Ephesians 3

Paulo 'ina guinuwa taudi nigeya me Yudia soladiya

Gete manuna 'abo'agu Paulo yabwagobwago ta yasidasida Yaubada 'enaya, tauna 'igu paisewa 'i'ebwa'eguya 'omi nigeya me Yudia 'emiya, ta gete tuga Keliso 'ina guinuwa manuna deliya sisa'u luguyegu ga yamiyami. Nai lowa 'igu guinuwa tetelina wanonona, ta 'igu guinuwa nina Yaubada 'i'ebwa'egu, be 'aene tauna 'ina oboboma 'enega 'omi 'ami lema wada loba.

Ta 'igu guinuwa gete sinasinapu lowa kwaikwaiyina, Yaubada tauna 'ana mwalatoi ni'atu 'ie'itegu, nadigega ya'etoladinawa 'imi leta kukupana 'ena, be 'eguma wasawai wada mwalamwalatoni 'aene sinasinapu kwaikwaiyina nina Keliso manuna ni'atu yamwalatonina. Ta sinasinapu nina 'epatao taudi sigumwalaya nigeya simwalamwalatoni, ga gete tuga Yaluyaluwa Tabuna 'igieapwesena 'ina tosimanao esiesinuwadi be palopitao 'ediya, 'aene 'omi nigeya me Yudia sawesawenaya be Yaubada 'ina 'etoseyana walobai, 'abo'ama me Yudia nadigega, ta 'ina 'etoseyana nina lowa 'iona upaupaenaya, ga Yesu Keliso tetelina 'enega talobena, ga taeboda 'ebweu.

Ta Yaubada 'ina waiwaiyega be 'ina obobomega paisewa gete 'i'ebwa'egu, be 'aene tetela bobo'ana Keliso manuna yada simasimana apwese. Ta 'abo'agu 'atuwa gomabeso toekalesiyao soladiya, ta tuwa tuga 'ina obobomega paisewa gete 'i'ebwa'egu, be 'omi nigeya me Yudia 'emiya Keliso tetelina yada loguguyae, be 'enega 'ina esaesa sinabwa wawasae wada 'italobadi, be wate tomota maibo'adi sida mwalatoni 'aene Yaubada tauna yage maibo'adi 'adi tomweluluwa, ta tuta dudulana 'ediya 'ina nuwanuwa 'ikwaiyena, ga ni'atu 'igieapwesena, 10 'aene 'ebe'ita 'abo'ada toekalesiyao, be 'edega Yaubada 'ina mwalatoi maibo'ana 'ie'itae galewa 'ana yaluyaluwa waiwaidi 'ediya.

11 Gete Yaubada 'ina nuwanuwa lowaenei ga batuwa, ta gete tuga 'igieapwesena 'ida 'Inapwana Yesu Keliso 'enega, 12 be 'abo Keliso nina taemise ta'atepatu, be sawesawenaya talulugu Yaubada tauna matanaya, be tasidasida 'enaya. 13 'Enega 'igu 'elouya manumi bada geya'abo manuna 'atemi sineeneta, ta esi wada mwalatoni 'aene 'igu 'elouyao getedi 'omi 'ami 'etoseyana manuna.

Keliso 'ina oboboma sinabwana

14 'Enega 'abo'agu ya'aetulasa Tamada matanaya, 15 tauna susu maibo'adi galewaya ta bale'uya 'aledi, 16 ta yasidasida 'enaya be 'aene 'ina esaesa be 'ina waiwai 'ediyega 'itatagwala 'emiya, be Yaluyaluwana 'atemi 'ida giewaiwaiyedi, 17 be wate 'imi emisega Keliso 'ida miyami 'atemiya, be adelimi maibo'ana oboboma tuga, 18 'enega toekalesiyao maibo'adi ma'emiyao sawesawemiya Keliso 'ina oboboma wada mwalatoi 'ai'aili, 'ana bababa, 'ana dudula, 'ana tu'e, 'ana mwa'uta, nigeya 'ana 'etopwapwamo. Keliso 'ina oboboma sinabwa wawasae, be wate Yaubada Toewaiwai sana 'ina bubunega 'ida loemaa 'ai'ailimi.

20 Ona'ai'aila, 'ina waiwai soladaya 'ietaetapewa, be 'eguma to'ase manuna tasidasida ma ida emisa, tauna sawesawenaya be 'ida guinuwe, ma 'ana loeposeyana sinabwana manuda. 21 'Enega toekalesiyao maibo'ada Yesu Keliso 'ana esanega tada tupu atae, 'epata be 'epata 'ediya. Eimeni.

Copyright information for `DOB