Hebrews 10

1Ma'etamo be 'ebe gwausowala 'ai'aila 'edaya 'iapwesama, ta Mosese 'ina loina 'atuwa ma'ama'ayau namo ta nigeya 'ebe gwausowala 'ai'aila. Mosese 'ina loina nina 'aene yakwala be yakwala yobai siunuunudi be Yaubada 'enaya sitalitaliyaedi, ta guinuwa nidi nigeya sawesawenaya be 'igiepaepaluyedi. 2Manuna 'eguma guinuwa nina sawesawenaya be 'igie'esasedi, ma'ebweuna namo sida guinuwei be 'adi lotoona 'ida bobo'ana ataya, be 'enega geya'abo yakwala 'ebweuna 'ebweuna siguiguinuwa limalimana, aga? 3Nigeya! Ta esi taliya nidi yakwala 'ebweuna 'ebweuna 'igie nuwa'i'isidi namo tuga, 'idi bubuna to'umalidi manudi, 'enega 'adi lotoona geya'abo 'iboobo'ana. 4Manuna bulumakau be goti laladi nigeya sawesawenaya be to'umalina sigie'esasa.

5'Enega tuta nina Keliso bale'uya 'imaiya, Keliso nina Yaubada 'ena 'igwae,

“Taliyao be 'ebwayadaitao geya nuwayo, 'enega

oogu 'u'ebwa'eguya 'imu guinuwa manuna.
6Geya nuwayo yobai gabugabudi 'abo tomota sitaliyaedi 'idi bubuna to'umalina manudi. 7'Enega yatagwalegu 'oyo Yaubada 'emuya, ga ni'atu yamai be 'imu nuwanuwa yada guinuwe, nadigega lowa manugu Buki nunumina 'ena si'etoladina.”

8'Ina ona nina wanuwa'i'isi, 'igwae, “Geya nuwayo taliyao nai 'ebwayadaitao, nai yobai nidi sigabugabudi, nai to'ase sitaliyae 'idi bubuna to'umalidi manudi, manuna geya'abo 'ugwaugwausowala guinuwa nidi Mosese 'ina loinega manudi.” 9'Enega wate 'igwae, “Ni'atu yatagwalegu 'emuya be 'imu nuwanuwa yada guinuwe.” 'Ina ona gete 'aene gimiloina 'i'ewa yaulenaya ta auwauna 'isa'una. 10Ta Yaubada 'ina nuwanuwa be Yesu Keliso bwalana 'italiyae sabi gie'esaseda 'ina mwawasa ma'ebweuna namo 'enega. 11Ta totaliyao maibo'adi Anuwa Tabu 'ena sitootoolo be 'asiyata 'ebweuna 'ebweuna 'idi taliyao nidi si'ebwa'ebwaya Yaubada 'ena, ta esi taliyao nidi nigeya sawesawenaya be bubuna to'umalidi si'ewa yauledi.

12Ta Keliso esi ma'ebweuna 'italiya bubuna to'umalina manuna, ga 'ina taliya nina tuta maibo'ana 'ediya sawesawenaya, ga 'ina taliya mulinaya Yaubada 'atainaya 'imiyatowa, 13ta 'iyamwayamwa be to tuta 'ana talauwalao Yaubada 'ida sa'u mwa'utedi 'aena 'ubuninaya. 14Manuna 'ina taliya 'ebweuna namo, ta sawesawenaya be tuta maibo'ana 'ediya 'igie'esaseda be 'igie bobo'aneda. 15'Esasa gete manuna Yaluyaluwa Tabuna wate Buki Tabu 'ena 'ie'iteda 'Inapwana 'ina ona, nate lowaenei manuda 'isimana, 16'igwae, “Ma'etamo loina auwauna ya'ebwa'edi be 'adi loina nidi nuwadiya yasa'udi be 'atediya ya'etoladidi.” 17Ta wate 'igwae,

“'Idi to'umalinao be 'idi loegesiyao yada nuwapupuledi.”

18Nate manuna geya'abo wate tatalitaliya 'ida bubuna to'umalidi manudi, manuna ni'atu Yaubada 'inuwataudi.

