Hebrews 6

1Gimi e'ita Keliso manuna ni'atu wanonodi ga wamwalatonidi, 'enega nuwanuwagu mwalatoi auwaudi Keliso manuna yae'itami be 'imi nuwanuwa 'ediya waetai. E'ita nidi ni'atu tanonodi ta tamwalatonidiya geya'abo talolimalimadi. Yage nidi getedi: 'ida bubuna lowa to'umalidi 'adi guitoyasa, 'ida emisa Yaubada 'ena, 2bapitaiso 'ana e'ita, ta wate 'ada toanuganao nimadi 'adi sa'u debadaya, be tomwawasa 'idi toololimana, ta to'umalina 'ana e'isa esilae ataya. E'ita getedi ni'atu wamwalatonidi.

3'Enega 'abo Yaubada 'itatagwala, mwalatoi nuganuganidi wagiyaidi, ta 'adi loeposeyana wate yae'itami.

4Manuna yaisigedi lowa Yaubada manuna nuwadi 'isabwalena, ga oboboma nina galewega silotoonaya, ta Yaluyaluwa Tabuna 'ina lema 'ediya silotoona, 5ga wate Yaubada 'ina ona silotoona 'aene bobo'ana, ta 'ina waiwai tuta 'imeemai manuna wate silotoona, 6ta 'abo muliyega sibebe'u, nigeya sawesawenaya be tagie nuwa'ebui limadi, manuna taudi 'idi bubunega Yaubada Natuna ni'atu sigiekelose limena, ta 'ana esana 'ie'ebe tuyeya.

7Tanowa manuna tanuwanuwa. 'Eguma 'i'usana limalimana, 'enega bwa'a 'igiegonitu be ewana ma ina uyawana 'itatabwa, nate tobagula 'ina 'ebe gwausowala, ta 'ana mwalatoi 'aene bwa'a nina Yaubada 'iona obobomena. 8Ta esi 'eguma bwa'a nina 'ena pwatula be kwakwakwala sitatabwa, bwa'a nina ma 'ana ba'e Yaubada 'enega, ta tuina namo 'ilobwenena.

9Ta gosegwao, 'igu ona getedi emataluwa tuga, ta yanuwayaina obobomega 'aene 'omi Keliso 'ina 'etoseyana 'ana to'ewao wada ewaiwai 'ai'aila. 10Yaubada 'ina loina 'emiya palupaluna, 'enega 'imi guinuwao bobo'adi tuta yauyauna, be 'imi obobomao Yaubada 'ana esanega, ta 'imi lema toekalesiyao 'ediya, geya'abo 'inuwanuwa pupuledi. 11'Enega nuwanuwagu be 'omi 'ebweuna 'ebweuna waetapewa, be 'aene 'imi emisa uwana maibo'ana tuta muliyega waloba. 12Geya'abo waloogwautoyasa, ta esi 'abo'ama waetotowanema, manuna ma ima 'alama'i'ita 'aemiemisa be 'enega yage nidi Yaubada 'iona upaupaediya ta'ewadi.

Yaubada 'ina onaupaupa

13Lowaenei Yaubada 'ina onaupaupa Ebelaamo 'i'ebwa'ena, ta Yaubada tauna 'ana esanega 'ionaupaupa, manuna nigeya 'ebweu wate esana miyamiyatu'ena be 'enega 'ionaupaupa. 14Ta 'ina onaupaupa nina gete:

“Yalemeyo tuta yauyauna, be 'imu boda 'isusaila.”

15Ta Ebelaamo nina 'i'alama'i'ita tuta dudulana, ga onaupaupa uwana 'ilobena.

16'Abo'ada tomota 'eguma taegewagewana, tasawa tamatamana 'ebweu esana sinabwana 'enega, be 'aene tomota si'awa 'ai'aileda. 17Yaubada nadigega nuwanuwana sinabwana be 'ina ona 'ai'aila 'abo'ada 'ie'itada 'aene to'ase ni'atu 'iona upaupaena 'edaya ma'etamo taloba, 'enega tauna 'ana esanega 'isawa tamatamana. 18'Enega yage waiwaidi 'eluwa simiya ataya, nate Yaubada 'ina onaupaupa ta 'ina sawa tamatamana, 'enega tamwalamwalatoni 'aene Yaubada nigeya 'ebweu tuta 'ida kabo. Manuna 'abo'ada ni'atu Yaubada 'ena tadena ga 'i'etoseyeda, 'enega ta'atepatu be tada nuwayai 'aene 'ina onaupaupa 'edaya geya'abo 'iligeligeidi.

19'Ida nuwayaina nina 'atuwa 'ida loomu waiwaina, be 'enega kaleko pitaupa talubwale be talulugu Yaubada 'ina 'ebemiya 'ena. 20Gote 'ena Yesu ni'atu manuda 'igimilugu, ta 'ietotaliya sinabwana ta miyamiya atayana manuda, nadigega Melikisedeki lowaenei. 16:2; Ib 9:3

Copyright information for `DOB