Ephesians 6

Gogama 'adi loina

1'Omi gogama 'ilobwenemi be sinamiyao be tamamiyao 'idi ona waematamatanedi, 'Inapwana matanaya, manuna gete 'enega wada bubuna bobo'ana. 2Wate, “Tamayo be sinayo 'uda 'amayabedi.” Gete loina nuganuganina ma 'ana onaupaupa 'ana toematamatanao manudi, 3'igwae, “'Ebe gwausowala 'uda loba be bale'uya 'umiya dudula.” 4'Omi tama wate geya'abo natumiyao 'adi 'oata'oata wasa'usa'u, 'abona nai sigamwasowalemi, ta esi 'ida 'Inapwana 'ina loinao be 'ina e'itao waloguguyaedi.

'Inapwanao be topaisewao 'adi loina

5'Omi topaisewao 'imi 'inapwanao bale'uya wada 'amayabedi, be 'idi ona waematamatanedi, nadigega Keliso 'ina ona waematamatana 'esena, ta geya'abo wate waenuenuwanaluwa. 6Geya'abo 'aene 'abo tuta nina 'imi 'inapwana siduneduneyemi namo 'ediya wapaisewa 'ai'aila, ta 'aina tuta nigeya, ta esi Yaubada manuna 'imi gwaunuwa 'atemiyega waguiguinuwe. 7'Omi Keliso 'ina bodao, 'ilobwenemi be 'imi 'inapwanao 'ediya wa'ate tagwala, 'atuwa Yaubada 'ena wa'ate'ate tagwala, be manudi wapaisewa 'ai'aila. 8Ta wanuwa'i'isi 'aene 'inapwanao be 'idi topaisewao maibo'adi 'idi guinuwa bobo'adi 'adi e'isa Yaubada 'enega sida loba leleleya.

9'Omi 'inapwanao wate wada bubuna 'ai'aila 'imi toguinuwao 'ediya, ta geya'abo wa'ena'ena pa'alidi, ta wanuwa'i'isi 'aene maibo'ami 'omi be taudi 'imi 'Inapwana galewaya 'imiyami, ta 'ina loina 'emiya leleleya maibo'ami manumi.

'Oama be gwegwe saiyao Yaubada 'ina guinuwa manuna

10Gosegwao, 'Inapwana 'ina waiwai sinabwanega wada ewaiwai, 11be Yaubada 'ina gwegwe saiya maibo'ana 'ediyega wa'otena, be 'enega geya'abo waneeneta tuta nina 'eguma Seitani 'ikaboemi. 12Manuna 'ida losaiya nigeya tomota ma'edao, ta esi toloina to'umalidi ma'edao, taudi guguyoi gete tuga bale'uya 'ana toloinao, be galewaya 'ana yaluyaluwao to'umalidi.

13Gete manuna Yaubada 'ina gwegwe saiya maibo'ana wa'otedi, be 'aene geya'abo waneeneta tuta to'umalina ma'etamo 'enaya, ta 'enega ma imi waiwai watoolo pa'ala. 14'Enega watoolo be e'ita 'ai'aila walogadiwanae, be lumalumami waabodebodedi bubuna palupaluna 'enega, 15be 'aelawa nate nuwasiwalowa, tetela bobo'ana 'enega walo'aelawa. 16Ta wate 'imi emisa 'atuwa 'imi lawa 'enega waabodebodemi, nate sawesawenaya Seitani 'ina gita waiwaidi 'iabodebodedi. 17Wate 'ami 'etoseyana wa'ewa 'aene debami 'adi abodaboda, be Yaluyaluwa Tabuna 'ina sisisaiya wa'ewa, nate Yaubada 'ina ona.

18Tuta maibo'ana Yaluyaluwa Tabuna 'ina lema 'enega wada sidasida, be wada 'awa'awanoi Yaubada 'enaya, be ma imi toolopa'ala wa'ita'i'isimi be wasidasida toekalesiyao maibo'adi manudi, 19be 'abo'agu wate manugu, be 'enega ma igu 'atepatu tetela bobo'ana 'ana mwalatoi kwaikwaiyina yaonaona apwese. 20Tetela gete 'ana guinuwa manuna deliya sisa'u luguyegu, 'enega wada sidasida Yaubada 'ena be 'aene tetela nina yada onaapwese ma igu 'atepatu, manuna 'ana lobwene gete nadigega.v15 Ais 40:9v17 Ib 4:12v18 Lu 18:1v19 Kol 4:3-4

'Ebe losalowa

21Tikiko, tauna tasidai bobo'ana, ta 'ietaetapewa 'Inapwana 'ina guinuwa 'enaya, ga yaetunenawa natei be teteligu maibo'ana 'ida emwasali 'emiya, be 'igu miya be 'igu guinuwa manudi wada mwalatonidi, 'enega 'ima miya manuna 'ida gienuwa sabwalenimi, be wate 'ida giepa'alimi. 23Oboboma be emisa be gwausowala Tamada Yaubada be 'Inapwana Yesu Keliso 'ediyega 'omi gosi 'ai'ailigwao 'emiya. Be wate yaisigedi ma'emiyao, 'abo 'ida 'Inapwana Yesu Keliso sioboboma ataena, 'ina 'atenuwa 'ole'oleyega 'ida obobomedi wate.

'Abo'agu Paulo.

24

Copyright information for `DOB