James 5

Toesaesao 'adi emataluwa

1'Omi toesaesao, simana gete wada nono 'ai'aili, be 'imi tuta mwau 'iabe manuna wada dedoi be wada doonaona. 2Manuna 'imi esaesao ni'atu sidaudaula, ta wate 'ami 'oamao ni'atu manumanuwa si'enidi.

3Ta wate 'imi maniyao waegagaledi 'emiya ta ni'atu simiya kadekadeli, be mani kadekadelidi getedi sida simanemi 'aene mani sinabwa wawasae waegagalena, ta mani nidi getedi tuta 'ebe losalowa 'enaya 'ida 'alasimi, 'atuwa kaiwe.

4Ta 'imi bagula 'adi topaisewao nigeya waemaemaisa 'ai'ailidi, 'enega toguinuwa nidi 'idi lomugi be 'idi dedoi ni'atu Yaubada Toewaiwai sana 'inonona.

5Ta 'imi miya bale'uya bobo'ana wawasae, manuna tuta yauyauna ma imi gwausowala, 'enega ma 'ami tubuwa bobo'ana loemwawsa 'ilobwenemi, nadigega tuga sagali bawedi. 6Manuna taudi topalupaludi wabwa'obwa'o matadi, nai waloemwawasidi, ta nigeya sawesawenaya be 'emiya sie'isa.

'Alama'i'ita manuna

7'Enega tasigwao, wada 'alama'i'ita 'ana laba 'ida 'Inapwana 'iilama. Nadigega tuga tobagula ma ina 'alama'i'ita 'ala'aa be bolimana soladiya 'iyamwayamwana, 'ana laba sesoi 'ana tuta 'enaya, masula uwana bobo'ana 'isesoni. 8'Enega 'omi wate nadigega wada 'alama'i'itana ma imi 'atepatu, manuna 'iabe 'ida 'Inapwana 'iila limanama.

9Ta tasigwao, geya'abo taumimo waelomulomugiyemi, 'abona nai 'ida 'Inapwana 'ida bwa'omatami, ta Tobwa'omatana nina ni'atu be 'iapwesama.

10'Enega tasigwao, wada nuwa'i'isi palopitao nidi, taudi 'ida 'Inapwana manuna sietosimana. Gete 'ebe e'ita bobo'ana 'emiya, manuna palopitao nidi 'idi miyamwau 'enega sie'alama'i'itana, ta wate sitoolopa'ala. 11Ta 'abo yaisigedi taudi nadigega tada eesedi togwausowala, manuna mwau nidi 'ediyega sitoolopa'ala.

Ta gete wate 'ebweu 'ebe'ita Yobi 'ina 'alama'i'ita manuna. Ni'atu wamwalatonina 'aene Yobi nina 'ina miyamwau 'ana 'ebe losalowa 'enaya, 'ana 'etoseyana 'ilobena 'ida 'Inapwana 'enega. Manuna tauna 'Inapwana nina oboboma ta 'atenuwa'ole'ole 'alena.

12Ta tasigwao, 'ebweu wate yage sinabwana 'edaya 'aene geya'abo wasawasawa tamatamana Tamada 'ana esanega, nai bale'u yagenao 'ediyega, nai to yage tuga 'ediyega, 'abo 'imi onaupaupa 'ediya, ta esi wada gwae, “O,” 'abo 'imi nuwanuwa nadigega, ta 'abo nigeya, wada gwae, “Nigeya.” Manuna 'abo yage sinabwadi wa'inanadi, 'etamo Yaubada 'ietalaemi.

13Ta 'abo yaita 'imiyamwau, 'ilobwenena be 'ida sidasida Yaubada 'enaya. Ta 'abo yaita ma ina gwausowala, waliyega Yaubada 'ida tupu.

14Ta 'eguma wate 'ebweu 'emiyega ma ina le'oasa, ekalesiya 'ana toanuganao 'ida bwauyedima be sida sidasida manuna, ta wate bunama 'ena sida siwa, 'ida 'Inapwana 'ana esanega. 15Ta 'abo ma idi emisa sisidasida, Yaubada 'ida leme tole'oasa nina be 'ida bobo'ana, ta wate 'eguma ma ina to'umalina Yaubada 'ida nuwataudi.

16'Enega 'ebweuna 'ebweuna 'emiya 'imi to'umalinao wada simanedi, be manudi wada sidasida, be 'enega 'imi bobo'ana wada loba. Ona'ai'aila, topalupaludi 'idi sidasida waiwai wawasae.

17Gete 'ebweu 'ebe e'ita 'edaya, nate Ilaitiya, tauna tomota tuga 'abo'ada nadigega, ta 'isidasida nuwana maibo'anega be 'aene geya'abo 'i'usa'usana yakwala 'etoi ta tupwana 'ediya, ga nadigega 'iapwesa. 18'Enega wate 'isidasida limana ga galewega 'usana 'imwa'utama ga masula maibo'adi siuyawana limana.

19Ta tasigwao, 'abo 'ebweu 'emiyega 'eda bobo'ana 'ipilisine be 'ebweu yaita 'oyo gosemina 'u'au'ewa limenama 'eda bobo'ana 'enaya, 'uda nuwa'i'isi 'aene toto'umalina nina yawasina mwawasega 'u'etoseyena, manuna 'ina to'umalina maibo'ana sigumwala.

'Abo'agu Yemesa.

20

Copyright information for `DOB