Acts 5

Ananayasi be Sapaila

1Tai 'ebweu wate mamwanena 'idi tanowa siegimwaneyena, ga manena sime'ena. Tai nina 'ana esana Ananayasi ta mwanena Sapaila. 2Siteluwa nidi sitagwala ga 'aina mani sikwaiyena, ta 'ana tupwa namo Ananayasi 'ime'ena tosimanao nidi 'ediya. 3'Enega Pita 'ieonena, 'igwae, “Ananayasi, to'ase manuna Seitani nuwayo 'i'ewena ga tanowa 'ana maisa tupwana 'ukwaiyena? Nate 'imu kabo Yaluyaluwa Tabuna 'enaya. 4Lowa nigeya 'uegimwaneye, tanowa nina 'oyo 'imu 'ebeloina, ta wate tuta nina 'uegimwaneyena, mani nina 'oyo 'imu 'ebeloina. Ta to'ase manuna 'atemuya 'unuwanuwa ga mani nina manuna 'ukabo? 'Imu kabo gete nigeya tomota 'emaya, ta esi Yaubada 'enaya.”

5Pita 'ina ona gete Ananayasi 'inonona ta 'ibe'u ga 'imwawasa. 'Enega tomota yaudi ale nina sinonona ga simatauta sinabwana. 6Ga 'aina tubuwau simai ga kokowana kalekoega sinugwena ga si'aala apwesena ga sisa'u 'ali'aliyena.

7Ta mwanena nigeya 'imwalamwalatoni, 'enega mulinaya 'iluguma anuwaya, 8ta Pita 'ienaidena, 'igwae, “Sapaila, 'imi tanowa nina waegimwaneyenaya, 'eisa 'ana maisa wa'ewena? Nadigega mwaneyo 'ieonemaya, aga?”

Ta Sapaila nina 'igwae, “O, nadigega.”

9'Enega Pita 'igwae, “Mwa'adega ga wateluwa watagwala be watoo be 'aene 'Inapwana Yaluyaluwana wakaboe? 'Unono, mwaneyo 'ana tosa'u 'ali'aliyao siluguluguma be 'iabe si'aala apweseyo wate.”

10Ta Sapaila nina 'ibe'u manini Pita 'aenaya, ga 'imwawasa wate. 'Enega tubuwau nidi siluguma, ga si'itena ni'atu 'imwawasa, 'enega si'aala apwesena ga sisa'u 'ali'aliyena, mwanena selabenaya.

11'Enega toekalesiyao maibo'adi simatauta sinabwana, ta yaisigedi ale nina sinonona simatauta wate.

Edeedede yaudi siguinuwedi

12Ta boda gamwagamwanidiya Yesu 'ana tosimanao nidi edeedede be yage 'ebe nuwaowana yaudi siguinuwedi. Ta maibo'adi 'idi 'ebe deliegogona Anuwa Tabu papena, tauna sieesena Solomoni 'ina 'aliupa.

13Ta boda yaudi 'idi matautega nigeya silugulugu toemisao nidi 'ediya, ta tomota maibo'adi toekalesiyao si'amayabedi sinabwana, 14ga yau wawasae siemisa, ta 'enega silugu 'Inapwana 'ina bodao 'ediya, me'olotodi be wate mewainedi. 15'Enega wate tole'oasao si'au'ewedima ma 'ebe'enodi ga sisa'udi Pita 'ina 'ebe tauyao 'ediya, be 'aene Pita yauyaukwina 'enega 'ida giebobo'anedi. 16Wate 'asa nidi Yelusalema selabenaya 'adi tomiyanao sideli egogonama, ga 'idi tole'oasao be yaisigedi yaluyaluwa bi'iyao sigie le'oasidiya sime'edi ga maibo'adi sigie bobo'anedi.

Yesu 'ana tosimanao deliya sisa'udi

17Ta totaliyao 'idi 'inapwana sinabwana be Sadusiyao 'idi boda ma'enao sigamwasowala ta sie'ipi'ipiyedi, 18'enega sitoolo ga Yesu 'ana tosimanao nidi sigiyaidi, ga deliya sisa'udi.

19Ta boiboiya, 'Inapwana 'ina anilose 'ebweuna deli 'ana 'awa 'igigegena, ga 'i'au'ewa apwesedi, 20ta 'ieonedi, 'igwae, “Watauya Anuwa Tabu 'ena, be nada watoolo be tomota 'ediya ona nidi yawasi bobo'ana manuna waloguguya.”

21'Enega anilose 'ina ona sinononaya ta tomwa 'iulisina, ga Anuwa Tabu 'ena siluguya, ga boda sie'itedi.

'Enega wate totaliya sinabwana ma ina bodao sideli egogonama, ga me Isileli 'idi 'inapwanao be 'adi toloinao maibo'adi sibwauyedima, ga 'idi 'ali'eiyao deliya 'aidi sietunedi be 'aene Yesu 'ana tosimanao sime'edi, be sida etala matadiya.
22'Enega sitauya ga deli kakaena si'itena, ta siilama, 23ga sigwae, “Deli gibogibodana ta pa'alina 'a'itena, ta 'ana tolomata'i'itao 'awa 'ediya sitootoolo wate, ta tuta nina 'awa 'agigegena solana kakaena.”

