai nigeya.”

23'Enega Pilikesa tolosaiyao 'adi toanugana 'ieonena, “Tai gete waile deliya, ta geya'abo waloiloina pa'ale, ta 'abo gosenao nuwanuwadi be simeemai 'ana lema sabi 'ebwa'ena, geya'abo wa'eto'etobodedi.”

Paulo deliya

24Ta 'asiyata 'aina sigumwala ga Pilikesa mwanena Dalusila ma'iyana simai, ta tauna waine Yudia, ga Pilikesa nina Paulo 'ibwauyenama, ga 'ina guguya sinonona, emisa Yesu Keliso 'ena manuna. 25Ta Pilikesa 'atena 'isa'ala, tuta nina Paulo 'ina guguya 'inonona, bubuna palupaluna, be 'atepa'ala, be bwa'omatana 'imeemai manudi, ga Pilikesa 'igwae, “Tuwa! Ta 'uila, be 'abo to tuta kapekapeyana 'eguya 'enega yada bwauyeyo wate.” 26Ta Pilikesa nuwanuwana mani 'ida loba Paulo 'enega 'ana li'ama manuna, ga gote 'alena 'ibwaubwau limalimanena ta ma'iyana si'awa'awagwae, 27ga 'ana laba yakwala 'eluwa sigumwala, ga Posiu Pesito ni'atu Pilikesa 'ilopa'eluna. Ta Pilikesa nuwanuwana me Yudia tauna sida 'awabobo'ane, 'enega 'iloina be Paulo deliya tuga 'ida miyami.

Copyright information for `DOB