'Abo'ada tada lemelemeda

19Gosegwao, Yesu lalana manuda ni'atu 'idau, 'enega ma ida 'atepatu talulugu Yaubada 'ina Sena Tabu Wawasae 'enaya, 20gete 'eda auwauna yawasida manuna. Lowa Yaubada 'ina Sena Tabu kaleko 'enega sipitaupenaya, ta Yesu 'igigegena tauna oona 'ina mwawasa 'enega, be kapekapeyana talulugu Yaubada 'ena. 21Ta wate 'ida totaliya nina Toloetana sana ga Yaubada 'ina anuwa manuna 'iguiguinuwa. 22'Enega Yaubada tada loselabe ma ida 'atetagwala be ma ida emisa 'ai'aila be 'enega ooda tada gie'esasedi bwasi bobo'ana 'enega, ta wate 'ida nuwanuwa sida 'esasa, manuna Yesu 'ina loseuseula 'enega 'ida nuwanuwa to'umalidi 'igie'esasedi. 23'Enega tatoolo pa'ala be 'ida emisa Yesu 'ena tada giyagiyai, be tasimana apwesa tomota 'ediya, manuna Toonaupaupa nina nigeya 'ida kabo ta esi 'ina onao nidi nadigega 'iguiguinuwa 'esedi.

24'Ilobweneda wate be tauda tada elemalema be tada eobooboboma 'ai'aila be wate paisewa bobo'adi tada guinuwedi. 25'Aidi gosedao tapwalolo 'ana deliegogona sinuwa pupulena, ta geya'abo 'omi nadigega, ta esi tuta maibo'ana wada giepa'alimi, be 'abo to tuta wamwalatonina 'aene Yesu 'ina ilalimanama selabenaya wada elemalema 'ai'aila, 'imi deliegogona 'ediya. 26Be 'abo tanuwa sabwaleni to'ase Yaubada 'ana tetela 'ai'aila, be muliyega tatagwaleda bubuna to'umalina 'enaya, nigeya 'ebweu wate taliya 'imiyami sabi gie'esaseda, 27ta esi bwa'omatana taloba, nate 'awe sabeluluyega 'igabu egumwalida. Gete Yaubada 'ibubuna 'ana talauwalao manudi.

28Lowaenei 'abo 'ebweu yaita Mosese 'ina loinao 'ile'oadi, be tosimana 'eluwa nai 'etoi 'ina bubuna sisimana apwesei, 'etamo geya'abo si'ate'atenuwa 'ole'oleye ta esi siloemwawasi namo tuga. 29'Enega 'abo yaita Yaubada Natuna 'ie'idi'idiye, be lala nina 'igie'esasedaya 'i'awa to'umaliye, be wate 'ada tolema Yaluyaluwa Tabuna 'igiegamwasowali, 'ana e'isa 'elouya sinabwa wawasae 'ida loba Yaubada 'enega. 30Ta ni'atu tamwalatonina yaita 'ada Toloina sinabwana tauna 'ieoneda, 'igwae, “'Abo'agu Toloina nigu 'enega toto'umalidi yada e'isadi 'elouya 'enega.”

Ta wate 'igwae, “'Abo'agu 'imi 'Inapwana, be 'igu tomotaiyao 'omi yada loinemi.”
31Ta 'enega Yaubada nina mayawasina be tada mataute, 'abona nai 'iloineda.

32Gosegwao, lowa maedana 'ina gimimai 'emiya wanuwa'i'isi tuta nina 'imi miyamwau 'ediyega wae'alama'i'itana, 33nate 'aina tuta tomota sigie omayamayaemi ta sigie 'elouyaemi ta 'aina tuta gosemiyao ma'emiyao wa'elouya leleleya. 34Ta wate 'aidi deliya sisa'udi ga manudi wa'ate uyauya ga walemedi. Ta wate tuta nina tomota 'imi yageyao 'ediya si'anawala, wagwausowala 'ai'aila, manuna wamwalatonina 'aene galewaya 'imi yageyao bobo'ana wawasae ta miyamiya atayadi simiyami.

35'Enega 'imi emisa nina wagiepa'ali be geya'abo waguiguitoyase, manuna ma'etamo 'imi emisa nina 'ana pali bobo'ana wawasae waloba. 36Ta 'ilobwenemi be watoolo pa'ala be Yaubada 'ina nuwanuwa wada guinuwe, be to'ase 'iona upaupaena wada 'ewa.

37Manuna tuta gidalina namo tauna Tomai nina 'ida apwesa, ta geya'abo wate 'iso'iso'i. 38'Enega yaisigedi topalupaludi 'idi emisega yawasidi bobo'ana sida loba, ta 'abo 'idi 'atesa'alega sisanaila, Yaubada geya nuwana tomotai nidi. 39Ta 'abo'ada geya'abo tasanasanaila, manuna nate 'ebe esilae. Tuwa tuga ma ida emisa be 'enega yaluyaluwada simiya bobo'ana.v23 Ib 4:14v26-29 Ib 6:4-8v28 2 Loi 17:6v29 Md 26:27-28v30 2 Loi 32:35-36; Lo 12:19v34 Md 6:20v36 Ib 6:12v37-38 Aba 2:3-4v37 Et 22:20v38 Lo 1:17

Copyright information for `DOB