Ephesians 5

1Yaubada 'ina obobomega ni'atu 'i'awa natunemi, 'enega tauna 'ina bubuna wada etotowanei, 2be wate wada eoboobobomemi nadigega Keliso 'ioboboma 'eseda, ga tauna 'itagwalena ga 'italiyaena Yaubada 'enaya manuda, ga 'imwawasa.

3'Omi Yaubada 'ana toemisao, 'enega 'ilobwenena be loelata be sogala be gwegwe 'ana yala wapilisinedi, ta geya'abo manudi to'ase 'ebweu waonaonae. 4Wate geya'abo 'awasewa nai 'awato'umali nai onabesobeso, manuna ona nidi nigeya 'adi lobwene solamiya, ta esi 'imi onega Yaubada wada tupui.

5Ta ona'ai'aila, toto'umalidi geya'abo wate silugulugu Keliso be Yaubada 'idi 'ebeloina 'enaya, taudi nadigega toloelatao nai tosogalao nai gwegwe 'ana toyala diidigao, manuna gwegwe 'ana yala 'ana mwalatoi 'aene 'ida emisa tasa'ui gwegwe 'enaya, ta nigeya Yaubada 'enaya.

Maedana manuna

6Bubuna getedi manudi Yaubada tole'oa loina 'igamwasowaledi, 'enega geya'abo 'ebweu yaita 'ina ona besobesoega 'ikabokaboemi, 7be wate geya'abo tole'oa loina nidi ma'emiyao waegosigosiyana, 8manuna 'omi guguyoi lowa 'enega ni'atu waabalama Yaubada 'ina maedana 'enaya, 'enega ma imi bubuna maemaedanina waguiguinuwa, 9be bubuna nidi bobo'adi ta palupaludi ta 'ai'ailidi siapweapwesa maedana 'enega.

10Be wate watootoo be to'ase 'Inapwana nuwanuwana wada mwalatonidi be waguinuwedi, 11ta guguyoi 'ana guinuwa besobesodi 'ediyega wadena, ta esi wada e'itaedi 'aene to'umalidi. 12Ona'ai'aila 'ebe omayamaya, 'abo 'idi guinuwa kwaikwaiyidi manudi taonaona, 13ta 'abo 'ebweu guinuwa to'umalina 'iloapwese maedana solanaya, sawesawenaya be ta'itai, be 'abo ni'atu ta'ita'itai, tauna sa'i maemaedanina. 14Gete manuna Buki Tabu 'ena 'igwae,

“'Oyo to'eno'eno, mwawasega 'utoolo be Keliso 'ina maedana 'enega 'uda maedana.”

15'Ilobwenemi be 'imi bubuna wa'ita'i'ita 'ai'ailidi be geya'abo waguiguinuwa besobeso, ta esi wada sinasinapu 'ai'aila, 16be geya'abo tuta wamudamudali, manuna gete tuga tuta to'umali wawasae. 17'Enega geya'abo waeuwauwa, ta esi nuwami 'ida sabwalena, to'ase Yaubada 'ina nuwanuwa manumi nadigega.

18Geya'abo bwasi waiwaina 'enega wanumanuma kabaleya, nate yage 'ebe esilae, ta esi Yaluyaluwa Tabuna 'ida loemaemi be 19wada waliwali magosemiyao, wali tapwalolo, be Same walinao, be wate edale walinao 'ediyega, ma imi gwausowala 'atemiyega wawawali 'Inapwana 'enaya, 20be tuta maibo'ana wada lokagutoki yage maibo'adi manudi, 'ida 'Inapwana Yesu Keliso 'ana esanega, Tamada Yaubada 'enaya.v13-14 Ep 2:1v16 Kol 4:5v17 Kol 1:9v18 Lo 13:13, 8:6v19 Kol 3:16v20 Kol 3:17; 1 Te 5:18

Taudi aiai nidi 'adi loina

21'Imi 'amayaba Keliso 'enaya nadigega wate taumimo wae'ama'amayabemi, be loina waematamatanedi. 22'Omi iine aiai nimi mwanemiyao 'idi ona waematamatanedi, nadigega 'imi ematamatana Keliso 'ena, 23manuna waine 'ana toanugana nate mwanena, nadigega Keliso toekalesiyao 'ada toanugana be 'ada To'etoseyana, ta 'abo'ada 'atuwa oona welawela'anao, 24ga toekalesiyao 'abo'ada Keliso 'ina ona taematamatanedi, 'enega nadigega wate iine 'ilobwenedi be mwanediyao 'idi ona yage maibo'adi manudi sida ematamatanedi.

25Aiai nimi me'olotomi 'ilobwenemi be mwanemiyao waobobomedi, nadigega Keliso 'ina toekalesiyao 'iobobomeda, ga tauna 'itagwalena, ga manuda 'imwawasa, 26'ada gie'esasa manuna, nate 'ida to'umalina 'ana 'ebe'utu bwasina 'ina ona 'enega, 27be 'enega toekalesiyao 'abo'ada 'ietooloda 'aene 'ina bodao maemaedanida, ta nigeya baila nai 'ebweu to'ase to'umalina 'edaya, ta esi maibo'ana tuga bobo'ana, ta 'esasena. 28'Enega 'abo'ada me'olotoda 'ilobweneda be mwanedao taobobomedi, tauda bwalada 'atuwa. Manuna 'abo yaita mwanena 'iobobome, taunamo ni'atu 'ioboboma limena.

29Manuna nigeya 'ebweu wate tai taunamo oona 'ena 'ida etalauwala, ta esi 'i'ita'i'isi be 'ana masula 'ie'ani oona 'ana lema manuna, nadigega Keliso toekalesiyao 'abo'ada 'i'ita'i'isida, 30manuna 'abo'ada tauna oona welawela'anao.

31“Gete manuna tai tamana be sinana 'ipilisinedi be mamwanena sida miya e'ebweu, 'atuwa oo 'ebweuna namo.”

32Ona gete 'atuwa onasemalimali kwaikwaiyina, ta 'ana mwalatoi Keliso be toekalesiyao manuda. 33'Enega 'ilobwenemi be 'ebweuna 'ebweuna mwanena 'ida obobome tauna 'atuwa, be waine aiai nina 'ilobwenena be mwanena 'ida 'amayabe.

Copyright information for `DOB