Colossians 2

1Nuwanuwagu be wada nuwasabwalena 'aene 'abo'agu yaetaetapewa sinabwana 'omi manumi, be me Laodisia manudi, be wate taudi 'etamo maninigu nigeya si'ita'ita manudi, 2be 'aene taudi wate obobomega sida egosigosiyana 'ai'aila, ma 'adi lotoona bobo'ana, be ma idi mwalatoi 'ai'aila, 'enega sida gwausowala sinabwana, manuna ni'atu sinuwanuwa sabwalena mwalatoi lowa kwaikwaiyina manuna, nate Keliso. 3Ta Keliso nina 'ena sinasinapu be mwalatoi maibo'adi simiyami, nate 'ida esaesa sinabwana.

4Gete yaonaona be 'enega geya'abo mali tomota 'idi ona dibidibiyega sikabokaboemi. 5Gete tuga tomotenigu 'imiya 'edasola 'emiyega, ta 'igu nuwanuwa 'emiya 'imiyami, ga yagwaugwausowala 'imi miya bobo'ana be 'imi emisa pa'alina Keliso 'ena manuna.

Keliso ma'edai

6Ni'atu 'ida 'Inapwana Yesu Keliso 'ena wa'atetagwala, 'enega 'ilobwenemi be tauna 'ina waiwaiyega wada tautauya, 7manuna Keliso nina 'imi emisa 'alena, ta 'ana togiesinabwa, ta wate 'ana togiepa'ala, nadigega 'ae'ita'esemi, ga manuna walokagutoki sinabwana.

8Geya'abo 'ebweu yaita 'ikabokaboemi tomota 'idi sinasinapu 'enega, manuna mwalatoi nidi yage besobeso bale'uyega, ta nigeya Keliso 'enega. 9Manuna Keliso namo 'enaya Yaubada 'ina waiwai ta 'ina bubuna maibo'ana simiyami. 10Ta Keliso 'enega bobo'ana 'ai'aila ni'atu walobena, tauna aniloseyao be yaluyaluwa bi'i maibo'adi 'iewaiwai sinedi ta 'iloina sinedi.

11Ta wate Keliso 'enega 'ami we'iwe'iyaya walobena, 'atuwa nadigega lodaba*, nigeya lodaba oomi 'enaya, ta esi bubuna bale'u 'atemiyega 'idaba yaulena. 12'Enega wate Keliso ma'emiya bapitaiso walobena, 'atuwa sisa'u 'ali'aliyemi, ta wate Keliso ma'emiya 'imi bapitaisoega watoolo limana, manuna Yaubada 'ina waiwai waemisena 'aene Keliso mwawasega 'igietoolo limena.

13'Omi lowa lodaba nigeya walobaloba, ta 'imi loegesiyao manudi 'atuwa mwawamwawasimi, ta esi Keliso ma'edai yawasi bobo'ana Yaubada 'i'ebwa'eda, ga 'ida loegesiyao 'inuwataudi, 14ta 'ida lowaga 'ana loina mwauna 'i'upwa yaulena, ga 'ana kelose 'ena 'itutu epa'iyena. 15Ta wate welabanao be yaluyaluwa bi'iyao maibo'adi 'igie mwa'utedi, ga 'ana keloseyega 'adi omayamaya 'isa'una, ta 'iewaiwai sinedi.

16'Enega geya'abo 'ebweu yaita 'ilo'alo'aegilemi 'ami masula be 'ami bwasi manudi, 'eguma 'omi taudi 'idi 'emasula nigeya waguiguinuwedi, nai nawalae auwauna 'ina tutaya, nai sabate 'ediya. 17Yage getedi 'ebe'ita tuga, ta 'adi mwalatoi 'ai'aila Keliso tauna 'igieapwesedi. 18'Enega geya'abo 'ebweu yaita 'ida 'awa'awa to'umaliyemi manuna 'omi nigeya watapwatapwalolo ma imi nuwamwa'uta aniloseyao 'ediya, manuna tomota nidi 'idi mwalatoi madawalega manudi sigagasa, ta sinuwatu'e bubuna bale'u 'ediyega, 19ta esi Keliso nigeya sigiyagiyai, tauna debada, ta 'abo'ada welawela'anao oo 'ebweuna 'ena, ga welawela'anao 'ebweuna 'ebweuna siguiguinuwa oo 'ebweuna 'ina bobo'ana manuna, be oo nina 'isinasinabwa, ta 'ana sinabwa nina Yaubada 'ina guinuwega.
*daba nai lodaba: Nugana 17:10-14 'ena Yaubada Ebelaamo 'iloinena be 'aene tauna be natunao me'olotodi be tubunao me'olotodi 'idi yage bwaladi sida 'upwa yauledi, nate we'iwe'iyaya nai 'ebe 'inana sida guinuwe, ta 'ana mwalatoi taudi Yaubada 'ina tomotaiyao esiesinuwadi.


Yawasida auwauna Keliso 'enega

20Lowa wamwawasa Keliso ma'emiya 'enega bubuna bale'u 'ina loina 'emiya ni'atu 'ilosa'u, ta to'ase manuna 'etamo waguiguinuwa 'atuwa me bale'u 'idi guinuwa nadigega? 21To'ase manuna tomota 'idi e'itao be loinao waematamatanedi 'aene, “Geya'abo masula gete wagitogitoo, nai walotolotoo?” 22Ta yage getedi sawasawalidi be 'abo taepaisewadi sigugumwala. 23Ona'ai'aila, loina nidi 'adi 'ita 'atuwa sinasinapu 'ai'aila, manuna 'adi tomuliyao 'idi tapwalolo 'ena sietaetapewa ma idi nuwamwa'uta, ta wate bwaladi siliuliunedi, ta tuga nigeya 'ebweu wate 'idi waiwaimo, ta esi bwaladi 'idi yalakwaiya 'iloiloinedi.

Copyright information for `DOB