Galatians 4

1'Eguma yaita 'ina tuta gwama 'enaya ta tamana 'ina 'ebeloina 'i'ebwa'e, gwama nina geya'abo 'ietoetoloina, ta esi 'ietopaisewa, 2be 'ina toe'itao 'enadi 'ida ematamatane nugana, be 'ana laba to tuta tamana 'itatagwala be natunana 'ietoloina.

3'Abo'ada nadigega, manuna lowa 'ida gimi 'ebe emisao manudi taetoguinuwa, 4ta muliyega Yaubada natuna 'ina tuta bobo'ana 'ilobena, ga natuna 'ietunenama, ta sinana 'ienatunena, ga 'ietomotai 'emaya, nate 'abo'ama Mosese 'ina loinao siyoniyonima, be 'ediyega 'ida 'etoseyema, ta 'omi wate 'ida 'etoseyemi, be Yaubada maibo'ada ida 'awanatuneda. 6'Enega wate Yaubada Natuna yaluyaluwana 'atedaya 'isa'una, ga Yaubada nina 'i'awa tamanena, 'igwae, “Aba!
*Aba: Ona gete me Yudia 'enadi, 'ana mwalatoi, Tamagu.
Tamagu!”
7Ona'ai'aila, 'omi nigeya 'aene 'ina toguinuwa namo, ta esi natunao, 'enega ma'etamo 'ina gwegwe 'i'ebwa'emi, nadigega 'ina onaupaupa.v7 Lo 8:17; Ga 3:29

Me Galetia nidi Paulo nuwanuwana

8'Omi lowa Yaubada nigeya wamwalamwalatoni, ta 'imi 'ebe emisao bale'u gwegwenao 'ediya, taudi nadigega yaubada kabokabodi. 9Ta gete tugai Yaubada wamwalamwalatoni, nai tagwae Yaubada 'imwalatonimi. 'Enega to'ase manuna Yaubada nina waguitoyasena, ta waila limana be 'imi 'ebe emisao nidi nenetadi nuwanuwami, be manudi wada guinuwa limana. 10'Enega waguiguinuwa emisa kadekadelina manuna, be 'aina 'asiyata nai nawalae, nai yakwala, nai mali tuta be mali tuta manudi, 'imi guinuwao waguiguinuwedi. 11Gete manuna ya'atesa'ala, 'abona nai 'igu paisewa nidi 'emiya waeyage besobesoedi.

12Tasigwao, ni'atu 'ami boda 'ena yalugu ga 'abo'agu 'atuwa nadigega 'omi, 'enega 'ilobwenemi be 'omi wabubuna 'abo'agu nadigega. Nigeya 'ebweu to'umalina 'eguya waguiguinuwe. 13Ta wanuwayaina 'aene lowa yagimi waiya 'emiya ma igu le'oasa, ta tuwa tuga tetela bobo'ana yaloguguyaena 'emiya. 14Ta nigeya wae'idi'idiyegu oogu 'ina neneta manuna, ta esi watagwalemi 'eguya, ga wa'au'eweguya 'atuwa nadigega Yaubada 'ina anilose 'ebweu, nai Yesu Keliso.

15Ona'ai'aila, wa'awa gosiyana 'ai'ailegu, be 'abo sawesawenaya matamiyega wada iwayauledi be wa'ebwa'egu, matagu to'umalidi 'adi lopa'elu. Ta gete tugai mwa'adega 'ida egosigosiyana nina? 16'Ana 'ita ni'atu waetalauwalegu manuna simana 'ai'aila ya'ebwa'emi.

17'Imi esa'ugelasa 'alena 'imi toe'itao auwaudi ni'atu sietaetapewa manumi, ta esi sikabokaboemi. Taudi nuwanuwadi be 'igu loina waguitoyase be 'idi loinega nuwami sida 'ewa.

18'Igu loina gete 'eguma 'abo'agu ma'emiya tamiyami, nai 'eguma 'emiyega yamiya 'edasola, loina 'ebweuna tuga, nate 'ilobwenemi be waetapewa guinuwa bobo'ana manuna.

19Natugwao, manumi 'ategu 'iuyauya tuta maibo'ana, 'imi sanaila manuna, be 'ana laba Keliso 'emiya 'iapwesa limana, be 'atemiya 'ida miyami, be 'enega 'agu lotoona 'ida bobo'ana limana.

20'Eguma sa'i 'omi ma'egwao tada miyami, be 'enega wada nuwa'ebuni be 'agu lotoona 'ida bobo'ana, ta esi ni'atu yanuwanuwa sinabwana 'imi to'umalina manuna.

Ega be Sela tetelidi

21'Omi nuwanuwami be Mosese 'ina loinao wada muliyedi, ta esi 'adi mwalatoi nigeya wamwalamwalatonidi. 22Wada nuwa'i'isi Ebelaamo tetelina 'eto'etoladina, natunao me'olotodi 'eluwa, 'ebweuna 'ina 'ali'ei mewainena 'enega, ta 'eluwena mwane'ai'ailina 'enega. 23'Ali'ei nina 'ana esana Ega, ta mwanena Sela, ga Ega 'ina 'euwana bubuna bale'u 'enega, ta Sela 'ina 'euwana Yaubada 'ina onaupaupa 'enega, ga natuna 'ana esana Aisake. 24Ga iine nidi tetelidi 'enega 'ebe'ita talobena gete: Ega natunao 'ienatunedi topaisewa yoniyonidi, 25ta 'idi sena Alebia solanaya, 'oya 'ebweuna, 'ana esana Sainai, ta Sainai 'ana mwalatoi 'aene taudi me Yelusalema batuwa nadigega, manuna batuwa 'atuwa tomota yoniyonidi Mosese 'ina loinao 'ediyega.

26Ta 'abo'ada nigeya yoniyonida, ta 'ida sena Yelusalema galewaya, 'atuwa sinada 'ienatuneda Yaubada 'ina onaupaupa 'enega.

27Yage gete manuna Buki Tabu 'ena si'etoladina, 'igwae:

“Waine 'oyo megagalina 'uda gwausowala. Lowa nigeya 'uda edadama be 'uda enatuna, ta esi 'uda gwausowala sinabwana natumwao yau wawasae manudi, ta waine nina mamwanena simiyami manatudiyao, ta nigeya yaudi.”

28Gosegwao, 'abo'ada Aisake nadigega, manuna Aisake sinana 'imegagala, ta muliyega Yaubada 'ina onaupaupa manuna ga 'ienatuna.

29Ta Isimeeli Aisake 'ietalauwalena. 'Ebe'ita gete, tauna bubuna bale'u 'enega 'itubuwa 'ietalauwalaya tauna onaupaupa 'enega 'itubuwa. Lowa taudi siteluwa nidi nadigega, ga batuwa wate nadigega tomota gosediyao sibubuna'esedi.

30Ta Buki Tabu solanaya loina 'eto'etoladina 'igwae,

“'Ali'ei nina manatuna 'upa'i apwesedi. Geya'abo

'ali'ei natuna be natu'ai'ailiyo siloiloina leleleya.

Ta esi Aisake namo 'ebeloina 'ida 'ewa.”

31'Abo'ada nigeya Isimeeli nadigega, manuna Isimeeli topaisewa yoniyonina natuna, ta 'abo'ada Aisake nadigega ga 'ida miya bobo'ana.v26 Ib 12:22; Et 21:2,10v27 Ais 54:1v30 Nug 21:10; Yo 8:35

Copyright information for `DOB