Hebrews 11

Emisa manuna

1'Abo to'ase bobo'ana tanuwayaina 'aene ma'etamo talobai, 'anabwa'ayoi gete tuga geya'abo ta'ita'ita, nate emisa 'ai'aila. 2Tubudao lowaenei tanuwa'i'isidi taudi 'idi emisa 'enega Yaubada 'i'awa bobo'anedi. 3'Abo'ada wate 'ida emisa 'enega tamwalamwalatoni 'aene Yaubada 'ina ona 'enega bale'u maibo'ana 'imweluluina, 'aene yage nidi nigeya tada 'itedi 'ediyega yage nidi ta'ita'itadi 'imweluluidi. 4'Enega Ebeli wate ma ina emisa 'italiya Yaubada 'enaya, 'enega 'ina taliya nina Keni 'ina taliya 'ibobo'ana sinena, ta Yaubada 'igwausowala Ebeli 'ina taliya manuna ga 'i'awa palupaluyena. Ebeli nina ni'atu bale'u 'ipilisinena ta esi 'ina emisa 'enega 'ie'ie'ita 'edaya. 5Inoki wate 'ina emisega nigeya 'imwawamwawasa ta esi mayawasina Yaubada 'i'ewena galewaya, manuna Yaubada 'igimi simanena 'aene, “Inoki nina tauna manuna yagwaugwausowala.”

6Ona'ai'aila, 'eguma geya'abo taemiemisa Yaubada 'enaya, geya'abo manuda 'igwaugwausowala. Manuna 'abo nuwanuwada be Yaubada 'ena tatatauya, taemisa nugana 'aene Yaubada nina 'imiyami ta 'ana to'ebesao 'adi tooboboma, be muliyega sawesawenaya tatatauya 'ena.

7Noa wate Yaubada 'ie'itena 'aene to'ase 'iabe 'iapwesa 'ediya, 'enega Noa nina 'ina emisega 'ina waga 'ana esana aki 'italena be 'enega tauna ma ina susuyao 'i'etoseyedi. Gote 'ena 'ie'itaena 'aene tomota maibo'adi toto'umalidi, ta tauna tai palupaluna 'ina emisa manuna.

8Ebelaamo wate 'ina emisega Yaubada 'ina bwau 'imuliyena be 'aene 'ina 'asa 'ida pilisine ta 'ina 'asa auwauna mali esenaya 'ida loba, 'enega 'itoolo ga 'itauya ta nigeya 'imwalamwalatoni to sena 'enaya 'itautauya. 9Ta wate 'ina emisega sena onaonaupaupana nina 'ena ma ina susuyao Aisake be Yekobe simiyaya 'atuwa 'owagao nadigega, ga 'idi anuwa yobai bwaladi 'enega si'abidi 'asa nina Yaubada 'iona upaupaena 'aene Ebelaamo 'ena 'ida lo'asa, be muliyega tubunao wate 'idi 'asa. 10Ta esi Ebelaamo 'inuwayaina 'aene 'asa nina 'ana 'autui pa'alina 'ena 'ilulugu, nate Yaubada 'imweluluina, nai 'i'abina.

11Sela wate 'anabwa'ayoi 'ikaiyale ta 'ina emisega bwalana 'iewaiwai ga 'i'euwana, manuna Yaubada 'ina onaupaupa nina 'iemisena.

12Ona'ai'aila, Ebelaamo nina 'ie'inapwana wawasae, ga selabenaya be 'imwamwawasa, ta esi boda sinabwana 'isusaila 'enega, ga 'adi yau 'atuwa galewa kwadiminao, ta wate kaukau le'awaya 'ana yau nadigega.

13Gimi tomotai nidi ma idi emisa ta esi simwawasa ga onaupaupa nidi uwadi geya'abo silobaloba, ta tuwa tuga 'edasolega si'itena ga silokagutoki manuna, ta wate taudimo si'awa 'owagaedi 'atuwa toesugalagalao sena gete bale'u 'enaya.

14Ona'ai'aila, 'abo ta'awa 'owagaeda, nate 'atuwa tasimana apwesa 'aene 'ida 'asa 'ai'aila ta'ebe'ebese. 15Ta gimi 'inapwanao nidi 'idi 'asa sipilisinena, ta 'eguma nuwanuwadi be siila, 'enega 'eda sida 'ebese be siila, 16ta esi nigeya siilaila, manuna nuwanuwadi 'asa bobo'ana wawasae, nate galewaya. 'Enega geya'abo Yaubada 'iomayamayaedi ta esi 'aene tauna 'idi Yaubada, ga 'idi 'asa 'igibubuna.

17Ebelaamo wate ma ina emisa tuta nina 'ebe toona 'ilobena Yaubada 'enega ga 'aene natu 'ai'ailina Aisake 'italiyae Yaubada 'enaya. Lowa Yaubada 'ina onaupaupao 'i'ebwa'edi Ebelaamo nina 'enaya, ta wate 'igwae, “Aisake 'enega 'imu boda 'ida apwesa,” 'enega Ebelaamo natunana 'itagwalena be 'ida loemwawasi, 19manuna Ebelaamo 'imwalatonina 'aene Yaubada sawesawenaya be tomwawasao 'igietoolodi, 'enega 'ana 'ita 'atuwa natunana mwawasega 'iila limanenama.

