James 3

'Ida ona tada 'ita'i'isi.

1Tasigwao, geya'abo watootoo be yaumi waetoe'ita, ta wada mwalatoni 'aene 'abo tae'ita ta nigeya taguiguinuwe, ma'etamo Yaubada 'ida bwa'omatada sinabwana.

2Ona'ai'aila, maibo'ada loegesi taguiguinuwe. Ta 'abo yaita tauna nigeya ona to'umalina 'awanega 'ida apwesa, tauna tai 'esasena ta palupaluna, manuna sawesawenaya be oona maibo'ana 'iloine.

3Nadigega tuga yobai osi 'adi 'ebe pwalowa 'awadiya tasa'u be 'enega tagiepanaisidi, be 'abo nuwanuwada mwa'o sitauyeda, pwalowa nina 'ana malakwao tagiyaidi be 'enega kapekapeyana yobai nina oona maibo'ana taloine.

4'Ebe'ita wate gete 'ebweu, 'eguma tanuwanuwa waga manudi, 'anabwa'ayoi waga sinabwadi be yagila sinabwadi 'ipilipiliyedi, ta 'adi pwalowa gidalina tuga, topwalowa nina kapekapeyana be waga nina 'iloine be mwa'o nuwanuwana be 'ida tauya, 'ida tauya tuga. 5Nadigega tuga 'awada 'ina guinuwa, yage gidalina, ta sawesawenaya be yage sinabwadi 'iloinedi.

Gete wate 'ebweu 'ebe'ita 'aene 'abo kaiwe 'ala'alata gidalina pwatula 'ena taloe'abi, sawesawenaya be kaiwe nina 'enega nedu maibo'ana 'i'alaegumwali.
6Ta 'awada nadigega kaiwe 'ina bubuna, manuna yage maibo'adi to'umalidi 'idi 'ebe e'ale. 'Enega ooda maibo'ana tagieto'umaliye 'awa nina gidalina 'enega. Ona'ai'aila, to'umalina maibo'ana 'imeema Seitani tauna 'enega, be yage maibo'adi 'awadega 'igieto'umaliyedi.

7Tomota 'abo'ada sawesawedaya be yobai tagiepanaisidi, taudi nadigega bomitawa be manuwao be yobai kawakawalidi ta wate iyanao, 8ta esi nigeya sawesawenaya be 'awada tagiepanaisi. Manuna 'awadaya yage to'umali wawasae, ta bolausa simiyami, 'enega 'ana giepanaita mwau wawasae.

9Ona'ai'aila, 'awadega Tamada Yaubada tatuputupu ta wate 'awadega gosedao ta'awa to'umaliyedi, taudi Yaubada 'imweluluidi tauna 'ana 'ita nadigega. 10'Enega tasigwao, 'aene yage getedi nate 'awa 'ebweuna 'enega ona bobo'adi be to'umalidi siapweapwesama, nigeya 'ana 'ita bobo'ana.

11Ta tada nuwa'i'isi 'aene wewelupwa bwasina 'ana lotoona nigeya 'ida giedumedumena, be 'aina tuta bobo'ana ta 'aina tuta dalelena. 12Manuna ola 'enega nigeya kapekapeyana be bwasi bobo'ana taloba.

Tasigwao, nadigega tuga kaiwe nina damaya 'enaya nigeya kapekapeyana be mwakiko
*mwakiko: Kaiwe gete 'ebe'ita tuga, nadigega me Yudia 'idi kaiwe 'ana esana olibe.
uwana 'isa'u. Nadigega wate nigeya kapekapeyana be sibweya
*sibweya: Me Yudia 'idi kaiwe uwana 'ana esana oine (grape), 'ana 'ita nadigega sibweya uwana.
damaya uwana 'isa'u. 'Ebe'ita nidi getedi nadigega tuga 'awa 'ina guinuwao. Ona 26:20-21v6 Md 15:18-19v8 Lo 3:13v10 Ep 4:29

Sinasinapu Yaubada 'enega.

13'Abo yaita 'oyo ma imu mwalatoi, 'uda guinuwa bobo'ana ma imu nuwamwa'uta, be tomota sida 'ita be sida mwalatoni 'aene 'imu bubuna bobo'ana.

14Ta 'eguma wae'ipi'ipi be wagamwasowala mali tomota 'ediya, ta wate taumi 'imi nuwanuwao 'igiegagasimi be e'ita palupaluna wagiegie to'umaliye, 15sinasinapu nidi gete nadigega nigeya galewega, ta esi tuga bale'u bubuninao 'adi yalakwaiya be Seitani 'ediyega. 16Manuna 'abo tomota sie'ipi'ipi be taudimo manudi sinuwanuwa, gote 'ena sikwakwani be bubuna to'umalidi wate 'ediya siapwesa.

17Ta 'abo yaita 'ina sinasinapu galewega 'imai, tauna 'ina bubuna nugana 'esasena, ta wate nuwasiwalowa 'alena, bubuna nuwana 'alena, egosigosiyana 'alena, 'atenuwa'ole'ole 'alena, ta 'aina wate uwanao bobo'adi siapweapwesa, ta nigeya gosenao 'ida e'idi'idiyedi nai 'ida kaboedi.

18Ta wate taudi togienuwa siwalowa 'idi guinuwega bubuna bobo'ana sigiegie apwese.

Copyright information for `DOB