Galatians 3

Emisa Keliso 'enaya

1'Omi me Galetia uwauwami! Yaita sana 'ilonabwasuwemi ga 'igiekwanimi? Lowa 'ae'itemi ga nuwami 'isabwalena 'ai'aila Yesu Keliso manuna, 'aene keloseya 'imwawasa ta sa'i wanuwa pupulena! 'Enega wanuwena 'aene Mosese 'ina loina 'ana ematamatanega 'etoseyana walobai? 2'Enega 'ebweu enaida yaenaidemi, “To 'eda 'enega Yaluyaluwa Tabuna wa'ewena? Mosese 'ina loina 'ana guinuwao 'enega? nai Keliso tetelina wanonona ga waemisena 'enega? 3Uwauwami! 'Imi tapwalolo 'ina e'ale wamwalatonina 'aene Yaluyaluwa Tabuna 'enega, 'enega geya'abo watootoo be 'imi tapwalolo wada losaloni taumi 'imi guinuwa namo 'enega! 4Sana mwa'adega ga 'enega yage maibo'ana wa'italoba yogenedi, ga 'enega Keliso 'ana emisa 'ena waso'i yoge?

5'Ebweu wate enaida: Yaubada tauna Yaluyaluwa Tabuna 'i'ebwa'ebwaya 'emiya, ta 'ina waiwaiyega 'imi guinuwa waiwaidi waguiguinuwedi. Mwa'adega 'ina 'ebwaya nidi 'emiya Mosese 'ina loinao 'adi guinuwa 'enega, nai Keliso tetelina 'ana emisa 'enega?

6Wanuwa'i'isi Ebelaamo 'aene tauna Yaubada 'iemisena, 'enega Yaubada 'i'awa palupaluyena, 7be wada mwalatoni 'aene Yaubada 'ana toemisao taudi Ebelaamo natunao.

8Lowaenei Yaubada Ebelaamo 'ieonena, 'igwae,

“'Oyo 'emuyega ma'etamo taudi nigeya me Yudia 'idi 'ebe gwausowala sida loba.”

Ta Yaubada 'ina ona gete Buki Tabu solanaya 'igimi simanena, sena yaudi 'adi giepalupalu Yaubada 'ana emisa 'enega manuna.

9'Enega tamwalatonina toemisao maibo'adi 'aene toemisa nina Ebelaamo ma'enao 'idi 'ebe gwausowala siloba.

10Ta esi 'eguma yaisigedi sinuwena 'aene Mosese 'ina loina 'ana ematamatana 'enega sida bobo'ana, 'awato'umali namo sida loba, manuna Buki Tabu 'igwae,

“Loina maibo'adi buki gete solanaya 'abo yaita nigeya 'imuliya 'ai'ailidi, 'awato'umali 'ida loba.”

11Ona'ai'aila, nigeya sawesawenaya be Yaubada tomota 'i'awa palupaluyeda 'abo Mosese 'ina loina namo taematamatanena. Manuna ona 'igwae,

“Topalupaludi 'idi emisega yawasi bobo'ana sida loba.”

12Ta esi Mosese 'ina loina 'ana 'eda dumadumana, ta emisa 'ana 'eda dumadumana. Loina 'ana 'eda Buki Tabu 'ena gete nadigega si'etoladina, 'igwae,

“'Eguma yaita loina maibo'ana 'iematamatanedi, yawasi bobo'ana 'ida loba.”

13Ta nigeya sawesawenaya be loina maibo'adi taematamatanedi, 'enega Keliso nina 'ilopa'eluda ga 'i'etoseyeda loina 'ana mwau 'enega. Loina 'ana mwau gete 'eguma nigeya tada ematamatanediya tamwamwawasa, 'enega Keliso 'abo'ada manuda 'imwawasa nadigega taudi toto'umalidi sinabwadi 'adi loemwawasa kelose 'ediya. Buki Tabu lowa 'ina ona gete manuna 'igwae,

“'Abo yaisigedi kelose 'ediya sisa'udi be simwamwawasa,

tomwawasa nidi 'awa to'umali siloba Yaubada 'enega.”

Ga Keliso 'abo'ada manuda mwau nina 'ilobena.

