Colossians 3

1Manuna Keliso ma'emi ni'atu watoolo limana, 'ilobwenemi be galewa yagenao wa'ebesedi, manuna Keliso nina Yaubada 'atainaya galewaya 'imiyamiya. 2Wate 'imi nuwanuwao wada sa'udi yage galewa 'ediya ta geya'abo yage bale'u 'ediya, 3manuna ni'atu wamwawasa, ta gete tuga yawasimi Keliso ma'iyana Yaubada 'enaya. 4Manuna yawasida bobo'ana Keliso nina 'enega ta'ewena, 'enega tuta nina 'abo Keliso 'iapwesama, 'omi wate Keliso ma'emiya waapwesa 'ina esaesa tuyatuyayalina 'enaya.

5'Enega bale'u bubuninao 'emiya wada loemwawasidi, nate loelata be guinuwa baibailidi be yalakwaiyao be eesaesa, nate mali 'ebe emisa 'adi bwagobwago. 6Ta yage getedi manudi ma'etamo Yaubada 'igamwasowaleda. 7Ona'ai'aila, bubuna to'umalidi getedi lowa waguinuwedi. 8Ta esi gete tuga 'ilobwenena be waguitoyasedi, nate saiya be gamwasowala be e'ipi'ipi be sinala be 'awato'umali be 9wate geya'abo waekabokabo gosemiyao 'ediya, manuna bubuna bale'u ni'atu waguitoyasena, 10ta bubuna auwauna walobena, manuna Tomweluluwa nina tuta maibo'ana 'igiegie auwaumi, be 'aene tauna wada mwalamwalatoni be 'ina bubuna wada etotowane.

11'Enega nigeya 'ebweu wate weyala 'imiyami be wada gwae, “Me Yudia mali boda ta 'abo'ama mali boda”, nai wagwae, “Taudi bwaladi sidabedi mali boda, ta taudi nigeya, mali boda”, nai “'Owagao be to'u'umalao mali bodao”, nai “'Ali'eiyao mali boda be 'inapwanao mali boda”, ta tuwa tuga Keliso 'ina boda maibo'ada, ga 'atedaya Keliso namo 'iloegogoneda.

12Ta 'omi Yaubada 'ina obobomega 'iesinuwemi tauna manuna, 'enega 'ilobwenemi be wa'atenuwa 'ole'ole, be waeobooboboma, be wanuwamwa'uta ma imi 'atetagwala ta ma imi e'alama'i'ita, 13ta wada elemalema 'ebweuna 'ebweuna 'enaya, ta geya'abo wate gosemiyao walo'alo'aegiledi, ta esi 'idi to'umalinao wada nuwataudi, manuna 'ida 'Inapwana tauna wate 'imi loegesiyao 'inuwataudi. 14Ta sa'i 'ilobwenemi be adelimi wada eobooboboma, manuna oboboma 'enega guinuwa maibo'adi sipalupalu. 15Be wate Keliso 'ina nuwasiwalowa 'atemi 'ida loinedi. Gete manuna Yaubada maibo'ada 'ibwauyeda ga taeboda 'ebweuna, be manuna tada lokagutoki Yaubada 'ena. 16Wate Keliso 'ina ona bobo'ai'ailidi 'atemiya sida tabwa bobo'ana, be 'enega 'ebweuna 'ebweuna 'enaya wada e'ie'ita be wada loguloguguya mwalatoi 'ai'aila 'enega, be 'imi wali be Same walinao 'ediyega, be edale walinao Yaluyaluwa Tabuna 'enega 'ediyega, ma imi lokagutoki Yaubada 'ena 'atemiya.

17Ta 'imi guinuwa maibo'adi, nate 'imi onao nai 'imi paisewao, maibo'ana 'ida 'Inapwana Yesu 'ana esanega wada guinuwa, ma imi lokagutoki Yesu 'ana esanega, Tamada Yaubada 'enaya.

Mali boda be mali boda 'adi loina

18'Ida 'Inapwana 'ina tomotaiyao 'abo'ada 'ada lobwene 'aene iine aiai nimi mwanemiyao 'idi onao wada ematamatanedi. 19Wate nadigega 'omi me'olotomi mwanemiyao waobobomedi be geya'abo wa'ena'ena pa'alidi. 20Gogama 'omi wate tuta yauyauna tamamiyao be sinamiyao 'enadi wada ematamatanedi, gete 'ida 'Inapwana 'ina 'ebe gwausowala. 21Ta 'omi enaenatunimi, geya'abo natumiyao wagiegie gamwasowalidi 'abona nai 'adi 'oata'oata wasa'usa'u.

22'Omi toguinuwao wate 'imi 'inapwanao bale'uya 'enadi wada ematamatanedi yage yauyaudi manudi. Ta geya'abo 'abo tuta nina silomata'i'isimi namo 'enaya wada paisewa ma imi gwaunuwa, be 'enega 'aene wada giegwausowalidi, ta esi tuta maibo'ana 'ediya ma imi 'atetagwala, Yaubada 'ana 'amayabega. 23Ta 'imi guinuwa maibo'adi 'ediya wada gwaunuwa, nigeya 'aene tomota manudi, ta esi Yaubada manuna, 24be muliyega 'Inapwana nina 'enega 'ami pali wa'ewa, manuna 'ida 'Inapwana Keliso manuna taguiguinuwa. 25Ta esi toto'umali nidi 'ida emaisidi yage to'umalidi 'ediyega. Manuna nigeya 'ebweu wate mali loina 'imiyami.

Copyright information for `DOB