Ephesians 2

Mwawasa tapilisine be yawasi bobo'ana taloba

1Ta 'omi lowa 'atuwa mwawamwawasimi 'imi loegesiyao 'ediyega, ta Yaubada 'igietoolo limemi. 2Ona'ai'aila, lowa bubuna bale'u waguiguinuwedi, manuna yaluyaluwa to'umalidi ta waiwaidi 'idi 'inapwana, tauna tomiya mwatui waematamatanena. Tauna yaluyaluwa nina taudi tole'oa loina simulimuliye be 'atediya 'imiyami. 3'Abo'ada wate lowa taudi nadigega, ta ooda 'ina yalakwaiyao tamulimuliyedi, be to'ase tauda 'ida nuwanuwa taguiguinuwedi. 'Enega 'ana lobwene be Yaubada 'igamwasowaleda manuna adelida toto'umalida, nadigega me bale'u maibo'adi.

4Ta 'enega 'ida loegesiyao siloemwawasida, ta esi Yaubada 'ina 'atenuwa'ole'ole tosinabwa sana ga 'ina oboboma sinabwana 'edaya 'ediyega 'igietoolo limeda, Keliso ma'edai. Yaubada tauna 'ina 'ebwayadaita 'enega 'i'etoseyeda, 6ta wate Keliso ma'edai, 'igilagasida, ga 'ebemiya galewaya Yesu Keliso 'enega 'i'ebwa'eda, tauna Yaubada nina ma'edai. 7Gete 'iguinuwena be 'aene tuta simeemai 'ediya 'ina oboboma sinabwa wawasaena 'ida e'itae, nate 'ina 'atenuwa'ole'ole be 'ina 'etoseyana Yesu Keliso 'enega.

8Ona'ai'aila, 'ina obobomega ni'atu 'i'etoseyemi, 'imi emisa manuna, ta nigeya taumi 'imi guinuwa 'ediyega, ta esi Yaubada 'ina oboboma 'enega. 9Be gete nigeya sa'i 'ida paisewa 'enega 'etoseyana nina talobaloba, 'abona nai tanuwatu'e 'aene tauda tuga 'ida waiwaiyega. 10Ta esi Yaubada taunamo 'ina guinuwa 'atedaya 'igibubuda Yesu Keliso 'enega, be 'aene guinuwa bobo'adi Yaubada lowaenei 'iesinuwedi manuda tada guinuwedi. 6:8v7 Lo 2:4v8 Lo 3:24; 2 Ti 1:9v9 Ta 3:5v10 Ta 2:14

Keliso 'enega taeboda 'ebweu

11'Omi nigeya me Yudia ta 'omi mali boda tomoteninao, ta me Yudia natudiyao me'olotodi bwaladi silodalodabedi, ta sisinalimi, manuna nigeya bwalami 'adi lodabamo. 12Wada nuwa'i'isi 'aene tuta nina lowa Keliso 'enega wamiya 'edasola, ta Isileli 'ina 'ebeloina 'enega wamiya apwesa, ta yage bobo'adi Yaubada 'iona upaupaena Buki Tabu solanaya nigeya 'ebweu to'ase 'omi manumi 'i'ina'inana, 'enega geya'abo 'ebweu to'ase bobo'ana ma'etamo walobaloba be manuna wada emisa, ta nigeya wate 'imi Yaubadamo tuta nina bale'uya wamiyami.

13Lowa wamiya 'edasolaya, ta gete tuga Keliso lalanega 'i'au'ewemi selabenaya. 14Tauna siwalowa manuda 'iguinuwena, manuna pitaupa 'ana esana etalauwala 'iweyalida, ta Keliso pitaupa nina 'iligei yaulena ga 'ina mwawasa 'enega ni'atu taeboda 'ebweu. 15Tauna oona 'ana loemwawasa 'enega Mosese 'ina 'etobodao maibo'adi 'ikweudi, ga tauna 'iegogoneda be taeboda 'ebweuna tauna ma'edai, ta nigeya nadigega lowa boda 'eluwa simiyami, ta gete tuga tamiya siwalowa, 16ta wate 'ida weyala 'ediyega 'ili'amida ga 'ime'eda Yaubada 'enaya be tauna ma'edai taegosigosiyana limana, be gete 'ina guinuwa, tauna oona 'ebweuna namo kelose 'enaya situtu epa'iyena, ga 'enega etalauwala nidi sigumwala.

17'Enega Yesu nina 'iwai ga siwalowa 'iloguguyaena 'omi tomiya 'edasola 'emiya, be 'abo'ama wate selabenaya 'amiyami 'emaya. 18Ga tauna 'enega, 'omi be 'abo'ama Yaluyaluwa 'ebweuna 'enega 'i'au'eweda Tamada 'enaya.

19'Omi lowa 'owagao be to'u'umalao, ta ni'atu waetoni'asa Yaubada 'ina bodao ma'emiyao, ga waeboda 'ebweu Yaubada 'ina susu 'enaya. 20'Omi wate si'abimi, 'enega 'abo'ada 'atuwa anuwa, ta Yesu Keliso tauna 'ida 'autui, be tauna 'ena 'ola sinabwadi nate Yesu 'ana tosimanao be palopitao, 21be 'enega 'abo'ada maibo'ada taeanuwa 'ana mwadale, ta Yesu 'i'abida be taeanuwa sinabwana ta 'esasena, 22ta wate 'omi nigeya me Yudia ni'atu waemwadale 'atuwa, ga 'emiyega anuwa nina 'i'abina, be 'aene anuwa nina 'enaya Yaubada Yaluyaluwana 'ilo'asa.

Copyright information for `DOB