Hebrews 9

Anuwa Tabu manuna

1Gimi loina nina solanaya loina yauna simiyami tapwalolo manuna, ta wate anuwa tapwalolo bale'uya manuna. 2Ta anuwa nina yobai bwaladiyega siguinuwena, ga kaleko 'enega sipitaupa luwena, ga pitaupa sinabwana sieesena Anuwa Tabu, ta pitaupa gidalina nate sola'ai'ailinaya sieesena Sena Tabu Wawasae. Pitaupa nina sinabwana solanaya mayale 'adi 'ebesa'u ta 'ebweu tebeli, ta tebeli nina 'enaya pwalawa sisa'usa'u Yaubada matanaya.

3Ta Sena Tabu Wawasae solanaya 'ebe gabu 'imiyami gala'u manuna, nate goula 'enega siguinuwena, ta wate loina 'ana dedewaga 'imiyami, nate goula 'enega siguinuwena, ta dedewaga nina solanaya gaeba goula 'imiyami, ta gaeba solanaya tubudao 'adi masula 'ana esana mana, tupwana 'imiyami. Be wate dedewaga nina solanaya Eloni 'ina 'etoguna, nate lowa 'itabwaya, be wate gulewa nidi Yaubada 'ina loinao 'ediya 'i'etoladidi simiyami. 5Ta dedewaga nina etaninaya 'eluwa anilose namanamalidi siguinuwedi ga dedewaga nina sieyauyaukwina, nate Yaubada 'ina 'ebemiya tomota 'idi to'umalinao 'adi nuwatau manudi. Ta esi geya'abo tanuwanuwa wawasae gwegwe nidi manudi.

6'Abo gwegwe maibo'ana sigibubudi, 'enega totaliyao silugulugu Anuwa Tabu solanaya ta 'idi guinuwa siguiguinuwa; 7ta esi Sena Tabu Wawasae nina totaliya sinabwana namo 'ena 'ida lugu, ta yakwala 'ebweu solanaya ma'ebweuna namo. Ta tuta nina 'ilugulugu lala 'i'ewa ta lala nina 'iloseuseuli, be 'enega 'italitaliya Yaubada 'enaya 'ina bubuna to'umalidi manudi, ta wate tomota maibo'adi 'idi to'umalinao manudi.

8Gete 'ebe'ita tomota auwauda 'edaya, Yaluyaluwa Tabuna 'enega, be 'enega tada mwalatoni 'aene 'abo guinuwa nina kadekadelina 'etamo taguiguinuwe, nigeya sawesawedaya be talulugu Sena Tabu Wawasae solanaya. Manuna obobomao be 'ebwayadaitao nidi loina kadekadelina 'enega sitalitaliya Yaubada 'ena, ta esi nigeya sawesawediya be tomota nidi 'atedi sigie'esasedi, ta bwaladimo sigie'esasedi, 10'eguma loinao nidi tomota simulimuliyedi masula be bwasi be mali esiwe be mali esiwe manudi. Manuna lowa loina nina kadekadelina Yaubada 'isa'una ga 'imiyami 'ana laba Keliso 'iapwesa be loina 'isa'u gelase. 11Manuna Keliso 'ina taliya 'enega miya bobo'ana wawasae 'i'ebwa'eda, ga mali Anuwa Tabu 'ena 'ilugu, ta anuwa nina sinabwana ta bobo'ana. Manuna tomota nigeya si'abi'abi sena gete bale'u 'enaya. 12'Enega Yesu Sena Tabu Wawasae 'ena 'ilugu ma'ebweuna ga lala 'enega 'iguinuwa, ta lala nina nigeya yobai laladi, goti nai bulumakau gidalidi laladi, ta esi tauna lalana ga 'enega 'ada gie'esasa ataya talobena.

13'Eguma yage baibailina tagitoona ga bwalada tagiegie bailina be goti lalana nai bulumakau lalana 'ediyega taloseuseulida, nai bulumakau mewainena tagabu be 'enega tataliya Yaubada 'enaya, nate 'ebe gie'esasa bwalada manuna. 14Ta esi Keliso lalana 'ebe gie'esasa bobo'ana wawasae, manuna 'ateda 'igie'esasedi be 'aene guinuwa besobeso taguitoyasedi, ta Yaubada nina mayawasina 'ina guinuwao taguinuwedi. Manuna Yaluyaluwa Tabuna miyamiya atayana Keliso 'igiewaiwaiyena, ga tauna ma ina bubuna maibo'ana palupaluna ta nigeya 'ebweu wate to'umalina 'enaya, 'enega tauna 'italiyaena Yaubada 'enaya, nate 'imwawasa 'abo'ada 'ida 'esasa manuna. 15Ona'ai'aila, Keliso nina loina auwauna 'ime'ena ga 'enega tamai be Yaubada ma'edai taegosigosiyana, manuna 'abo 'iesinuweda yawasida ataya 'iona upaupaenaya 'i'ebwa'eda. Manuna 'abo'ada gimi loina tale'oena, 'enega 'ilobwenena be tada mwawasa, ta Keliso manuda ni'atu 'imwawasa sabi 'etoseyeda.

