Hebrews 8

Loina auwauna ni'atu 'iapwesama

1'Igu ona maibo'ana 'alena gete 'aene 'ida totaliya sinabwana, ta gete tuga Toloetana sana galewaya 'ina 'ebemi esaesa 'atainaya 'imiyami. 2Ta tauna 'ietoguinuwa Yaubada 'ina anuwa 'ai'aila 'ena. Anuwa nina tomota nigeya si'abi'abi, ta esi 'Inapwana tauna 'i'abina.

3Bale'u 'ana totaliyao maibo'adi 'idi paisewa nate oboboma be taliya si'ebwa'ebwaya Yaubada 'ena, 'enega 'ida totaliya nina auwauna 'ilobwenena be tauna wate 'ebweu oboboma 'ida 'ebwaya Yaubada 'ena. 4Ta tauna 'eguma bale'uya 'imiyami geya'abo 'ieetotaliya, manuna totaliya yaudi simiyami, ta tuta maibo'ana sitalitaliya, nadigega Mosese 'ina loina 'isimana'esa be 'aene oboboma sida 'ebwaya Yaubada 'ena.

5Ta 'idi 'ebe taliya nina Anuwa Tabu solanaya. Ta Anuwa Tabu nina bale'uya 'ebe'ita nai ma'ama'ayau tuga, ta Anuwa Tabu 'ai'ailina galewaya 'imiyami. Manuna lowaenei muliyega be Mosese gimi Anuwa Tabu 'i'abiya, ta Yaubada 'iemataluwena, 'igwae, “Mosese, 'unuwa'i'isi anuwa nina 'ana 'ita maibo'ana ni'atu 'oyaya yae'itemu, maibo'ana 'uetotowane be 'igu Anuwa Tabu nina 'u'abi.”

6Ta gete tuga Keliso 'ina guinuwa, guinuwa kadekadelidi 'ibobo'ana sinedi, nadigega wate 'ina loina gimi loina 'ibobo'ana sinena, manuna 'ina loina nina onaupaupa auwauna 'enega 'iapwesama. Ta onaupaupa nina gimi onaupaupa 'ibobo'ana sinena.

7'Eguma loina kadekadelina maibo'ana tomota 'ida lemediya, geya'abo tada nuwanuwa loina auwauna manuna. Ta nigeya 'ilemelemedi, 'enega auwauna nuwanuwada. 8Lowaenei Yaubada 'imwalatonina 'aene me Isileli 'idi bubuna nigeya bobo'ana, 'enega manudi 'igwae,

“Ma'etamo loina auwauna yasa'u me Isileli be me Yuda manudi.
9Nigeya nadigega loina nina yasa'una tubudiyao manudi, tuta nina lowa yaanuganedi ga Itipita 'enega siapwesa ga sitauya taudi 'idi senaya. Manuna loina nina yasa'unaya sile'oena, 'enega nimagu 'ediyega yalisi 'ewena.’ 10'Inapwana wate 'iona, 'igwae, ‘Ma'etamo 'igu loina auwaudi me Isileli nuwadiya yasa'udi ta 'atediya ya'etoladidi, be 'enega 'abo'agu 'idi Yaubada ta taudi 'igu tomotaiyao. 11'Enega nigeya sawesawenaya be tasidiyao sie'itadi, nai sigwae, “Yaubada wada mwalatoni,” manuna maibo'adi ni'atu simwalamwalatonigu, taudi ma 'adi esana sinabwadi be wate taudi togomabeso. 12Ta yada 'atenuwa 'ole'oleyedi, be 'idi bubuna to'umalidi yanuwataudi be yanuwa pupuledi.”

13Yaubada loina auwauna 'isa'una manuna loina kadekadelina ni'atu 'ineneta, ga 'iabe be 'isasawala. 7:22, 9:15v8-12 Yel 31:31-34v11 1 Yn 2:27

Copyright information for `DOB