Acts 9

Saulo 'inuwa'ebuni

(Guinuwa 22:6-16, 26:12-18)

1Ta Saulo 'etamo tuga 'Inapwana 'ana tomuliyao 'ediya 'ietaetalauwala sinabwana, 'enega 'itauya totaliya sinabwana 'ena, 2nuwanuwana 'ina letao 'ida 'etoladidi be 'ida tauyedi me Yudia 'idi deliegogonao Damasiko 'ena 'ediya, ta leta nidi 'ediyega 'aene 'eguma Yesu 'ina 'eda 'ana tomuliyao 'ilobadi, me'olotodi nai mewainedi, 'ida giyaidi be 'ida me'edi Yelusalema, sabi etalaedi. 'Enega leta nidi 'i'ewedi ga 'itauya.

3Ta Saulo 'itautauya ga Damasiko 'ena 'iabe 'iapwesa, 'enega maedana galewega 'isaema, 4ga 'ibe'u bale'uya, ta 'ebweu 'enana 'inonona, 'igwaegwae, “Saulo, Saulo, to'ase manuna 'uetalauwalegu?”

5Ta Saulo 'igwae, “'Inapwana yaita sana 'oyo?”

Ta 'enana nina 'igwae, “'Abo'agu Yesu nigu 'uetalauwalegu.
6Ta esi 'utoolo be 'ululugu 'asaya be nada 'amu emataluwa 'uda nono, be 'uda guinuwa.”

7Ta tomota nidi Saulo ma'enao sitautauya nuwadi 'iowana, ga sitoolo enono, ta 'enana namo sinonona, ta nigeya 'ebweu yaita si'ita'ita.

8'Enega Saulo bale'uyega 'itooloma ga nuwanuwana be matana 'ida 'esasa, ta sa'i nigeya kapekapeyana to'ase 'i'ita, manuna matana siumauma, 'enega Saulo siginimena ga siluguyena Damasiko 'enaya. 9Ga nada 'asiyata 'etoi 'ediya nigeya to'ase 'ida 'itena, ta nigeya 'ida 'e'ai, ta nigeya 'ida numa.

10Ta Damasiko 'enaya, Yesu 'ana tomuliya 'ebweu 'imiyami, 'ana esana Ananayasi, ta 'ina 'enomata'ite'itega Yaubada 'ieonena, 'igwae, “Ananayasi.” Ta Ananayasi nina 'igwae, “O, 'abo'agu 'Inapwana.”

11'Enega Yaubada 'igwae, “'Utoolo be 'asa gamwanaya 'utatauya 'eda 'ana esana Palupaluna 'enaya, be Yudasa 'ina anuwaya 'ebweu tai 'uenaide, tauna goma Tasisi ta 'ana esana Saulo, ta tuta gete 'enaya 'isidasida, 12ga 'ebweu tai 'ana esana Ananayasi 'i'itena, 'imeemai sabi gitoona, be 'enega matana sida 'esasa limana.”

13Ta Ananayasi nina 'igwae, “'Inapwana, tai nina tetelina tomota yaudi sieonegu, 'aene tai to'umalina, ga 'imu toemisao Yelusalema 'ena ni'atu 'ietalauwala wawasaedi, 14ta wate totaliyao sinabwadi sitagwalena be gete tuga 'imai bada be 'amu bodao maibo'ama sabi yonima, 'eguma 'amu esanega 'asidasidawa.”

15Ta 'Inapwana 'ieonena, “Tuwa tuga, 'uda tauya 'ena. Manuna Saulo nina ni'atu yaesinuwena be teteligu 'ida simana taudi nigeya me Yudia 'ediya, be toloina sinabwadi matadiya be me Isileli wate 'ediya. 16Be wate yada e'itae 'ina 'elouyao sinabwadi 'ida lobadi, 'abo'agu 'agu simana manuna.”

17'Enega Ananayasi 'itoolo ga 'itauya, ga Yudasa 'ina anuwaya 'ilugu, ga Saulo 'igidebena, ta 'igwae, “Tasigu Saulo, 'Inapwana nina Yesu 'edaya 'iapwesa 'emuya, tauna gete 'ietuneguma matayo 'adi gie'esasa manuna, be wate 'aene Yaluyaluwa Tabunega 'iloemaeyo.” 18'Enega Saulo matanega 'atuwa bwala sibe'u manini ga 'i'ita limana. 'Enega 'itoolo ga 'ibapitaiso, 19ta wate masula 'i'ewena ga 'iloepa'ala.

Saulo 'iloguguya Damasiko 'ena

'Enega 'aina 'asiyata 'ediya Saulo Yesu 'ana tomuliyao ma'enao simiyami Damasiko 'ena.
20Ga me Yudia 'idi anuwa tapwalolo 'ediya Saulo nina 'iloguloguguya 'aene, “Yesu tauna Yaubada natu'ai'ailina.” 21Ta 'ana toenonoyao sinuwaowana sinabwana, ta sigwae, “Na! 'Ina guguya gete wada nono? Tauna lowa Yesu 'ana tomuliyao Yelusalema 'ena 'ietalauwaledi. Ta wate gete 'ina mai bada 'alena be 'aene Yesu 'ana tomuliyao bada simiyami 'ida giyaidi, be 'ida yonidi be 'iiledi Yelusalema, totaliya sinabwadi 'ediya. Ta mwa'adega 'ina nuwa'ebuni 'iloba'esena?”

22Ta Saulo 'ina guguya gote 'ena 'iewaiwai wawasae, ga me Yudia nidi Damasiko 'ena simiyami 'ie'itedi 'aene Yesu tauna To'etoseyana nina, ta nigeya wate 'idi 'ebe onamo.