14Be Yesu Keliso 'enega taudi nigeya me Yudia gwausowala siloba, nadigega gwausowala nina Yaubada 'iona upaupaena Ebelaamo 'enaya, 'aene maibo'ada 'ida emisega to'ase Yaubada 'iona upaupaenaya 'i'ebwa'eda, nate Yaluyaluwa Tabuna.

Ona upaupa manuna

15Gosegwao, 'ebweu lewasa'i'i 'ida bubuna 'enega ya'ebwa'emi, gete nadigega:

'Eguma tai 'iabe 'imwamwawasa, ta 'ina gwegwe nai 'ebeloina 'i'ebwa'e waana 'enaya, 'ina ona nidi nigeya 'ebweu yaita sawesawenaya be 'ida sa'ugelasedi.

16Nadigega wate Yaubada 'ina ona Ebelaamo ma ina susu 'i'ebwa'edi. Nigeya 'aene Buki Tabu 'igwae, “Susuyao 'ediya,” ta esi 'ina susu 'ebweuna namo 'ena, nate Keliso.

17'Ana mwalatoi gete Yaubada 'ina onaupaupa 'igimi sa'una Ebelaamo 'enaya, 'enega yakwala powa analedi be teti muliyega Mosese 'ina loina 'iapwesa. Ta nigeya sawesawenaya onaupaupa 'ikweu, nai 'isa'ugelase loina nina 'enega, ta esi ma ina waiwai 'etamo 'imiyami.

18Wanuwa'i'isi 'eguma 'ida 'ebe gwausowala taloba Mosese 'ina loinega nate 'aene nigeya Yaubada 'ina onaupaupa 'enega. Nigeya. Manuna lowa Yaubada 'iona upaupaena Ebelaamo 'enaya.

19Ta to'ase manuna loina 'iapwesa? Loina nina 'igieapwesena 'edaya 'ida loegesiyao manudi be 'edaya 'imiyami 'ana laba Ebelaamo 'ina susu nina Yaubada 'iona upaupaenaya 'iapwesama.

Ta loina nina aniloseyao 'ediyega Yaubada Mosese 'i'ebwa'ena, ta Mosese 'i'ebwa'ena tomota 'ediya.
20Ta Yaubada 'ina onaupaupa 'ina 'ebwaya dumadumana, manuna Yaubada tauna 'i'ebwaya palupalu Ebelaamo 'enaya. 11:6v19 Lo 5:20

'Ida emisega Yaubada 'i'awa natuneda

21Geya'abo wanuwanuwa 'aene Mosese 'ina loina Yaubada 'ina onaupaupa 'ietalauwalena? Manuna nigeya 'ebweu wate loina sawesawenaya be yawasida 'i'ebwa'eda, nai 'ida bubuna 'ida giepaepaluyedi. Nigeya. 22Ta esi Buki Tabu maibo'ada 'i'awa to'umaliyeda, 'enega Yesu Keliso 'ana toemisao dimo Yaubada 'ina onaupaupa siloba.

23Lowa tuta nina emisa nigeya tamwalamwalatoni, 'abo'ada Mosese 'ina loina 'iyonida ga tamiya mwau, ga 'ana laba Yaubada emisa 'igieapwesena 'edaya. 24'Ana 'ita 'atuwa loina nina 'i'ita'i'isida ga 'ana laba Keliso 'iapwesa, be 'ida emisa 'enaya manuna Yaubada 'i'awa bobo'aneda. 25Gete tuga Keliso ni'atu 'imai, 'enega loina 'ina 'ita'i'ita 'edaya 'igumwala, 26ta esi 'ida emisega Yaubada maibo'ada 'i'awa natuneda, Yesu Keliso ma'edai. 27Manuna yaisigedi 'omi wabapitaiso Yesu Keliso 'ana esanega ni'atu Keliso nina ma'emi wamiyami. 28Manuna maibo'ada Keliso ma'eda, ta nigeya 'ebweu wate weyala soladaya 'imiyami. 'Enega me Yudia be mali bodao leleleya, ta 'inapwanao be 'idi topaisewao leleleya, ta wate me'olotodi be mewainedi leleleya, manuna maibo'ada Yesu Keliso 'enega tae'ebweu, 29be maibo'ada Ebelaamo 'ina susuyao, manuna maibo'ada Keliso 'ina bodao, 'enega Yaubada 'ina onaupaupa Ebelaamo 'enaya ta'ewena.

Copyright information for `DOB