James 2

Geya'abo tomota 'adi 'ita manuna taweyaweyala.

1Ye tasigwao, 'omi 'ida 'Inapwana Yesu Keliso tobobo'ana sana 'ana toemisao, 'enega geya'abo 'imi esinuwa toesaesao 'ediya wasa'usa'u. 2'Enega 'abo tomota 'eluwa siluguwa 'imi anuwa tapwalolo solanaya, be 'ebweu toesaesa ma 'ana 'oama bobo'ana ta wate 'ana iyaiyala bobo'ana, ta 'eluwena gomagomabesona 'ana 'oama baibailina, 3'enega 'abo siteluwa nidi wa'itadi 'iabe toesaesa nina wa'amayabe be 'ena wada gwae, “'Ebemiya bobo'ana gete 'ena 'uda miyatowa,” ta togomabeso nina 'iabe 'ena wada gwae, “Nada 'utoolo,” nai “'Uda miyatowa seyaya.” 4Ta 'abo 'imi esinuwa gete nadigega, 'ana 'ita nigeya bobo'ana, manuna nuwanuwa nina nigeya palupaluna.

5Tasigwao, 'igu ona gete wada nonodi, 'aene Yaubada togomabeso bale'uya 'iesinuwedi be emisa 'enega sida eesaesa. Manuna Yaubada 'ina 'ebeloina 'iona upaupaena be 'ena sida apwesa, 'abo tauna siobobomena. 6Ta esi togomabeso nigeya wa'ama'amayabedi. Ta sa'i taudi toesaesao loina mwau si'ebwa'ebwa'emi, ta wate si'alaetuetunemi 'ebe etala 'ediya.

7Wada nuwa'i'isi wate 'aene 'ida 'Inapwana 'ana esana 'i'ebwa'eda, ta taudi esiya 'ana esana nina si'awa'awa to'umaliye.

8Ta 'ida 'Inapwana 'ina loina sinabwana Buki Tabu 'ena 'igwae, “Gosemwao 'uda obobomedi nadigega tauyo 'amu oboboma.” Loina getei 'abo 'umuliya 'ai'aili, gete bubuna bobo'ana. 9Ta 'abo 'aina tomota wa'ama'amayabedi ta 'aina tomota nigeya, nate ni'atu loina nina wale'oale'oa, be taumi 'imi bubuna wagiegie to'umaliye.

10Ta 'abo yaita loina 'ebweuna namo 'ile'oa, nate 'aene ni'atu loina maibo'ana wate 'ile'oedi. 11Manuna loina maibo'adi 'adi To'ebwaya 'ebweuna namo tuga, tauna 'iona 'aene, “Geya'abo loelata besobeso,” ta wate 'igwae 'aene, “Geya'abo loemwawasa.” Ta 'abo nigeya waloyaloyawe besobeso ta waloemwawasa, nate ni'atu 'ina loinao wale'oedi. 12'Enega 'imi ona be 'imi guinuwa wada 'ita'i'isidi, manuna Yaubada ma'etamo 'ida esinuweda 'ina loinega, ta 'ina loina nina nate tomota 'ada 'etoli'ama manuna.

13Manuna 'abo yaita nigeya gosenao 'i'ate'atenuwa 'ole'oleyedi, Yaubada nadigega geya'abo tai nina 'i'ate'atenuwa 'ole'oleye. Ta 'abo yaita to'atenuwa 'ole'ole, geya'abo Yaubada 'ina bwa'omatana 'imatamataute.

'Abo emisa nigeya guinuwa ma'iyana emisa nina yage besobeso

14Tasigwao, to'ase 'ana bobo'ana 'abo 'ebweu yaita 'igwae, “'Abo'agu ma igu emisa,” ta 'ina guinuwa nigeya palupaluna. Sawesawenaya 'etoseyana 'ilobai 'ina emisega? Nigeya, aga?

15Ta 'abo tanuwanuwa tasidao be nuudao manudi, taudi nigeya 'adi 'oamamo ta wate nigeya 'adi masulamo, 16be 'ediya talo'aenuwa bobo'ana, tagwae, “Wada miya bobo'ana ta wada 'e'ai bobo'ana,” ta nigeya lema ta'ebwa'ebwa'edi, to'ase 'ida ona 'ana bobo'ana? 17Gete nadigega emisa nina 'ana ma'ama'ayau, 'eguma emisa namo, ta nigeya guinuwa ma'iyana, emisa nina 'atuwa mwawamwawasina.

18Ta 'abo 'aidi tomota sigwae, “'Oyo ma imu emisa ta 'abo'agu ma igu guinuwa.” Ta 'abo'agu 'igu e'isa 'aene, “'Abo 'imu emisa nina nigeya guinuwa ma'iyana, mwa'adega 'ana bobo'ana? Ta 'abo'agu gete 'igu guinuwega 'igu emisa yae'itemi.”

19'Oyo 'uemisa 'aene Yaubada 'ebweuna namo tuga, aga? Ga nate bobo'ana. Ta 'unuwa'i'isi 'aene Taumudumudulele ma gosenao taudi wate 'idi emisa nadigega, ta wate ma idi matauta. 20'Oyo uwauwayo. Gete 'ebe e'ita ya'ebwa'eyo 'aene 'abo emisa namo, ta nigeya guinuwa, nate yage besobeso.

21'Ebe'ita gete 'ebweuna: tubudai Ebelaamo 'ina guinuwa 'enega Yaubada 'i'awa bobo'anena. 'Ina guinuwa nina nate natuna Aisake 'itagwalena be 'aene 'ida taliyae Yaubada 'enaya. 22Gete 'enega 'uda mwalatoni 'aene Ebelaamo 'ina emisa be 'ina guinuwa sipaisewa leleleya, ga 'ina guinuwega 'ina emisa 'ai'aila 'igieapwesena. 23'Enega Buki Tabu 'ina simana nina 'ida apwesa 'ai'aila, 'igwae, “Ebelaamo Yaubada 'iemisena, ta 'ina emisa nina manuna ta Yaubada 'i'awa tai palupaluyena,” ga 'i'awa gosiyanena. 24'Enega 'uda mwalatoni 'aene ni'atu Yaubada 'i'awa palupaluyeda 'ida guinuwega, ta nigeya 'ida emisa namo 'enega.

25'Ebe'ita 'eluwena gete: tauna tosogala nina Leabi 'ina guinuwa bobo'ana 'enega Yaubada 'i'awa palupaluyena, manuna Yosuwa 'ina toepilialealeyao 'eluwa 'ilemedi, ga mali 'eda 'ie'itedi ga 'enega 'i'etoseyedi.

26Nadigega tuga 'abo ooda nigeya yaluyaluwanamo, nate ni'atu mwawamwawasina, ta 'abo emisa nigeya guinuwa ma'iyana, emisa nina mwawamwawasina.v25 Yos 1:21, 6:17; Ib 11:31

Copyright information for `DOB