20Aisake wate 'ina emisega natunao Yekobe be Iso 'adi oboboma be 'adi lema tuta 'imeemai manuna 'isimanena.

21Yekobe wate tuta nina 'iabe 'imwamwawasa 'ina guna 'ilemena ga 'itoolo ta 'ibwagobwago Yaubada 'enaya, ga 'ina emisega Yosepa natunao 'ebweuna 'ebweuna 'adi obobomao 'isimanena.

22Yosepa wate 'ana yakwala 'ebe losalowa 'enaya 'ina emisega me Isileli 'idi apwesa Itipita 'enega 'igimi simanena ga loina 'isa'una 'ana sa'u'ali'ali manuna.

23Mosese tuta nina 'itubuwa, tamana be sinana 'idi emisega sisa'u kwaiyena nawalae 'etoi soladiya, manuna 'ana 'ita gwama gomabwaina, ta wate kini Pelo 'ina loina pa'alina nigeya simatamataute.

24Mosese wate tuta nina 'ietai, 'ina emisega geya nuwana be tomota sida gwae, “Mosese nina Pelo tubuna,” manuna Pelo natuna mewainena Mosese 'i'ewena ga 'i'awa natunena. 25'Enega Mosese nina geya nuwana be tuta kukupana 'enaya 'ida gwausowala bubuna to'umalina manuna, ta esi nuwanuwana be Yaubada 'ina tomotaiyao ma'enao sida miyamwau. 26Manuna geya nuwana esaesa bale'u nidi Itipita solanaya, ta esi 'elouya Keliso manuna 'iesinuwena, manuna 'imwalatonina 'aene ma'etamo pali bobo'ana 'ilobai. 27'Enega 'ina emisega Itipita 'ipilisinena ga nigeya kini Pelo 'ina gamwasowala 'imatamataute, ta esi 'i'atepatu 'aene 'i'itena Yaubada matanaya 'imiyami, nigeya 'ina 'ita matanega ta esi 'ina emisega. 28Ta wate 'ina emisega Ataona Sagalina 'iguinuwena ga lalega 'idi anuwao siloseuseulidi, be geya'abo tomatuwao 'adi toloemwawasa 'ediya 'ilugulugu be 'iunuunudi.

29Boda nidi 'idi emisega Ola Bweyabweyalina siabalena 'atuwa bwa'a yadayadana 'enega sitautauya, ta me Itipita simuliyama ga 'aene sida abala wate ga nigeya sawesawediya, ta maibo'adi sidalala.

30Ta wate tuta nina taudi 'asa Yeliko sisakowasiyena mabodadi 'asiyata sebeni 'ediya, 'idi emisa manuna 'asa nina 'ana 'ali sinabwana 'ibe'uya, 31ga silugu ga toni'asa siunudi, manuna taudi tologwautoyasa. Ta tosogala 'ana esana Leabi nigeya siunuunu, manuna waine nina ma ina emisa, manuna tuta nina Yosuwa 'ina tolosaiyao 'eluwa 'asa nina 'enaya siluguya, Leabi nina 'ilemedi. 32Toemisao yaudi wate nadigega Gidioni be Balaki, Samisoni, Yepita, Debida, Samuwela be palopitao wate. Nigeya sawesawedaya be tasawa egumwalidi. 33Manuna 'idi emisega siewaiwai 'adi talauwalao 'ediyega, be wate 'idi tomotaiyao siloina palupaluyedi, be wate Yaubada 'ina onaupaupa uwana silobedi, be wate laiyoni bosasa sigienuwa siwaloidi, be wate 34'awe sabesabelulu sinabwadi sikweudi, be wate saiya 'enega si'etoseyedi, manuna 'idi tuta sineneta 'ena ta tuga siewaiwai, ta wate saiya 'enaya siewaiwai wawasae, be 'adi tolosaiyao yau wawasae sipa'ipa'i lelewanedi. 35'Aina iine wate 'idi tokwaiyao mwawasega sitoolo limana. Ta wate 'aidi toemisao 'adi talauwalao 'ediyega 'elouya silobena, manuna sitoodi 'aene sigiesana iledima be emisa silosa'u, ta sitoo yogenedi, manuna 'idi emisa pa'alina 'aene ma'etamo mwawasega sitoolo limana be yawasidi bobo'ana si'ewa. 36'Aidi wate 'adi talauwalao situyetuyeyedi ta balaeyega siunuunudi, ta wate deliya sisa'u luguyedi ga siyonidi. 37'Aidi wate gulewa sinabwadi 'ediyega siloibwaibwadi, ta 'aidi si'upwa luwedi, ta 'aidi sisisaiya 'ediyega siloemwawasidi, ta 'aidi sipi ta goti bwaladi 'enega si'oama'oama ta ma idi miyamwau 'atuwa tonanaewao, manuna tomota sigie to'umaliyedi. 38Ta esi toemisao nidi me bale'u sibobo'ana sinedi, 'enega sena 'ubu'ubula be 'oya 'ediya silopilopili dadana, ta wate gaula be duluwa 'ediya si'eno'eno dadana. 39Ga toemisao nidi tetelidi bobo'ana ni'atu tanonodi ta esi Yaubada 'ina onaupaupa uwa 'ai'ailina nigeya silobaloba, tuta gote 'enaya, 40manuna 'ebe gwausowala manuda Yaubada 'igimi simanena, be 'aene taudi ma'etamo ma'edao tada miya bobo'ana.

Copyright information for `DOB