16Wamwalamwalatoni 'aene 'abo yaita tokwaiya loina lowa 'isa'unaya, nai 'i'etoladinaya, 'ina gwegwe maibo'ana 'adi eguyai manudi, be muliyega 'imwamwawasa, be loina nina 'ina susuyao sida muliye. 17Ta 'abo 'etamo mayawasina, geya'abo loina nina simulimuliye. Nate namo 'abo 'imwamwawasa, 'enega loina nina 'iewaiwai be sida muliye.

18Nadigega wate gimi loina Mosese 'enega, nugana 'aidi yobai siloemwawasidi, ga laladiyega buki be tomota maibo'adi Mosese 'iloseuseulidi, ga 'enega muliyega loina nina 'iewaiwai.

19Manuna loina maibo'adi 'isimanedi tomota 'ediya, ga 'enega bulumakau gidalidi be goti laladi bwasi ma'iyana 'inekwasinaya 'i'ewena, ga sipi 'uya'uyana bweyabweyalina 'i'ewena ta kaiwe 'ana esana isopa matanaya 'ibadiyena ga lala be bwasi solanaya 'iepwasena, ga 'enega buki be tomota 'iloseuseulidi, 20ta Mosese 'igwae, “Loina nina Yaubada 'isa'una manumi, 'ana we'iwe'iyaya lala gete.” 21Wate nadigega Anuwa Tapwalolo be gaebayao Anuwa Tapwalolo nina 'enaya lalega 'iloseuseulidi. 22Manuna Mosese 'ina loina 'ediya 'aene yage yaudi lalega sida 'esasa. Ta bubuna to'umalina 'ina 'esasa wate lala 'enega, be 'abo nigeya lala 'idaudau, nigeya 'ebweu wate 'eda 'imiyami 'esasa manuna.

23Anuwa Tabu 'ana gwegweyao galewaya simiyami, ta 'adi ma'ama'ayau bale'uya Mosese 'iguinuwedi, ga 'ilobwenena be lala 'ana guinuwega 'itataliya Yaubada 'enaya be 'igie'esasedi, ta esi yage nidi galewaya 'adi gie'esasa taliya bobo'ana wawasae 'enega, nate Keliso lalanega. 24Ta Keliso nigeya 'ilugulugu Anuwa Tabu 'abi'abina 'enaya, nate Anuwa 'ai'aila 'ana ma'ama'ayau tuga, ta esi galewaya 'ilugu ga Yaubada matanaya 'imiyami be 'ilemalema manuda.

25Keliso nina geya'abo tuta yauna tauna bwalana 'i'ebwa'ebwaya nai 'italitaliya Yaubada 'enaya, nadigega yakwala 'ebweuna 'ebweuna Sena Tabu Wawasaena solanaya totaliya sinabwana 'ilugulugu be lalega 'italitaliya, ta lala nina nigeya tauna lalana. 26Ona'ai'aila, 'eguma Keliso 'ina guinuwa taudi totaliyao sinabwadi nadigega, 'ida mwawasa limalimana bale'u 'ana mweluluwa 'enega ga batuwa. Ta esi ma'ebweuna namo tuga, tuta 'ana 'ebe losalowa gete 'enaya, bwalana tauna 'italiyaena, bubuna to'umalidi 'adi nuwatau manuna.

27Tomota 'abo'ada 'ada loina 'imiyami 'aene ma'ebweuna tamwamwawasa be muliyega bwa'omatana. 28Wate nadigega Keliso 'ina mwawasega tauna 'italiyaena ma'ebweuna namo, be yauyauda 'ida bubuna to'umalidi 'i'ewa yauledi, ta ma'etamo 'iila limanama, be nigeya 'aene bubuna to'umalidi 'i'ewayaula limadi, ta esi sabi 'etoseyeda 'abo ma ida nuwa'ewa tayamwayamwa. 18:2-3v7 Sia 30:10v8 Ib 10:19-20v9 Ib 10:1-2v12 Ep 1:7-8v13 1 Loi 16:3; Num 19:17-18; Ib 10:4v14 1 Pi 1:18-19; 1 Yn 1:7v15 1 Ti 2:5; Ib 8:6v19-20 Sia 24:6-8v22 1 Loi 17:11v24 1 Yn 2:1v27 Nug 3:19v28 Ib 10:10; 1 Pi 2:24; Pi 3:20

Copyright information for `DOB