Saulo me Yudia 'idena sinedi

23Saulo Damasiko 'ena 'imiyami, ta me Yudia siloiloina be sida loemwawasi, 24ta Saulo sa'i 'idi loina kwaiya 'inonona 'aene 'asa 'ana 'awao silomata'i'isidi, be 'abo to tuta Saulo 'iapweapwesa sida loemwawasi tuga. 25'Enega boiboiya Saulo 'ana tomuliyao kodo sinabwana 'ena siusena, ga 'asa 'ana 'ali etaninega sietabetabeyena 'etauluya, ga 'itauya.

Saulo 'ina mai Yelusalema

26'Enega Saulo nina 'iila Yelusalema ga 'itoo be 'ilulugu Yesu 'ana tomuliyao 'ediya, ta simatautena, manuna nigeya sida emisena 'aene ni'atu 'inuwa'ebuni. 27Ta Banaba namo Saulo 'ilemena, ga 'i'au'ewena Yesu 'ana tosimanao 'ediya, ga 'iemwasala 'aene Saulo 'edaya 'Inapwana 'ilobena ga 'enana 'inonona, 'enega Damasiko 'ena ma ina 'atepatu Yesu manuna 'iloguguya.

28'Enega sitagwala Saulo 'ena ga 'ilugu 'adi boda 'ena, ta 'idi guinuwa maibo'ana Yelusalema 'ena tauna ma'ediya simiyami. Ta Saulo nina ma ina 'atepatu 'iewaiwai 'Inapwana Yesu 'ana loguguya manuna.

29Ta me Yudia taudi to'ena Gilisi Saulo ma'ediya sionaona ta siegewagewana, 'enega siloiloina be mwa'adega sida loemwawasa'ese. 30Ta 'idi loina nina toekalesiyao sinonona, ga Saulo sitauyena Sisalia, ga gote 'enega sietunena ga 'itauya Tasisi.

31Gote 'ena toekalesiyao me Yudia be me Galili be me Samelia senadiyao 'ediya simiya gwausowala, ta sipa'ala, ta ma idi 'amayaba 'Inapwana 'ena, ta Yaluyaluwa Tabuna 'ina 'ita'i'ita 'enega 'adi boda 'isinabwa.

Pita 'ina sakowasi Lida be Yopa 'ediya

32Ta Pita 'isakosakowasi toekalesiyao 'ediya, ga 'imai 'ebweu 'asa 'ana esana Lida 'enaya, 33ga 'ebweu tai tokweno 'ilobena, 'ana esana Inia, tauna yakwala eita 'ina 'ebe'eno 'ena 'i'eno'eno, ta nigeya sawesawenaya 'iadadana. 34'Enega Pita 'ieonena, 'igwae, “Inia, Yesu Keliso 'ida giebobo'aneyo, 'enega 'utoolo be 'imu sita 'ugibubudi.” 'Enega 'itoolo manini. 35Ta tomota nidi Lida be Seloni 'adi tomiyanao si'itena, ga 'enega 'Inapwana Yesu 'ena sisanaila.

36Ta 'asa Yopa 'ena, Yesu 'ana tomuliya 'ebweu waine 'imiyami, 'ana esana Tabita, ta 'ana gibui Dokasa, ta Dokasa 'ana gibui yobai 'ana esana diya, ta waine nina lema be oboboma 'alena, 37ta 'ile'oasa ga 'imwawasa. 'Enega kokowana si'ewena ga sie'esiwena, ga anuwa etanaya solanaya sisa'una.

38Ta 'asa nina Yopa, Lida 'enega nigeya 'edasola, ga toekalesiyao sinonona 'aene Pita 'asa Lida 'ena 'imiyami, 'enega tomota 'eluwa sietunedi Lida 'enaya Pita sabi 'au'ewana, ga Lida 'ena siapwesa, ga Pita sisidena, sigwae, “'Inapwana, 'umai be tatauya manini 'ima 'asaya.”

39'Enega Pita 'itoolo ga ma'edi simai Yopa 'ena. 'Enega toekalesiyao Pita si'au'ewena anuwa nina solanaya. Ta kwabulao yaudi Pita sitoolo sakowasiyena ta sidedoi, ta 'adi 'oamao sie'itaena manuna lowa Dokasa tuta mayawasina 'adi 'oamao nidi 'iguinuwedi, ga 'i'ebwa'edi, ga sigwae, “'Oama getedi tauna Dokasa 'ana saisailao lowa mayawasinaya ma'emai 'amiyami.”

40Ta Pita 'iloinedi ga anuwega siapwesa, ta taunamo 'imiyami, ta 'i'aetulasa ta 'isidasida Yaubada 'ena, 'enega 'isanaila ga kokowa nina 'ieonena, 'igwae, “Tabita 'utoolo.” 'Enega Tabita matana 'i'esasena, ga Pita 'i'itena, 'enega 'eno'enoega 'imiyatowa. 41Ta Pita nimanaya 'igiyaina ga 'igietoolona. 'Enega kwabulao be toekalesiyao nidi 'ibwauyedima, ga Tabita mayawasina 'ie'itaena 'ediya.

42Ga tetela 'i'elelewana sena Yopa maibo'ana 'ediya, 'enega tomota yaudi 'Inapwana Yesu 'ena siemisa. 43Ta Pita Yopa 'ena 'imiya'amana, tai 'ana esana Saimoni 'ina anuwaya, tauna 'ina paisewa yobai bwaladiyega gwegwe 'iguiguinuwedi.

Copyright information for `DOB