Colossians 1

Lokagutoki

1'Abo'agu Yaubada 'ina esinuwega yaetoguinuwa Yesu Keliso manuna, ta tasidai Timoti 'ilemegu ga 'imi leta gete ya'eto'etoladinawa, 2me Kolose, 'omi Yaubada 'ina bodao, ta Keliso 'ana toemisao, 'emiya. Tamada Yaubada 'ina oboboma 'enega wada miyabobo'ana.

Paulo me Kolose manudi 'ilokagutoki

3Tuta yauyauna 'ima sidasida Yaubada, tauna 'ida 'Inapwana Yesu Keliso Tamana, 'enaya, 'anuwa'i'isimi ta manumi 'alokagutoki, 4manuna tetelimi 'anononaya, 'aene Yesu Keliso waemisena, ta toekalesiyao yauyaudi waobobomedi, 5manuna wanuwanuwayaina 'aene 'imi 'ebe gwausowala ma'etamo galewaya waloba, nadigega lowa tetela bobo'ai'ailina wanonona.

6Tetela nina wanononaya sena yauyaudi 'ediya, gete tuga 'isinasinabwa ta 'iuwauwa, nadigega 'omi tuta nina Yaubada 'ina oboboma wagimi nononaya Epapila 'enega, ga wa'awa 'ai'ailena. 7Ona'ai'aila, gosedai Epapila nina tai bobo'ana, ga tetela nina 'igimi e'itemi. Manuna 'ilopa'eluma 'abo'ama, ga 'ietaetapewa Keliso manuna 'emiya, 8ta 'enega Epapila nina Yaluyaluwa Tabuna 'ana oboboma 'atemiya ni'atu 'isimanena 'emaya.

Keliso 'ina guinuwa

9Tuta nina tetelimi 'agimi nonona ga 'ana laba batuwa, nigeya 'ima sidasida manumi 'ada losa'u, ta esi Yaubada 'ena 'a'awa'awanoi be 'aene Yaluyaluwa Tabuna 'ida gienuwa sabwalenimi, be 'enega wada mwalatoi 'ai'aila to'ase 'ina nuwena manumi, 10be 'imi guinuwa nidi 'ediyega 'ida 'Inapwana wada giegwausowali, be wate 'imi bubuna bobo'ana 'iuuwa, be Yaubada 'ana mwalatoi 'emiya 'ida sinabwa.

11Ta wate tauna 'ina waiwai sinabwana 'enega 'ida giewaiwaiyemi, be 'imi guinuwa yauyaudi 'ediya wae'alama'i'ita, be wada toolopa'ala, be wate ma imi gwausowala 12wada lokagutoki Tamada 'ena, manuna tauna 'ina tagwalega sena maemaedanina 'ena tamiyami, 'ina tomotaiyao ma'edao. 13Ona'ai'aila, sena guguyoi 'enega 'i'etoseyeda, ga 'isa'u gelaseda Natuna bobo'ana 'ina 'ebeloina 'enaya, 14manuna tauna 'ena 'etoseyana talobena, nate 'ida loegesiyao 'ediyega 'igie'esaseda.

15'Abo'ada nigeya sawesawenaya Yaubada ta'ita, ta esi 'ana 'ita tuga Natunana nadigega, ta Yaubada 'ina mweluluwa maibo'adi Natunana 'iloetana sinedi, 16manuna tauna yage maibo'adi galewaya be bale'uya 'aledi, yage nidi ta'ita'itadi, be yage nidi nigeya tada 'itedi, nai taudi aniloseyao nai toloinao waiwaidi nai yaluyaluwao, maibo'adi Yaubada 'imweluluidi Natuna 'ina guinuwega, ta Natunana manuna. 17Ta lowaenei muliyega be mwelumweluluwao siapwesa, Natuna nugana 'imiyami, ta tauna 'ina waiwaiyega yage maibo'adi simiya'ai'aila ta sipaipaisewa.

18'Abo'ada toekalesiyao 'atuwa welawela'anao, ta tauna debada, ta tauna 'ebe e'ale, ta mwawasega tauna togimitoolo limana, be 'enega yage maibo'adi 'iloetana sinedi. 19Ta Yaubada nuwanuwana, ga tauna 'ina waiwai be 'ina bubuna maibo'adi 'ediyega Yesu 'iloemaena, 20ga Yesu nina kelose 'ena lalana 'ina dauyega yage maibo'adi bale'uya ta galewaya simiya dumaduma ni'atu 'ime'edi Yaubada 'enaya sabi egosigosiyana limana.

21'Omi wate lowa wamiya 'edasola ta 'imi nuwanuwa 'enega Yaubada waetalauwalena, ga wabubuna to'umalina, 22ta Yesu oona 'ina mwawasa 'enega 'i'au'ewemi ga Yaubada ma'emi waegosigosiyana limana, ma imi bubuna bobo'ana ta 'esasena matanaya, 23nate 'eguma 'imi emisa geya'abo 'ineeneta, be 'eguma watoolo pa'ala tetela bobo'ana nina wanononaya 'ana emisa 'ena, ta nigeya wapilipilisine. Tetela nina 'ana loguguya tomota maibo'adi bale'uya sinononaya, ta 'abo'agu Paulo 'ana tologuguya 'ebweu.v14 Ep 1:7-8 1:22-23v19 Kol 2:9v20 Ep 2:16v21 Ep 2:3v22 Ep 2:14-16v23 Ib 6:11

Paulo 'ina paisewa toekalesiyao manudi

24'Enega gete tuga 'igu 'elouya 'omi manumi yalobalobadi, ta tuwa tuga ma igu gwausowala. Taugu bwalagu 'ina 'elouya be Keliso 'ina 'elouya 'iloeposeyanena ga 'isinabwa toekalesiyao manudi, nate taudi Keliso oona.

25Ta toekalesiyao 'omi manumi 'abo'agu wate Yaubada 'ina loinega yaetoanugana, be 'aene Yaubada 'ina ona yasimana apwese, 26ona nina lowa gimi tomota ta tubudao 'ediyega 'ikwaiyena, ga gete tuga 'iloapwesena 'ina tomotaiyao 'abo'ada 'edaya. 27Mwalatoi gete lowa kwaikwaiyina, ta 'ibobo'ana wawasae, Yaubada nuwanuwana be 'iloeapwese 'omi nigeya me Yudia 'emiya. Mwalatoi nina nate Keliso 'atemiya 'imiyami, be tauna 'enega wada nuwayaina 'aene sena esaesa 'ena walulugu. 28Tauna Keliso nina 'asimasimane, ta 'ima mwalatoi 'ai'ailega 'aloguguya ta 'ae'ie'ita tomota maibo'ami 'emiya, be 'aene Keliso 'ana toemisao 'omi 'ada gieapwesemi ma imi bubuna maibo'ana bobo'ana, ta matuwana. 29Gete manuna 'abo'agu yaetaetapewa, ta yaewaiwai, tauna 'ina waiwai 'ateguya 'i'ebwa'eguya 'enega.

Copyright information for `DOB