24Ta Anuwa Tabu 'ana to'ita'i'ita sinabwana be totaliyao sinabwadi tetela gete sinonona ga si'atesa'ala sinabwana, to'ase 'iabe 'iapwesa manuna.

25'Enega 'ebweu tai 'ediya 'imai ta 'ieonedi, 'igwae, “Tomota nidi deliya wasa'usa'udiya, ni'atu Anuwa Tabu solanaya sitootoolo, ta sie'ie'ita tomota 'ediya.”

26'Enega Anuwa Tabu 'ana to'ita'i'ita ma ina toguinuwao siapwesa, ga tosimanao nidi sigiyaidi ga oonuwega sime'edi, manuna simatauta pwalu 'ediya, ta geya nuwadi be pwalu sigamwasowaledi, 'abona nai gulewega siloibwaibwadi. 27'Enega maoonuwadi sime'edi ga toloinao nidi matadiya sietoolodi. Ta totaliya sinabwana 'ienaidedi, 28'igwae, “Lowa 'emiya 'aloina pa'ala 'aene geya'abo Yesu 'ana esanega wae'ie'ita 'ediya, ta mwa'adega ga 'enega Yelusalema maibo'ana solanaya tomota wae'ie'ita Yesu manuna, 'aene 'abo'ama 'ima loinega siloemwawasina?”

29Ta Pita be tosimanao nidi sigwae, “'Ilobwenema be Yaubada 'ina ona 'aematamatane, ta geya'abo tomota 'idi ona. 30Ona'ai'aila, 'omi Yesu kaiwe 'ena watutu epa'iyena ga 'ana laba 'imwawasa, ta tubudao 'idi Yaubada Yesu 'igietoolo limena, 31ga 'igilagasina tauna 'atainaya 'aene tauna To'etoseyana be Toanugana, be wate tauna togienuwa'ebuni me Isileli manuda, be 'enega 'ida to'umalinao 'inuwataudi. 32'Enega 'abo'ama yage getedi manudi 'asimasimana, ta Yaluyaluwa Tabuna tosimana wate, tauna Yaubada 'i'ebwaya 'ina ona 'ana toematamatanao 'ediya.” Md 27:25v31 Ep 1:20; Ib 12:2v32 Gu 1:8

Gamelieli 'ina ona

33Ta toloinao Yesu 'ana tosimanao 'idi ona gete sinonona, ga sigamwasowala 'ai'aila, ta nuwanuwadi be siloemwawasidi. 34Ta 'ebweuna 'ediyega, 'ana esana Gamelieli, tauna Palisi, ta loina 'ana toe'ita, ta ma 'ana 'amayaba tomota yaudi 'ediya, 'itoolo ga 'iloina be 'aene Yesu 'ana tosimanao nidi si'ewa apwesedi tuta kukupana namo manuna, 35'enega muliyega toloinao nidi 'ieonedi, 'igwae, “Me Isileli ye, wa'ita'i'isimi be geya'abo waloiloina pa'ala tai gotedi manudi. 36Wada nuwa'i'isi tuta lowa Tudasi 'iapwesa 'aene tauna mali toanugana 'ebweu, ta tomota 'adi yau nadigega powa analedi silugu 'ina boda 'ena, ta esi gabemani Tudasi nina siloemwawasina, ga 'ana tomuliyao si'elelewana, ta 'idi boda 'igumwala.

37“Ta Tudasi muliyega, tuta nina tomota maibo'adi sisawedi 'ena, 'ebweu goma Galili 'iapwesa, 'ana esana Yudasa, ga 'aina tomota 'ilisidima ga simuliyena, 'enega tauna wate 'iesilae, ta 'ana tomuliyao si'elelewana.

38“'Enega gete tuga yaeonami 'aene geya'abo to'ase waloiloine tai gotedi manudi. 'Eguma 'adi loina nai 'idi guinuwa gete tomota 'ediyega 'iapwesama, ma'etamo sida neneta, 39ta esi 'eguma 'adi loina Yaubada 'enega 'iapwesama, nigeya sawesawemiya be wa'etobodedi, manuna 'abo nadigega, Yaubada ni'atu walosaiyena.”

40'Enega Gamelieli 'ina loina simuliyena, ga tosimanao wate sibwauyedima 'ediya, ga sisapidi, ta sigwae, “Geya'abo wate Yesu 'ana esanega waonaona tomota 'ediya.”

41Ta sili'amidi ga siapwesa, ga sitauya taudi 'idi boda 'ediya ma idi gwausowala, manuna sawesawediya be 'elouya nidi silobadi Yesu 'ana esana manuna. 42Ga 'asiyata 'ebweuna 'ebweuna 'ediya sie'ie'ita ta siloguloguguya Anuwa Tabu solanaya, ta wate tomota 'idi anuwao 'ediya, 'aene Yesu tauna To'etoseyana nina.

Copyright information for `DOB